Anders Tronstad

Alder: 45
  RSS

Om Anders

Sterkt inspirert av den danske mystiker Martinus. Anser meg som kristen, men dog ikke i tradisjonell forstand.

Følgere

Marian Clita

Publisert rundt 10 år siden

14 års fengsel var dommen Marian Clita fikk for det brutale mordet på Vera Vildmyren. Det er en skam ikke bare ovenfor familien men for hele samfunnet. Etter 6 ½ år er han sannsynligvis ute igjen, klar til å finne nye offer. Hvor mange mennesker skal Clita få lov til å drepe før han stoppes for godt?

"Han er tidligere dømt til 20 års fengsel for drap i hjemlandet Romania, der han under et fengselsopphold torturerte og drepte en medfange som sonet en dom for politisk virksomhet."

 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7522502

Dette er en mann som har en lang drapskarriere bak seg. Tror virkelig psykologene og sakkyndige generelt at han vil komme til å slutte med dette? Hvis ikke, hvorfor får drapsmenn og voldelige generelt så ynkelige dommer? Jeg er prinsipielt imot å dømme folk til døden av helt åpenbare grunner, men er det ikke i samfunnets interesse å fjerne disse fra samfunnet en gang for alle, før de gjør større skade?

Med å fjerne folk en gang for alle mener jeg ikke nødvendigvis å gi de et nakkeskudd, men at man for eksempel bygger flere fengsler eller psykiatriske institusjoner. Man må gjerne gi kriminelle de beste soningsforhold eller sykehusopphold alt etter hva de trenger, men farlige kriminelle kan ikke få gå fri. Ikke etter 6 år, heller ikke etter 14, men de må sperres inne resten av livet.

 

Gå til innlegget

Johannes 3 kapittel, reinkarnasjon eller dåp?

Publisert rundt 10 år siden

Nikodemus kom til Jesus på natten for å få noen svar på ting han tydeligvis må ha undret seg mye over. Men kan det ha vært dåpen?

I følge historiske kilder hadde fariseerne og de skriftlærde god kjennskap til dåpen og den symbolikk som dette ritualet innebar :

Mikveh the Forerunner of Baptism

Along with the purposes already mentioned in the Torah, another use of symbolic purification by water became part of early Jewish tradition. This was immersion or baptism for Gentile converts to Judaism. Though the only Biblical requirement for entrance into the covenant was circumcision, baptism became an added requisite. No one knows exactly when or by whom the requirements were changed to include baptism, but it was before the time of Jesus. We know this, because debates on the subject of proselyte baptism are recorded between rabbinic schools of Shammai and Hillel, both contemporaries of Jesus. Whereas the school of Shammai stressed circumcision as the point of transition, the Hillelites considered baptism most important because it portrayed spiritual cleansing and the beginning of a new life. Ultimately the Hillelite view prevailed, as is reflected in the Talmudic writings. Maimonides, that greatly revered 12th century Jewish scholar, summed up all Talmudic tradition concerning converts to Judaism as follows. (http://jewsforjesus.org/publications/issues/2_10/baptism)

Hvorfor skulle Nikodemus da ha behov for å få svar på dette med dåpen? Hvorfor skulle han være overrasket over Jesu svar når dette svar, i følge tradisjonell kristendom, bekrefter kunnskapen Nikodemus allerede satt inne med?

3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»  4 «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i sin mors mage igjen og bli født for andre gang?»  

Her stiller Nikodemus et konkret spørsmål som sikter konkret til en gjenfødelse i den form vi kjenner som reinkarnasjon. Hvordan kunne det ha seg at Nikodemus hadde fått det for seg at man bokstavelig talt skulle bli født på ny hvis det ikke var nettopp dette Jesus konkret siktet til.

5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Her mener jeg at Jesus svarer bekreftende, men her vil nok mange være uenig med meg. Vann kan symbolisere kjødet som jo består av 70% vann. Ånden beskriver han symbolsk som vinden som; "blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen".

9 «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. 10 Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det?

Om det her er tilfellet at Jesus snakker om dåpen og den rituelle gjenfødselen, da er dette jo kun informasjon Nikodemus allerede hadde kjennskap til, så hvordan har det seg at Nikodemus her uttrykker undring med mindre Jesus egentlig snakker om noe helt annet enn dåpen.

 

Gå til innlegget

Utenomjordisk DNA bevis

Publisert over 10 år siden

Igjen var det vanskelig å finne passende kategori for publiseringen av dette innlegget. Jeg prøvde meg på å være litt humoristisk, så jeg valgte innvandring. Det kan se ut som at "aliens" har kommet hit til oss i mange hundre år, uten å registrere seg hos UDI. De lager avkom også, uten å kreve barnebidrag og kontantstøtte.

Spøk til side; Fredag 15de Oktober 2010, ble det holdt et foredrag som rokker ved vårt bestående verdensbilde og jeg kunne selvfølgelig ikke la være å møte opp. Dette er intet mindre enn historisk.

De fleste her på VD, ateist som kristen, vil nok reagere med vantro og det er heller ikke så rart for dette vil nok ikke bli akseptert på verdensbasis med det første. Her vil nok de fleste naturligvis ta på seg skylappene (jeg bebreider ingen for det), men det terrasentriske og ikke minst antroposentriske verdensbilde står for fall uansett hvor hardt man holder for ørene og øynene.

Skallen er virkelig enestående. Selv om vi ser bort fra DNA- beviset, så finnes det ikke noe liknende på denne planeten. Beinstrukturen er tynn og likner mer på tannemalje enn noe annet og er både lett som en fjær (jeg fikk muligheten til å holde i en en tro kopi) og ekstremt sterkt. Da den skulle inn for DNA- testing i 2003 fikk de ikke løst opp beinet med det vanlige kjemiske midlet de bruker (som jeg ikke husker navnet på), de måtte bruke et annet middel som de vanligvis bruker til å løse opp stein. Resultatet den gang var utilfredstillende.

Men, nå er teknikken forbedret og resultatene er oppsiktsvekkende. Mitokondrie- DNA'et er menneskelig, noe som betyr at moren var et menneske. Men DNA'et i cellekjernen er ymse, noe er gjenkjennelig, noe av det er helt ulikt noe annet man tidligere har sett. Genetikerne sier at når de er ferdige med å kartlegge hele genomet vil det sansynligvis dele 10-50% av genene med oss jordmennesker. Til sammenlikning deler vi 60-70% av genene med rotter og kaniner.

Alt dette er jo spennende, men hva betyr det? Det betyr at dette mennesket (jeg velger å kalle det et menneske) ikke er et resultat av en seksuell forening mellom jordmenneske og utenomjordisk, men er et resultat av genmanipulering, eller kunstig befruktning.

http://www.starchildproject.com/

Gå til innlegget

Den Guddommelige Evolusjon

Publisert rundt 11 år siden

Begrepet ”livets rett” kan virke så brutalt. Men for Guds skyld ikke ta begrepet så bokstavelig, for det kan kun se slik ut fra et lokalt perspektiv at ikke alle har livets rett. For Gud vil alltid legge til rette for alle former for dyr og alle menneskeslekter, de vi kjenner til og de vi ikke kjenner til, at vi skal leve og utfolde oss.

Det er mye åndelig kreativitet i naturen. Men naturen har også et ”filter” som kalles den naturlige utvelgelsen eller den ”sterkeres rett”. Det er ikke den naturlige utvelgelsen som er den primære drivkraften i evolusjonen, den finner man i den Guddommelige skaperkraft. Den naturlige utvelgelsen er kun en sekundær faktor.

Forholdet mellom den Guddommelige skaperkraft og den naturlige utvelgelsen kan sammenliknes med forholdene på et patentkontor. Det er mye kreativitet å finne på et patentkontor, men det er bare noen få oppfinnelser som har ”livets rett”.

Jeg så et naturprogram på svensk tv nå nylig. Den tok meg med til forskjellige tropiske øyer rundt omkring i verden. På New Zealand er det noen fuglearter som aldri ville hatt ”livets rett” noen andre steder i verden fordi de ikke har noen naturlige fiender på denne øya. Forholdene der tillot fremveksten av disse fugleartene.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere