Anders Tronstad

Alder: 46
  RSS

Om Anders

Sterkt inspirert av den danske mystiker Martinus. Identifiserer meg med kristendommen, men er ikke så teologisk skråsikker.

Følgere

Guds Visdom vs Menneskelig Visdom - Del 2

Publisert rundt 9 år siden

“Reason is a whore, the greatest enemy that faith has; it never comes to the aid of spiritual things, but more frequently than not struggles against the divine Word, treating with contempt all that emanates from God.”

 

Martin Luther

 

 

Youtube er en fantastisk nettside, hvor jeg nylig snublet over en diskusjon mellom pastor Douglas Wilson og Christopher Hitchens. Den stakkars pastoren prestenterer en ynkelig analyserekke man kun kan trekke på smilebåndet av:

 

Programlederen spør pastoren: Du tror vel ikke at slanger kan snakke?

 

Pastoren svarer: Vi er også dyr og vi kan jo snakke.

 

Jeg har litt vanskelig for å tro det jeg hører, men er det han sier underforstått at slanger også burde kunne snakke ettersom vi i likhet med slanger er dyr og kan snakke? Dette blir jo på linje med Erasmus Montanus´s Mor Nille som ikke kan fly, en stein kan heller ikke fly, ergo er mor Nille en stein. Er det dette som er Guds visdom?

 

La meg bare fastslå noe med en gang; dette innlegget er ikke skrevet for å latterliggjøre kristne, men denne mannen utviser unektelig et intellektuelt lavmål av nærmest bibelske proporsjoner. Det får meg til å huske det britiske debattprogrammet The Big Questions hvor en dame legger ut om at tro ikke baserer seg på bevis og hvor hun avslutter med å si: “I don´t do that, because     I´m not an idiot”, etterfulgt av et gisp blant tilhørerne i studio. For argumentet hennes var unektelig under beltestedet.

 

Nå skal sant sies at det hun sier ikke stemmer, da det er ting ateister tror på som det ikke finnes bevisføring for. Men, jeg klarer ikke helt å miste sympati for denne damen, fordi jeg forstår så godt tankegangen. Hvordan kan intelligente mennesker tro bokstavelig på et sett legender og eventyr som ble skrevet for to til tre tusen år siden? Det innledende sitat av Martin Luther er i den sammenheng ganske beskrivende for hele problemstillingen.

 

Så hva er min konklusjon? Er religiøse mennesker mindre intelligente? Pastor Douglas Wilson er kanskje ikke den skarpeste kniven i skuffen, men det blir for lettvint å stemple alle religiøse mennesker som idioter. Man må heller ikke glemme at ikke alle religiøse mennesker er bokstavtro. Og når Martin Luther sier at fornuften bør ødelegges hos alle kristne, så forteller det meg at fornuften er en egenskap mange bokstavtro nok også besitter, men som de muligens undertrykker når de står overfor teologiske og religionsfilosofiske spørsmål.

 

Martin Luther skriver at; reason never comes to the aid of spiritual things. Der er jeg svært uenig, og jeg vil trekke frem den danske mystiker Martinus som kanskje det beste eksempel på det. Ifølge Martinus kan logikken bringe en helt frem til det guddommeliges dørterskel, men ikke over. Mer om det i del 3 og 4.

 

Gå til innlegget

Bibelen

Publisert rundt 9 år siden

Det er flere her på dette forumet som ikke er så glad i NRK. Mye av kritikken har jo også vært berettiget, men man kan vel ikke nekte for at statskanalen ofte sender gode dokumentarer. I forbindelse med påsken er det  dokumentarserien Bibelen på syv episoder som står på tapeten. God fornøyelse.

http://tv.nrk.no/serie/bibelen1/koid21000813/sesong-1/episode-1

For ikke å glemme David Suchets Historien om Paulus:

http://tv.nrk.no/serie/david-suchet-og-historien-om-paulus/koid20009013/sesong-1/episode-1

Gå til innlegget

Guds Visdom vs Menneskelig Visdom

Publisert over 9 år siden

Mange mennesker i dag vil hevde at det tradisjonelle kristne verdensbildet er fullstendig blottet for logikk. Jeg vil langt på vei være enig. Men allikevel er det mange intelligente mennesker som velger å tro at virkeligheten er slik som beskrevet i bibelen. Jeg finner mye visdom der selv, men jeg mener også at man må ta boken med en klype salt.

For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 19 Det står jo skrevet:
           Jeg vil ødelegge de vises visdom,
           og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.

20 Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? 21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner. 22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner en korsfestet Kristus.  

1 Kor. 1.18

 

Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis.  5 For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.
     6 Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne.  7 Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. 

1 Kor. 2:4

 

Vi forkynner et mysterium, sier Paulus, Guds skjulte visdom. Den tradisjonelle kristne tro er derfor tuftet på mysteriet Jesus Kristus. Hvordan kan han være Gud og samtidig menneske? Hvordan kan det være at hans død på korset frelser menneskeheten, men kun om man tror? Allerede tidlig i kristendommens historie forsto mange dette kun som dårskap. Deres egen logiske sans ble, som Paulus påpeker, en snublesten. Så det er ikke så rart at dette blir en umulighet for dagens vitenskapelig innstilte menneske.

 

Men, Paulus har rett når han sier at menneskelig visdom vitenskapshistorisk har vist seg ofte å være dårskap. En gang trodde man at jorda var flat, og det var logisk nok, for vi kan jo alle se at landskapet, rent bortsett fra en åsrygg eller haug histen og pisten, er flat. Men med en gang man går grundigere vitenskapelig til verks så får man et overblikk over tingene og så ser man at slik er det ikke. Men i det man får et nytt og bedre perspektiv på tingene betyr det på ingen måte at logikken er forkastet. Slik er det også med Guds skjulte visdom, den er logisk nok, bare med den forskjell at den gir det totale overblikk.

 

Jeg er helt på bølgelengde med vitenskapens innstillingen om at mennesket kan tenke Guds tanker etter, og at Guds veier på ingen måte er uransakelig. Nå er det ikke alltid slik at vitenskapsfolk tror på Gud og ja, de har tatt feil mange ganger i sine forsøk på å få det totale overblikk. Derfor bebreider jeg heller ikke de kristne for å være skeptisk overfor den materialistiske vitenskap. Jeg mener at det bør man være.

 

Gud skapte mennesket og mennesket skapte religion sier man innen Sikhismen. Jeg er så enig som man kan være, derfor mener jeg også man bør være skeptisk til religiøs dogmatikk. Er det ingen som vurderer verdens forskjelligartede teologier som menneskelig visdom i likhet med en rekke andre menneskeskapte ideologier? Er det ikke mulig at de kan ta feil og hvorfor skulle den kristne teologi være overlegen alle andre? Dette er jo en trossak selvfølgelig og vi er gjennom flere innlegg her på VD vitne til hvordan den kristne dogmatikk regelrett fengsler folks logiske sans. Her tror man på ramme alvor blandt annet at mennesker som ikke tror på Jesu stedfortredende død, vil brenne i helvetet. Man tror altså at Gud i sin uendelige visdom kun kan oppnå blidgjørelse ved å se sin egen sønn bli spikret til korset og at han blir sint på de som ikke kan tro på dette. Man mener det er uttrykk for Guddommelig rettferd at mennesket er født med synd arvet av Adam. Adam er den ansvarlige, men det er vi som må betale prisen.

 

De fleste kristne vil rynke på nesen når de hører om tilfeller i kommunistiske Nord-Korea, hvor man ikke bare blir dømt for å være motstander av kommunismen, men også dine slektninger og etterkommere blir dømt til opphold under grusomme forhold i konsentrasjonsleire. Men når Gud gjør det må det være rettferdig. Historien om Adam og syndefallet er et eventyr som inneholder evige sannheter, men når man tolker den bokstavelig faller den på sin egen urimelighet.

 

Hvorfor tror jeg så allikevel på Gud? Vel, jeg ser ingen grunn til å kaste babyen ut med badevannet. En analyse av terminologien er ikke en analyse av Guddommen.

Gå til innlegget

Bibelsitat III

Publisert over 9 år siden

Her er enda et bibelsitat jeg håper noen kristne kan hjelpe meg med. Den finner jeg i apostlenes gjerninger og lyder som følger:

 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. 28 For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’ 

Grunnen til at jeg vil til bunns i dette bibelsitatet er at jeg har inntrykk av at mange kristne ser Gud som noe utenfor den fysiske verden, og adskilt fra mennesket. Som noe eget, opphøyd over mennesket og som mennesket aldri kan nå.

Sitatet er interessant i relasjon til kristendommens noe pessimistiske menneskesyn; Gud er skaper av mennesket og mennesket er Guds skapelse. Mellom disse to finnes tilsynelatende en uovervinnelig avgrunn. Kanskje på grunn av det ovennevnte sitat så er det allikevel ingen grunn til et slikt pessismistisk syn på mennesket?

Hva tenker dere?

Gå til innlegget

Bibelsitat I + II

Publisert over 9 år siden

Nå er det lenge siden jeg har hatt en innlegg på dette forumet så nå tenker jeg at det igjen er på tide med et nytt.

Det er noen bibelsitat jeg ønsker å få tilbakemelding på. Hvilke tanker dere har gjort og hvilken tolkning som tillegges. Jeg kommer ikke til å gå inn i noen debatt om hvorvidt dere tar feil eller ikke. Det er flere i en rekke av bibelsitat som jeg vil komme til å poste fortløpende. Det jeg kan si er at jeg ønsker å få konkret innblikk i selve det kristne gudsbildet og ikke minst hvordan forskjellige kristne løser teodice- problemet.

Det første bibelsitatet er hentet fra Matteus evangeliets tiende kapittel og går som følger:

29 Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. 30 Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. 31 Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver. 

Sitatet er ikke så rett frem som det kanskje virker, fordi i eldre oversettelser er det forstått i relasjon til Guds vilje. Jeg er sikker på at dette allerede er blitt diskutert opp og ned i mente. Jeg vet kristne tolker dette sitatet forskjellig, og er derfor nysgjerrig på hva slags tilbakemeldinger jeg skulle få.

Jeg kan kanskje ta med et bibelsitat til, hentet fra Matteus evangelies femte kapittel, og som kan ses i relasjon til det øverste:

44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere