Anders Jelmert

Alder: 66
  RSS

Om Anders

Følgere

Verdimessig likeverdige begreper?

Publisert over 5 år siden
I så henseende har

Det er i grunnen imponerende at Frøland klarer å demonstrere Rundes poeng i løpet av en "one-liner".

Bare det å (uten forbehold) betegne disse begrepene som "hatfunksjon" tyder på en overfølsom tolkingsramme.

Men for øvrig: Mener Frøland det er  potensielt(sic) like stigmatiserende å bli kalt PK som å bli kalt rasist ?   

Gå til kommentaren

Tall og tidens tåke

Publisert over 5 år siden

Det virker som Basim Ghozlan glemmer at også islams kilder er et resultat av "kinesisk hviskelek". De eldste kjente koranene er skrevet ca 100 år etter handlingene de beskriver, Sira-litteraturen fra 100- til mer enn 300 år etter. Det er fravær av skriftlige kilder både innen islam og i verden rundt bl.a. fra Islams "berøringspunkter.  Dette avspeiler først og fremt at skriftlige kilder er genuint skjeldne fra denne tidsepoken. Men i perioden fra ca 100 - 300 år etter profetens død finnes det atskillig litteratur i Persisk, Armensk, Arameisk, m-m som konkurrerer med den muslimske egenforståelsen / selvbeskrivelsen  

Gå til kommentaren

Så et mer spesifikt spørsmål

Publisert over 5 år siden

Jeg regner med at andre spør om - og du svarer angående abrogering. Jeg har et spørsmål angående hadith-samlingene. I islamsk apologese henvises det ofte til hhv svake og sterke hadith-samlingene samlinger. Jeg vil eventuelt komme tilbake med noen konsekvenser etter ditt svar. Er det slik at shaih Bukhari og shaih Muslim regnes blant de beste /mest pålitelige? ...  Som vel prefikset shaih indikerer?

Gå til kommentaren

Først det generelle:

Publisert over 5 år siden

Jeg har en mistanke om at religiøse i alminnelighet og muslimer i særdeleshet i liten grad "får seg til" å kritikk vurdere "gudens" motiver og handlemåte. Men her er et nokså "overgripende spørsmål: har du noengang spurt deg hvorfor en etter sigende allmektig gud" velger" å kommunisere sin vilje til menneskene gjennom a) et fåtall mennesker(altså profeter, som i islam kulminerte med Muhammed). b) i helt spesifikke tidsperioder? Spørsmålet kan selfølgelig suppleres med en teoretisk tilnærming: vi har noen fakta: i Midtøsten levde det en (eller evt noen -som senere ble fusjonert) person(er) som hevdet at hans "åpenbaringer" representerte guds vilje. Hans "åpenbaringer ble overlevert muntlig mellom tilhengere og senere skrevet ned. Akkurat opphavet og originaliteten  til tankene kan vi la ligge, men de eksisterende fakta gir muligheter for en del hypoteser. Jeg lister de to mest klare motsetningene: 1) det finnes en allmektig gud som valgte denne høyst bisarr og upålitelige (tenk på floraen av religiøs splid selv innen kristendom og islam) kommunikasjonsformer. b) Muhammed og følgesvenner skapte og brukte religiøse strømninger og ideer til egen fordel: oppsummert makt, rikdom og sex. Hva synes du er de mest rimelige hypotesene (gitt fakta)?

Gå til kommentaren

@ S.Wahl (#60)

Publisert over 5 år siden

Du etterlyser forskning og statistikk. Rud Koopmans har relevante undersøkelser, gjengitt i en J.A.Snoen artikkel i Minerva i(20.01, 2015)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere