Øyvind Woie

Alder: 58
  RSS

Om Øyvind

Generalsekretær i KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, Tidligere kommunikasjonssjef i Signo, har vært journalist og prosjektleder i Vårt Land fra 1996-2011. Har vært generalsekretær, redaksjonssejf og journalist i KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte fra 1984-1998, og kommunikasjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste (vikariat 1 år) Engasjert i Den norske kirke i menighetsarbeid, menighetsblad, barne- og ungdomsarbeid. Gift og far til fire.

Følgere

Styr unna? Pietisme?

Publisert over 12 år siden

Mitt anliggende er at dette dreier seg om litt mer prinsipielle ting enn å styre unna og bruke av/på knappen. Og Rolf Egil Pedersen - dette er ikke et innslag av pietisme. Hvordan kan du lese det ut av innlegget mitt? Det overrasker ikke, for jeg har jo sett at det er en tendens på verdidebatt - å sette merkelapper på hverandre. Er det pietistisk å forsøke å drøfte hvordan media beveger seg på grensen av hva som er vedtatt lovgiving i landet vårt? Mitt innspill handler også lite om hva jeg liker å se på TV eller ikke. Det er jo mulig at jeg skriver såpass dårlig og ufokusert at jeg det er min egen feil at folk sporer i en helt annen retning enn det jeg ønsker. Men hva har mitt innlegg med når "Åndenes makt" går på TV eller ikke, Gunnar Lund?

Poenget er: Er det ok at alkohol er underholdning på TV?

Svaret er foreløpig fra de som svarer: Vi bryr oss ikke - vi skrur bare av. Ok hvordan skrur dere av de andre skjermene som er utenfor deres eget hus? Er det helt opp til TV-stasjonene selv å bestemme hva de vil sende på norsk TV? Er medievalget kun et personlig valg som ikke skal debatteres?

Gå til kommentaren

Ta folkekirken på alvor

Publisert over 12 år siden

Jeg er synes vi skal ta folk på alvor som vil stemme ved kirkevalget, eller kommer til kirken ved livets høytideligheter. Når foreldre vil døpe, ungdom vil konfirmeres, par vil gifte seg, døde skal begraves - så synes jeg vi skylder dem å ta valget deres på alvor.

De kan velge å sitte hjemme på julaften, de kan gifte seg andre steder eller la være å døpe barna sine. Men når de velger kirka så fortjener de å bli møtt med respekt og interesse.

Kirkens oppdrag er å hjelpe foreldrene til å gi barna en kristen oppdragelse. Det kan vi gjøre ved å invitere dem til dåpsskole, foreldresamtaler, grupper, barnearbeid m.m. Vi kan utfordre dem til å ta ansvar ved å hjelpe dem å finne god litteratur m.m.

Jeg hører en viss oppgitthet hos en god del kristne på det at folk ikke følger opp. Vi kristne bør bruke mer tid på å bli kjent med dem som er "utenfor", invitere dem hjem, hilse på dem etter kirketid, gratulerer dem med bryllupet, takke dem for at de deltok i valget. Da skapes relasjoner som kan forandre. Kanskje vi burde legge ned noen husgrupper og løfte blikket og kikke om det er noen i den store hopen som benytter folkekirkens tjenester og tilbud - noen som trenger oss.

Kirken har holdt det gående i 2000 år. Vi har hatt ulike faser og utviklingstrinn. Jeg tror ikke alt ryker på grunn av de utfordringene vi står foran nå.

At folk møter noe som er varmt, noen som viser interesse og omsorg - noen som ser dem er vel det beste vi kan gjøre i følge evangeliene.

Når skal de få lov å komme innenfor? Når er troen deres god nok til at de kan være med å bestemme? Hvorfor skal vi mistro dem når de dukker opp? Hvorfor bruker vi ikke heller anledningene i stedet for å lukke oss mer inne og stenge dørene?

Holder det ikke at man bekjenner i sitt hjerte at man vil tro?

Gå til kommentaren

RE: Kirkelig borgerplikt?

Publisert over 12 år siden

Morten Dahle Andersen liker ikke min sammenstilling: "Kirkelig borgerplikt". Poenget mitt er at de som er kirkemedlemmer - altså står som lovlige medlemmer av den norske statskirke bør gjøre og har rett til å stemme - å gjøre sin kirkelige borgerplikt. 

At Dahle Andersen ønsker å dedømme og veie folks tro er jo ganske friskt. 

"Nå er vi i det Luther kalte det åndelige regimente, og noen bør våge å si at det kun er de kirkemedlemmene som går til gudstjeneste, bekjenner troen og faktisk kjenner tilhørighet til kirken som fellesskap som kan stemme." 

Mener du at vi skal stå i døra og be folk avlegge regnskap for gudstjenestebesøk og sjekke om de kan trosbekjennelsen?

Hvordan skal vi kvalitetssikre en slik ordning?

Hvem er kvalifisert til å foreta en slik sjekk?

Hvor i Bibelen finner du grunnlag for en slik påstand? 

 

Gå til kommentaren

Meningsløst spørsmål

Publisert over 12 år siden

Min stemme går til:

-de kandidatene som kan gjøre noe for at kirken får flere tilbud for barn og spesielt gutter.

- den som legger til rette for dialog med innvandrermiljøene og jobber for integrering i menigheten.

- de som sørger for at mennesker med ulike funksjonshemninger faktisk får tilgang på kristent fellesskap og sakramentene.

- den som kan forløse tiltak som reformerer og styrker konfirmasjonsundervisningen som mange sliter med.

- de som har planer om å innføre ekteskaps- eller dåpsskoler slik at alle de som lover å elske og oppdra får den hjelpen de trenger.

- har visjoner og planer om å gjenerobre en ungdomsgenerasjon som har ramlet ut av kirkerommet. 

Jeg tror vi begynner å forstå at noen mener vannskillet går ved synet på ekteskapet, men kanskje vi skulle legge vekten noe tyngre på de områdene der skoen virkelig trykker for Den norske kirke. Jeg vil vite hva kandidatene mener om dette. Hvorfor er det ingen som spør om dette? 

 

Gå til kommentaren

Ulike meninger - en ånd?

Publisert over 12 år siden

Det er tre interssante ting i denne debatten. 

1. Å lese hvor nedlatende og respektløst mange skriver om teologer og teologi - hva er en teolog, er det en prest i Dnk? Hva med teologer fra andre kirkesamfunn og sammenhenger?

2. Hvorfor "biter" ingen teologer på denne debatten? Kanskje de synes verdidebatt-forumet er uinteressant? 

3. Det siste er egentlig det største paradokset - Den Hellige Ånd!

Hvis vi tror at DHÅ åpenbarer Guds sannhet og vilje for og i oss, hvordan kan det da ha seg at vi kan mene helt forskjellige ting om spørsmål som dåp, ekteskap og hva som er viktig for den kristne menigheten?

Kan Den Hellige Ånd mene forskjellige ting om disse spørsmålene, som mange mener helt avgjørende for kirkens troverdighet. Finnes det en ånd med mange meninger - eller bare en mening fra en ånd? Har isåfall de som tror at homofile kan gifte seg og at det er rett med barnedåp en annen eller falsk Hellig Ånd eller lytter de feil eller ikke godt nok?  

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere