Øyvind Woie

Alder: 58
  RSS

Om Øyvind

Generalsekretær i KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte, Tidligere kommunikasjonssjef i Signo, har vært journalist og prosjektleder i Vårt Land fra 1996-2011. Har vært generalsekretær, redaksjonssejf og journalist i KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte fra 1984-1998, og kommunikasjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste (vikariat 1 år) Engasjert i Den norske kirke i menighetsarbeid, menighetsblad, barne- og ungdomsarbeid. Gift og far til fire.

Følgere

Skamme seg, hvem?

Publisert over 12 år siden

OK gutter - her var det mye grums. Bare et par opplysninger om alle " asylsøkere, mange av dem fra islamske land, skal bevege seg rundt i Norge uten at vi vet hvem de er."

"I første halvår (2009) var det bare 51 personer som fikk opphold selv om identiteten ikke var avklart. Det gjelder først og fremst kvinner og barn som for eksempel er utsatt for menneskehandel, og som UDI mener har et beskyttelsesbehov selv om vi ikke er helt sikre på navnet dere." melder UDI.

"Ni av ti asylsøkere som fikk realitetsbehandlet saken i Norge i første halvår, fikk et vedtak der identiteten var dokumentert eller sannsynliggjort." melder UDI

Gå til kommentaren

Ukorrekt

Publisert over 12 år siden

Ok jeg skjønner at det er forferdelig politisk ukorrekt å glede seg over Obamas fredspris i dag. Men jeg er faktisk glad fordi han fikk den.

Og det er faktisk kommentatorer som mener dette er bra: Jan Egeland kaller den fantastisk. Kristian Berg Harpviken i Prio sier dette: - Dette er positivt fordi Obama har satt internasjonalt diplomati på agendaen påå en helt ny måte. Han tar opp de viktigste spørsmålene for verdensfreden. 

Jeg velger å fokusere på håpet og mulighetene som denne tildelingen gir. Alt som kan styrke en vei videre tror jeg er bra. Da blir det for dumt å sitte med nisselua og akke seg syte over at tildelingen er dum.

En pris forplikter også Obama til å korrigere og utføre de tingene han snakker om. Selv om man kan mislike sider av ham og synes det blir mye dyrking av ham så er det er realitet at vi ikke har sett maken til verdensleder som har satt dagsorden som Obama gjør. At han evt dyrkes viser noe av den enorme appellen Obama har.

Heia Obama- go, go!

Gå til kommentaren

RE: En kommentar

Publisert over 12 år siden

Jeg går i en slik kirke som herr Myhren kaller død. Jeg møter opp i det Jørmeland kaller en kirke som seiler under falskt flagg. Det er en statskirkemenighet. Hver eneste søndag bes det for syke, det bes for land og folk, både i det nære og på havet - det bes for konge og ministere. Den norske kirkes liturgi sørger for å holde liv i en trofast kirkebønn som har overlevd i mer enn 1000 år.

Og jeg føler meg velsignet og oppbygd - jeg føler at jeg får noe fra Gud når jeg står der fremme ved alteret. Helt uavhengig av hva slags prest som er på den andre siden. Ja kjenner faktisk inni meg at jeg står på hellig grunn! Jeg hører faktisk at Guds ord blir åpenbart i en slik statskiremenighet som flere karakteriserer som noe som nærmest er fortapt.

Til debatten -jeg så den ikke. Men jeg tror kirken er et bra "event-byrå". Den kobler livets viktige anledninger i relasjon med Gud. Jeg takker Gud for et hvert menneske som ønsker det.

Egeland glemmer jo alle som deltar i barne, ungdoms, eldre, diakoni, kor, bønne, foreningsliv m.m. som drives i kirkens regi. Han glemmer at 85 prosent av alle unge velger og konfirmere seg i kirken. At nesten 90 prosent av alle barn døpes i kirken.

At Egeland og vi andre skal sette seg til doms om folk tror eller ikke fordi de ikke deltar på gudstjenester er vel ikke spesielt bibelsk? Den dommen tilhører Gud.

Men ja, kirken har et problem med at gudstjenesten tynnes i rekkene. Mange steder er generasjonsfellesskapet splittet opp. Barna har sine spesialgudstjenester,ungdommene sin egne. Det tror jeg ikke er lurt. Nylig var jeg på et avisseminar - der var slagordet - link the generations - det tror jeg er en vei å gå i kirken.

I gudstjenestefelleskapet Taize klarer man å bring generasjonene sammen i en form som har røtter i lange kirkelige tradisjoner. Lovsang, bønn og skritlesning er kjernen i dette.

Trenger vi flere kommunikasjonsrådgivere er det først og fremst for å bli flinkere til å fortelle om det vi allerede har.

Gå til kommentaren

Meland er overgitt til Satan?

Publisert over 12 år siden

 

Paulus seier: 

Då skal denne mannen overgjevast til Satan og kroppen hans bli øydelagd, så ånda kan bli frelst på Herrens dag." 1 Kor 5,5

"Samvitet har nokre kasta frå seg, og trua deira har forlist. 20 Mellom dei er Hymeneos og Aleksander, som eg har overgjeve til Satan, så dei skal tuktast til å ikkje spotta. "1 Tim 1,19

Det er ikke hver dag at folk blir dømt til helvete og evig fortapelse på verdidebatt.no. Men her ender altså Frode Meland - i følge Torstein Langesæter.

Er du ikke litt drøy nå Langesæter, går du ikke litt lenger enn Jesus selv? Tilhører ikke dommen Gud? Eller var det kanskje ikke det du mente? Du ville vel bare peke på hva bibelen sier, så ikke Meland skulle gå fortapt, men ha mulighet til å vende seg om? Hva er forskjellen på det og å dømme et annet menneske når du bruker så sterke ord som dette? 

Gå til kommentaren

Jeg liker "4 stjerners middag" men...

Publisert over 12 år siden

Ok - jeg skjønner at dette ikke fører frem. Jeg innser at jeg er alene om å forsøke å reise en prinsipiell debatt om hvor langt en norsk TV kanal, som skal drives etter norske konsesjonsregler og lover, kan tøye strikken.

Jeg skjønner at debattantene på verdidebatt mener at medievalg er en høyst personlig sak der den enkelte seer står ansvarlig for å skru av eller på, avhengig av hva man liker eller ikke. Jeg er ikke uenig i det. Men synes det er interessant at man legger så lite vekt på hva som er TV-kanalens innhold, selv om det kan stilles spørsmål ved om det bryter med norsk lov. Slik debatter mener jeg vi bør ha, uavhengig av hva vi liker eller ikke. Jeg liker f.eks Manshow, men kan se at det kanskje blir flyttet noen stabbesteiner når øl, grovt språk og sexfiksert humor får slippe til. Jeg liker faktisk øl også, men vil forbeholde meg retten til å mene noe om i hvilke fora ølet hører hjemme eller ikke. Jeg liker motorprogrammet "Top Gear" men er alvorlig bekymret for klodens befatning med unødvendig co2 utslipp. Og jeg liker faktisk "4 stjerners middag - halv åtte" men mener det er lov å stille noen spørsmål ved alkoholinnholdet uten at jeg trenger å la være å se på TV-serien for det.

Jeg er usikker på om endrede drikkevaner i norske familier skaper problemer for tidliger alkoholikere eller ikke. Men jeg registrer at de er endret og at norske familier har lavere terskel for å slippe inn alkohol på middagsbordet - dette erfarer jeg jo selv i mitt eget liv. Jeg er ikke sikker på at det blir flere alkoholikere av den grunn, men jeg registrerer at folk som jobber med barn og med rus innen både forskning og rusrehabilitering sier at barna blir usikre, trives dårligere og utsettes for ubehag og press i situasjoner der alkoholen er tilstede.

Jeg respekterer at debattantene på verdidebatt ikke mener et slikt program bidrar til å bevege holdninger eller å påvirke - men jeg er uenig. Jeg tror mine medievalg setter spor i andres liv.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere