Walter Keim

Alder:
  RSS

Om Walter

I am a netizen who fights for freedom of information, freedom of speech and human rights.

Følgere

Jeg ser at det er mange forskjellige meninger og strategier blant forskjellige organisasjoner. Men ”Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp” er et eksempel på vellykket samarbeid. Men medisifri behandling er blitt bekjempet veldig av noen psykisktrene. Så en organisasjon sammen med helsepersonell hadde ikke kunnet kjempe for det.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Muligens var Ivar Auresnes for optimistisk:

Professor Peter Gøtzsche kom 2015 med følgende svar:

I runde tal viser de randomiserede forsøg, at omkring 50% af patienterne får det bedre på et antidepressivum og 40% på placebo
Forskellen på 10% betyder, at der kun er én patient, der får gavn af behandlingen, når man behandler ti patienter (NNT=10).
Den reelle effekt er imidlertid meget mindre. Forsøgene har nemlig ikke været ordentligt blindet og  effekten blev overvurderet med 36%
50% effekt på aktivt stof bliver til 45%, og 40% på placebo også bliver til 45% (Gøtzsche 2015 OVERDIAGNOSTIK OG OVERBEHANDLING I PSYKIATRIEN side 168: http://www.deadlymedicines.dk/wp-content/uploads/2015/09/Diagnoser_kap-7.pdf)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Veldig godt beskrivelse av problemet.

10. 1. 2018 har Gøtzsche også beskrevet løsningen:

Psykiatriske pasienter har ca. 25 år kortere levetid. Nyere forskning anbefaler redusert langtidsbruk av antipsykotika for å øke forventet levealder for pasienter (Athif Ilyas et al, 2017). Gjør (langtids-)medisinering med nevnroleptika med skade enn nytte? (9). PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet skriver «(S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft» (Gøtzsche 2015) .I 'Dødelig psykiatri og organiseret benægtelse' (2015) (på norsk) skriver P. Gøtzsche: "Jeg mener, vi kan reducere vort nuværende forbrug af psykofarmaka med 98 % og samtidig forbedre folks mentale sundhed og overlevelse." (Engelsk)

Peter C Gøtzsche konkluderer 10 January 2018 (BMJ 2018;360:k9): «Psychiatry is a disaster area in healthcare that we need to focus on» (15):

  • Firstly, the effects of psychiatric drugs are not specific.

  • Secondly, the research in support of the paradigm is flawed

  • Thirdly, the widespread use of psychiatric drugs has been harmful for the patients.

  • Fourthly, all attempts at showing that psychiatric disorders cause brain damage that can be seen on brain scans have failed.

There are four main problems with psychiatric drug trials:

  1. Almost all placebo-controlled trials are flawed due to their cold turkey design

  2. The trials are insufficiently blinded

  3. Psychiatrists assess the effect using rating scales, the relevance of which for the patients is often uncertain

  4. Selective reporting of outcomes is very common and can be very serious

Psychiatry needs a revolution. Reforms are not enough. We need to focus on psychotherapy and to hardly use any psychiatric drugs at all.

Gå til kommentaren

Nye medikamentfrie tilbud

Publisert over 3 år siden
Joanna Bjerga – gå til den siterte teksten.

Åpner medikamentfritt behandlingstilbud på sikt et paradigmeskifte som realiserer recovery slik at schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom/uføretrygd reduseres til en tredjedel og recovery mer enn firedobler?

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp har jobbet siden 2011 for medisinfrie tilbud. I et brev til de regionale helseforetakene (RHF) den 26.11 2015 ga Helse- og omsorgsdepartementet frist til 1.juni 2016 med å etablere medikamentfri behandling/nedtrapping av medikamentell behandling. Ingen av helseforetakene klarte det innen fristen Men nå i 2018 har i alle helseregioner kommet tilbud på plass f. eks. Tromsø, Ahus, Lovisenberg DPS, Vestre Viken, Bergen, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo universitetssykehus og Diakonhjemmet Sykehus.

Det har fra flere blitt stilt spørsmål om medisinfrie avdelinger er faglig forsvarlig. Jeg har tatt opp med både Røssberg og Larsen spørsmålet om faglig forsvarlighet og tilføyet pasientperspektivet i bidragene til Dagens medisin «Realitetsfjernt om medikamentfri behandling», «Langvarig bruk av antipsykotika reduserer tilfriskning for mange» (dvs. ca. 40%) og i Legetidsskriftet om: "Effekten av vedlikeholdsmedisinering" i et langtidsperspektiv. Debatten var til dels ideologisk preget. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening Kjetil Slagstad «Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være» (1), professor Sami Timimi og professor Peter Gøtzsche (Aftenposten 27.jun.2016 ) pekte på evidens for medisinfri behandling.

http://wkeim.bplaced.net/files/Medikamentfritt_behandlingstilbud.html

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Werner Skaug – gå til den siterte teksten.

http://wkeim.bplaced.net/files/medisinfri.htmlÅpner medikamentfritt behandlingstilbud på sikt et paradigmeskifte som realiserer recovery slik at schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom/uføretrygd reduseres til en tredjedel og recovery mer enn firedobler?

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp har jobbet siden 2011 for medisinfrie tilbud. I et brev til de regionale helseforetakene (RHF) den 26.11 2015 ga Helse- og omsorgsdepartementet frist til 1.juni 2016 med å etablere medikamentfri behandling/nedtrapping av medikamentell behandling. Ingen av helseforetakene klarte det innen fristen Men nå i 2018 har i alle helseregioner kommet tilbud på plass f. eks. Tromsø, Ahus, Lovisenberg DPS, Vestre Viken, Bergen, Telemark, Vestfold og Østfold.

Det har fra flere blitt stilt spørsmål om medisinfrie avdelinger er faglig forsvarlig. Jeg har tatt opp med både Røssberg og Larsen spørsmålet om faglig forsvarlighet og tilføyet pasientperspektivet i bidragene til Dagens medisin «Realitetsfjernt om medikamentfri behandling», «Langvarig bruk av antipsykotika reduserer tilfriskning for mange» (dvs. ca. 40%) og i Legetidsskriftet om: "Effekten av vedlikeholdsmedisinering" i et langtidsperspektiv. Debatten var til dels ideologisk preget. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening Kjetil Slagstad «Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være» (1), professor Sami Timimi og professor Peter Gøtzsche (Aftenposten 27.jun.2016 ) pekte på evidens for medisinfri behandling.

Open dialogue behandler 83% av pasientene medisinfri i et langtidsperspektiv og oppnår at pasienter med diagnose schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom uføretrygd reduseres til en tredjedel og recovery mer firedobles fra mindre enn 20 til 80%.(2). Åpner det døren til et paradigmeskifte? (3). Derfor ble NPFTIPSNORMENT
UiO oppfordret å forske på disse gode behandlingsresultatene (2).

http://wkeim.bplaced.net/files/medisinfri.html

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere