Willy Gjøsund

Alder: 61
  RSS

Om Willy

Følgere

Hjelper minoriteter i Pakistan

Publisert over 4 år siden

Intervjuet to advokater som arbeider med å hjelpe mennesker som bortføres, bortgiftes etc i Pakistan, mest kristne.

http://idag.no/nyheter/verden/hjelper-forfulgte-kristne-i-pakistan/19.27253

Gå til kommentaren

Til Rune Holt

Publisert nesten 8 år siden

Nei, å gi meg kommer ikke på tale, min venn :) Jeg driver nettsidene til SMA, Senter mot antisemittisme, http://sma-norge.no. Der er det ingen moderator som stopper oss. Vi kommer til å påpeke, "arrestere" og i noen tilfeller også politianmelde antisemittisme når det er nødvendig. Brobygging til dem som gir uttrykk for et slikt syn er ikke aktuelt.

Vi holder oss til fakta, og dokumenterer våre påstander - og de rammer. Aftenposten kalte oss på lederplass for "ekstremister." Åpenbart er det i dag forbeholdt "ekstremistene" å snakke sant.

Heldigvis er Norge et relativt fritt land enda, juridisk. Det vi har opplevd her på Verdidebatt er mer selvsensur enn juss - et kjent fenomen, og påpekt fra en drøss andre nettsteder i forskjellige sammenhenger, spesielt hva angår innvandring og islamkritikk.

Gå til kommentaren

Hva skal til?

Publisert nesten 8 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
Israelvennene, slik noen av dem framstår her på VD, er åpenbart harmdirrende i sin fordømmelse. Det fråder. Noen argumenterer. Det er bra, men når dette ledsages av karakteristikker og beskyldninger, som sjelden ellers tas i bruk, faller også argumentasjonen sammen.

Etter WW2 har uttallige skarpe - og mindre skarpe - hjerner prøvd å finne ut hvordan omtrent hele Europa med den arabiske verden i ryggen kunne få til å utøve folkemordet på jødene. Bøker, avhandlinger, taler, filmer, debatter - man var relativt enige om at dette aldri måtte skje igjen.

I dag skjer likevel akkurat det samme som skjedde i 30-årene. Jødene i Europa jages. De trakasseres, i ekstreme tilfeller fysisk angrepet og drept, som ved Halimi-saken i Paris, hvor en ung jøde ble torturert i flere uker til han døde av skadene, og mordene i Toulouse, hvor tre barn og en voksen jøde ble skutt av en marokkaner, men de blir også fysisk overfalt med mindre grusomme resultater.

Denne negative utviklingen er dokumentert av organisasjoner som arbeider mot antisemittisme, for eksempel for Frankrikes vedkommende, SPCJ.

Så lurer man på hva som er årsaken til at dette fortsatt skjer, etter at alle presumptivt oppegående regjeringer tar avstand fra antisemittisme, og nær sagt ingen i hele Europa vil være bekjent av å ha antisemittiske synspunkter. Og dermed kan man spørre hva som skal til for å stoppe denne utviklingen med økende jødehat.

Diverse organisasjoner og nettsteder som taler jødenes sak i Norge, som MIFF, SMA og Document, sammen med mange andre tilsvarende i utlandet, har i årtier pekt på det man kaller "den nye antisemittismen" - den som retter sitt hat og sin misbilligelse mot jødenes stat Israel.

At man er uenig i landets politikk, at man mener de angriper konflikten med araberne feil, er én sak. Det gjør ingen til antisemitt.

Men når man angriper jødenes stat på en hensynsløs og løgnaktig måte, når man pålegger Israel andre krav enn landets fiender blir pålagt, når man krever at Israel skal følge andre regler enn alle andre stater, eller når man som i trådstarters tilfelle slenger ut beskyldninger (f. eks om brudd på folkeretten) uten å spesifisere, og uten å vise den minste interesse av å forklare sin beskyldning, selv etter gjentatte oppfordringer, eller som jeg påpekte i et tidligere innlegg, bruker Haag-domstolens "dom" som argument, uten å påpeke at Haag-domstolen ingen jurisdiksjon har overfor Israel, - da er må det være lov å påpeke at dette i sin virkning er antisemittisme.

Når dette i tillegg er et særtrekk ved trådstarters holdninger, i en grad som nærmer seg en besettelse, ut fra de opplysninger som er offentlig om dennes virke, må det i anstendighetens navn være lov å påpeke også dette.

Vi har blitt et samfunn med misforstått respekt for andres syn. Toleransen har blitt så ekstrem at vi tillater alvorlige overgrep nærmest uten å reagere. Man er opplært til å bukke og nikke og gi motparten rett uansett hva han mener. I en sak som angår liv og død, og hvor den ene er for og den andre mot, kan simpelthen ikke begge ha rett. 

Det blir aldri noe annet enn hets og antisemittisme å angripe jødenes eneste trygge tilholdssted, uansett hvilken knagg man henger den på. Det blir aldri annet enn løgn å komme med uholdbare påstander.

Ingen er tjent med at man later som om trådstarters påstander holder vann. Hvorfor skulle man lyve? Er de usanne er det løgn. Hva blir da den som fremsetter påstanden?

Det er ikke verre.

Gå til kommentaren

Når løgn blir sannhet

Publisert nesten 8 år siden

Det er underlig å lese Rimehaugs kommentar - som debattstyrer i en kristelig avis.

Hvis man ikke lenger kan påpeke urett og dra sammenligninger - begrunnede sådanne (jeg har ikke kalt noen i tråden for antisemitt, men peker på hvilken fremgangsmåte antisemitter bruker og eksemplifisert dette) er deler av kristenheten lenger ute enn jeg trodde var mulig. Min overskrift er retorisk, ellers hadde det ikke stått "egentlig" - jeg vil noe med overskriften, og begrunner den.

Svart er svart og kan aldri bli hvitt. Her snakker vi ikke om politisk eller hvilken som helst annen uenighet, Rimehaug. Vi snakker om ikke grunngitte, og saklig feil beskyldninger - godt kjent som "den nye antisemittismen" - den gamle går du rett i kasjotten for.

Vi har til nå heller ikke blitt presentert for noen form for imøtegåelse av våre argumenter, vi er mange etterhvert.

Er det dette som er debatt i Norge i 2014? Alt man ikke liker, blir avfeid som "personangrep"? Mine innlegg er sak, og kun det. Og ellers tier man det i hjel, under foregivende av "nivåforskjell?"

Jødehatet er intenst i Europa i dag. NRK har i flere reportasjer belyst det. Men ingen peker på medienes rolle i alt dette, nettopp det vi debatterer her, samt det faktum at påstander uten rot i virkeligheten får leve sine liv - stort sett uimotsagt av andre enn debattanter i kommentarene. 

Det er på tide Vårt Land og andre våkner opp. Snart reiser den siste jøde ut av landet og fra Europa. Tilværelsen ble for tøff. Alle som kunne ha gjort noe for å hjelpe holdt seg der bak gardinet, i skyggen av det politisk korrekte.

Jødene flykter fra Europa, - uten at EN eneste antisemitt har jaget dem. Det finnes simpelthen ingen. Ingen, Rimehaug.

Kan du forstå dette?

Legger ved link til en glimrende artikkel som setter ord på hva jeg sikter til.
http://sma-norge.no/?p=185 

Gå til kommentaren

Leif Lysvik

Publisert nesten 8 år siden

Lysvik, du kommer met to konkrete påstander, nemlig at Israel bryter Folkeretten og krenker menneskerettighetene. Man må kunne forstå deg slik, siden du hyller Hillestads vrøvl.

Jeg oppfordrer deg derfor til å konkretisere: eksakt hvilke punkter i Folkeretten bryter Israel? Og hvilke menneskerettigheter krenker de?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere