Tor Øyvind Westbye

Alder: 37
  RSS

Om Tor Øyvind

Lektor i historie og samfunnsfag. Gift, fire barn. Bor i Våler i Østfold.

Følgere

Islamofobi?

Publisert rundt 11 år siden

Det har blitt høy temperatur i debatten omkring KrFs innvandringspolitikk i etterkant av Erik Lundes innlegg. Kanskje det er noen som følte seg truffet i forhold til det å være kalde som is? Det må være åpenbart for alle som har bladd litt i det nye testamentet at Jesus stod for en radikal nestekjærlighet som det er få av oss som kommer i nærheten av å etterleve. Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg. Dette var en omskriving av et gammelt jødisk livsmotto. "Du skal ikke gjøre mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg." Jesus tok denne passive setningen og gjorde den aktiv. Og ikke minst: "Det du gjør mot en av mine minste, det gjør du mot meg." Jesus ber oss dermed om å behandle vår neste som om det var mesteren selv vi stod overfor. 

Hvilke konsekvenser får dette for innvandring og integreringsspørsmål? Det mener jeg er ganske åpenbart. En strengere asylpolitikk for eksempel vil være ukristelig. Vi bør også ta imot flere kvoteflyktninger. Men det betyr ikke at vi skal fjerne alle grenser og la alle som vil komme til landet. I mange tilfeller vil det være mer tjenelig å hjelpe folk der de bor, og for at asylvesenet skal ha legitimitet er det viktig at systemet ikke uthules. 

Jeg leser mye fremmedfrykt mellom linjene i denne debatten. Særlig er gjerne de eldre bekymret for påvirkningen av islam. Man frykter det man ikke kjenner. Noen kommer med uttalelser om vitner om ren ignoranse og gjengir holdninger som finner gjenklang langt ute i det brune høyre. Jeg vil si at uten å være ekspert, så kjenner jeg islam bedre enn de fleste som følge av mine studier og reiser i Midtøsten. Og når noen snakker om vestlig og østlig islam, hvor den østlige visstnok er radikal og farlig og den vestlige er en snillere utgave, har jeg ofte opplevd at det like gjerne kan være motsatt. Radikal islam og islamisme er historisk en reaksjon mot vestlig innflytelse og påvirkning. Det er en forsvarsmekanisme for å ta vare på egenarten og selvfølelsen i møte med en teknologisk og økonomisk vestlig overmakt.

Noen muslimer i vestlige land har en tendens til å være mer konservative enn det de hadde vært i hjemlandet. Dette gir seg utslag i f.eks at små jentebarn går med hijab, noe som de i liten grad gjør i Midtøsten. Bakgrunnen for dette kan være at som en minoritet kan man miste friheten som følger av å kun være et individ i et stort fellesskap. Muslimene søker sammen i mindre fellesskap der religion kan bli mer sentralt enn det var i hjemlandet. Etterhvert som muslimer blir integrert i det norske samfunnet, vil behovet for å finne sammen med andre muslimer minke, og de vil leve mer likt oss. Den utviklingen ser vi allerede. Det har seg nemlig slik at når folk får smaken på den radikale friheten som vi har her i landet, så gir de den ikke gjerne opp samme hvilken religion de har. Kvinner fra muslimske miljøer vil søke etter de friheter som norske kvinner har, og med retten i hånd vil de kreve den. Ungdommen vil i stadig mindre grad finne seg i at imamer og konservative muslimer skal fortelle dem hvordan de skal leve og jobbe, og søke sin egen lykke. Konsentrasjonene av minoritetsspråklige i f.eks Groruddalen vil løse seg opp ettersom de som tjener bra med penger søker seg til mer attraktive boområder, og de ser verdien av å omgås mennesker fra majoriteten også. En selvforsterkende ghetto-utvikling må selvsagt motarbeides, og det beste virkemiddelet er kanskje at minoritetene får råd til å kjøpe seg sine egne boliger der de selv vil, i tillegg til tilgang til utdanning og et inkluderende arbeidsliv.

Hvis nordmenn har blitt skremt av muslimer her til lands og utviklet «islamofobi», er den enkleste kuren å sende dem til et muslimsk land som f.eks Jordan. Der vil de sikkert bli overrasket over å se hvor gjestfrie og vennlige folk er, og hvor vestlig samfunnet på mange måter kan synes. Det er ikke slik at samfunn forfaller til middelalderen selv om flertallet av befolkningen er muslimer.Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere