Peter Eide Walseth

Alder: 35
  RSS

Om Peter Eide

Fylkesvaraordfører og gruppleder for KrF i Nordland.

Følgere

Regjeringen struper Amathea

Publisert rundt 12 år siden

Stiftelsen Amathea er i store økonomiske problemer. Vårt Land melder i dag at Amathea tvinges til å legge ned fem distriktskontorer som en følge av regjeringens horible krav om efektivisering. Resultatet blir at hundrevis av kvinner mister noen å prate med dersom de ønsker det når de vurderer abort.

Amathea tilbyr: informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort. Samtale underveis og etter fullført svangerskap, samt samtale før og etter abort.

Anne Nordahl Broens forskning viser at så mange som tjue prosent av kvinnene sliter etter å ha fått utført en abort. I fjor benytter 2000 kvinner seg av Amatheas tilbud. Likevel har regjeringen, ved Helseminister Bjarne Håkon Hansen valgt å kutte Amatheas støtte med 2,5 millioner kroner.

Dette betyr at regjeringen, som hevdre de ønsker å forebygge aborter, ikke gir de nødvendige rammene for det eneste spesialiserte tilbudet innen rådgivning og oppfølging før og etter en eventuell abort. Kvinner i Aust-Ader, Oppland, Finnmark, Sogn og Fjorande og Rogaland må betale prisen. De mister sitt tilbud.

En rapport fra NTNU viste at Amathea driver for dyrt, men jeg sier med KrFU-leder, Kjell Ingolf Ropstad; - Jeg synes det er respektløst overfor kvinner å effektivisere når de skal ta sitt livs vanskeligste valg.

Dersom KrF kommer i regjering kan jeg i hvertfall garantere en ting: abortforebyggende tiltak skal ikke kuttes! Det handler om at mange aborter kan forebygges, men det tar tid, koster penger og krever tilstedeværelse.

PS: Stoltenberg skrøt av Arbeiderpartiets historie i sin tale til landsmøtet i dag. Et av fem-seks punkter var innføringen selvbestemt abort.

Gå til innlegget

Hvem har Værekraft nok til å få leve?

Publisert rundt 12 år siden

Kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen skriver i sitt innlegVærekraft om sin facinasjon av filmen med samme navn. Det er ironisk å lese statsråd og AP-nestleder skrive innlegg om fellesskapets ansvar for de med spesielle behov. Les hele min kommentar til innlegget hennes på bunnen av tråden her.

Gå til innlegget

Glemmer vi klimaet?

Publisert rundt 12 år siden

Vi lever i krisenes tid. For et år siden var hele det politiske Norge, og verden for øvrig brennende opptatt av klimakrisen. Visepresident Al Gore hadde vunnet Nobels Fredspris for sin kampanje på vegne av klodens helse. Statsminister Jens Stoltenber (Ap) lovet månelanding og rensing av CO2 ved det sterkt forurensende gasskraftverket på Kårstø. Jeg var neppe alene når jeg trodde at klimakrise og klimakamp skulle bli valgkampens hovedtema i 2009. 

Noen uker før det amerikanske presidentvalget kræsjet børsene verden over. Begynnelsen på den mest alvorlige krisen i verdensøkonomien på 70 år brakte Barack Obama til det Hvite Hus og har forandret det politiske landskapet radikalt.

Selvfølgelig er det alvorlig når hundretusener av mennesker mister arbeidet, og med det trygghet for bolig, livsunderhold og familie. Ingen av oss, og definitivt ikke jeg, har evnen til å forutse hvordan denne krisen vil ende. Menneskeskapte klimaendringer er likevel den største etiske utfordringen i vår tid. Ikke fordi finanskrisen ikke er viktig - det er den. Men fordi klimakrisen på sikt vil ramme millioner av mennesker som ikke har mulighet til å verge se mot konsekvensene.

Tørke, hungersnød, klimaflyktninger og økt mangel på rent drikkevann vil være noen av de mange tragiske effektene av menneskeskapte CO2-utslipp.

I år er det lokalvalg, men vårt ansvar gjelder hele verden. Slik lød KrFU's slagord i lokalvalget for seks år siden. Norge er en nasjon som har basert sin velstand på olje- og gassutvinning som bidrar til klimakrisen. Konsekvensene bærer verdens fattige. Det er vår arv og vårt ansvar. 

Kampen for å redde kloden dreier seg om nestekjærlighet. Verden trenger folk med større drømmer enn billigere bensin. 

 

Gå til innlegget

Hijab-debattens avsporing

Publisert rundt 12 år siden

Etter påskens debatt om Kjell Inge Røkke, statlig eierskap og inkompetanse fra regjeringens side vil jeg gjerne vende tilbake til en langt viktigere verdidebatt som har preget begynnelsen av det politske året 2009, nemlig debatten om hijab i politiet.

Det kan herske liten tvil om at regjeringen håndterte saken på en dårlig måte. Det har statsministeren selv gått langt i å innrømme. Men min påstand er at miljøer som har interesse i å fremme polariserende synspunkter kuppet en debatt som burde dreid seg om religionens plass i samfunnet - men som endte opp med å handle om snikislamisering og frie fantasier fra de mer brune elementene i landets største opposisjonsparti.

Frps spill på fremmedfrykt og fremmedgjøring er ikke overaskende. Jeg leste selv listen de har laget for å bevise at det foregår en såkalt snikislamisering. Den inneholder blandt annet de helt klart skremmende kravene om halal-mat i fenglser, fjerning av et bilde på et sykehus og bønnerom for drosjesjåfører. At dette er truende må man være ganske langt til høyre for å forstå - eventuelt være partisekretær i Arbeiderpartiet på frierferd.

Det debatten burde dreie seg om er følgende: Hvilken plass skal religion gis i det offentlige rom? Er de  greit med uttrykk for religiøs tro dersom man er en representant for stat og myndighet? Er det greit å utrykke sin tro med klesplagg symboler o.l. i arbeidsliv osv. 

For Kristelig Folkeparti har trosfrihet alltid vært en sentral verdi. Mange mennesker har så mye å leve av, mens alt for få har noe å leve for. Dersom jeg forventer respekt for at jeg ønsker å uttrykke min tro, må jeg respektere andres rett til å utrykke sin tro på den måten de ønsker det. 

Dersom det er et problem at muslimske miljøer fremmer krav for å ha frihet til å uttrykke sin tro, må det også være et like stort problem at kristne organisasjoner har friluftsmøter og at Human-Etisk Forbund benytter rådhuset i Oslo til sine konfirmasjonsermonier.

Jeg ønsker et samfunn hvor tro kan uttrykkes i det offentlige rom, med klesplagg, symboler og handlinger. Jeg at retten til å starte privatskole ikke begrenses til den rette tro eller pedagogikk, men til all alternativ tro og pedagogikk. 

Dette er et viktig verdivalg for meg. Ikke å si ja til hijab i politiet, men å si et helhjertet ja til å gi lov til å uttrykke en religøs tro i det offentlig rom.

 

kilde: http://www.frp.no/Innhold/FrP/Ville+innføre+shariaråd+i+Norge.d25-TgBrOZu.ips

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere