Peter Eide Walseth

Alder: 35
  RSS

Om Peter Eide

Fylkesvaraordfører og gruppleder for KrF i Nordland.

Følgere

SV svikter Afghanistan

Publisert over 11 år siden

TV2 melder at norske tropper i Afghanistan er så redde for Taliban, at de, i følge terrorist-organisasjonen er redde for å patruljere utenfor leiren Camp Nidaros. Nå er jeg ikke videre bekymret for Talibans påstander. Norske soldater er godt utdannet og holder et høyt nivå når det gjelder utrustning og moral. Det som derimot er trist er at den rødgrønne regjeringen har valgt å legge restriksjoner på hvor de norske soldatene skal utplasseres. Det kan oppfattes som feighet og redsel, selv om det i bunn og grunn dreier seg om at Arbeiderpartiet måtte gi noe til lillesøster, SV.

Daglig minnes vi på vanskeligheter i Afganistan, og det er ingen tvil om at oppdraget er krevende for NATO og FN. NATO sloss mot en motbydelig, feig fiende som rammer sivile like gjerne som sine motstandere på slagmarken. Landet har en korrupt forvaltning og det er krevende å føre kontroll med provinser hvor lokale krigsherrer har mye makt. Valget viste også  hvor krevende det har vært å skape demokratiske reformer i det krigsherjede landet.

Men det er positiv utvikling i Afghanistan som tilsier at Norge burde bidra mer, ikke mindre:

  • 2 millioner jenter går på skole
  • 5,6 millioner valgte å benytte stemmeretten ved presidentvalget

Dette kommer ikke gratis. Den krever innsats og offer. Taliban har kastet syre i ansiktet på små skolejenter, fordi de gikk på skole. Dagen valglokalene stengte, meldte Aftenposten at 26 mennesker var drept når de prøvde å avgi sin stemme. Mange fikk fingeren skåret over, fordi den var merket av blekk, noe som var tegnet på at man hadde stemt.

Jeg er stolt av de norske soldatene som er med på å beskytte de stemmeberettigede fra drap og lemlestelse, og som beskytter jenter som får syre i ansiktet, fordi de går på skole. SV vil trekke styrkene ut, og regjeringserklæringen til den rødgrønne regjeringen åpner opp for tilbaketrekning. Det er ikke klokt.

Gå til innlegget

Døende avviser dødshjelp

Publisert over 11 år siden

Dette er et innlegg fra bloggen min. Den kan du finne her.

Debatten om aktiv dødshjelp er levende. Etter at Fremskrittspartiet valgte å gå inn for at aktiv dødshjelp, eller legeassistert selvmord skulle være en del av helsetjenesten har debatten gått høyt i norsk offentlighet.

 Aftenposten har i dag satt fokus på de døende i Norge i dag, som ikke ønsker dødshjelp, men hjelp til å leve godt, og så lenge som mulig. De som får smertelindring.  Artikkelen viser det Frp glemte å sjekke ut, nemlig at ropet om dødshjelp ikke kommer fra de syke og døende, men fra kronisk syke, og mennesker som i humanismens navn etterlyser dødssprøyten som vei ut av en eventuell vanskelig situasjon.

Jeg mener dødshjelp ikke er et gode for verken mennesket eller samfunnet. Det er flere grunner til det. For det første: Vi mener at en nedbygging av det klare og entydige forbudet mot å ta liv er en kapitulasjon i møte med mennesker i ekstremt sårbare faser av livet. Å være menneske er å være avhengig av andre. Hvis døden blir et alternativ og en del av norsk helsetilbud, fraskriver vi oss et grunnleggende ansvar. Når legen kommer, skal du og jeg være sikre på at han eller hun kommer for å helbrede og lindre, ikke for å avslutte liv.

Hvert menneske har krav på hjelp og behandling selv om helbredelse ikke lenger er mulig. FN har utarbeidet en erklæring om den døendes rettigheter. Der står det blant annet: ”Jeg har rett til å forvente kontinuerlig medisinsk behandling og omsorg selv om målet endrer seg fra helbredelse til lindring”. Her kreves det en annen tilnærming til pasienten og et annet perspektiv. Vi snakker vi om å gi livshjelp – hjelp til å leve. Det innebærer god smertelindring, kommunikasjon, pleie og omsorg. Målet er at livet skal oppleves meningsfullt og verdifullt tross begrenset levetid og fysiske smerter.

En lov om aktiv dødshjelp innebærer at samfunnet, etter søknad, stempler noen liv som uverdige – kan avlives, mens andre liv stemples som verdige, kan ikke avlives.

 Det kan vi aldri tåle.

Gå til innlegget

Ikke uventet skyteepisode

Publisert over 11 år siden

Dette er et innlegg jeg har skrevet på bloggen jeg har med min kone. Den kan du finne her.

USA har blitt rammet av en tragisk skyteepisode på Fort Hood, en av USAs største militærbaser. Her snakker vi gigantisk base. En by er vel mer betegnende. Desverre har noen soldater drept sine medsoldater, noe som kanskje ikke er så sjokkerende siden basen har ansvar for å hjelpe soldater gjennom krigstraumer, samtidig som de samme soldatene har tilgang på våpen.

Nå vet jeg lite om denne tragiske hendelsen, men et land som har en så forherligende tilnærming til å bære våpen og til sitt eget militærvesen må forvente dette. Det er ikke uventet, men en del av omkostningen høyrevridde republikanere tydeligvis er villige til å betale.

Gå til innlegget

Likestillingsfascisme

Publisert over 11 år siden

Dette er et innlegg jeg har skrevet på bloggen jeg har sammen med min kone. Den finner du her.

Dagsavisen melder at hele toppledelsen i Utdanningsforbundet er kvinner. Den kvinnelige ledertrioen, som sitter med nær sagt diktatorisk makt er også en del av et styre som består av tre menn og ti kvinner. I forkant av kongressen deres var det varslet kamp om ledervervet, men heller ikke her var det noen aktuelle mannlige kandidater.

Det er helt betimelig at en organisasjon velger hvem som skal representere seg selv. Men når statsminister Stoltenberg velger å besøke sine "kjernevelgere" i forbundet for å snakke om likestilling og likelønn blir det underlig med tanke på hvordan de karakteriserer private aksjeselskaper som ikke klarer å få 40 % kvinner inn i sine styrer. Den nye kose- og kunnskapsministeren har også vært på besøk hos den diskriminerende fagforeningen uten å si et ord. Da er det fristende å sende utfordringene som vi som var motstandere mot lovpålagt kvotering i privat næringsliv ble møtt med:

Finnes det ikke kompetente menn i utdanningsforbundet? Undertrykkes menn? Er ikke dette et uttrykk for demokratisk underskudd i forbundet? Hva vil nyvalgt leder Mimi Bjerkestrand gjøre for å møte denne utfordringen? Til media nevnes det ikke med et ord. Det er med andre ord ikke viktig.

Dette viser hvordan likestillingsfascistene på venstresida er opptatt av likestilling som skal gå på bekostning av menn, men ikke er like opptatte av å rette opp skjevheter som går ut over menn. Eksemplene er mange. Barnefordeling. Selvstendig opptjeningsrett for menn. Menns underrepresentasjon i ledelse i Utdanningsforbundet?

Selvfølgelig er ikke Utdanningsforbundets ledelse et problem! Medlemmene må få velge hvem som skal representere dem, men når venstresiden i norsk politikk og fagbevegelsen ikke unner aksjonærer den retten, hvorfor benytter de den da selv?

Gå til innlegget

Storebror ser deg

Publisert over 11 år siden

I går skrev jeg under på aksjonen Stopp datalagringsdirektivet.  Jeg ønsker rett og slett ikke det samfunnet og det synet på mine medborgere som et slikt direktiv velkommen. At alle elektroniske handlinger, e-poster, sms-er, samtaler osv skal lagres i årevis, er uakseptabelt. Ny leder for aksjonen er Lars-Henrik Michelsen, tidligere leder i Unge Venstre.

Alle ser politiets behov for å være tilstede på nettet, noe Politiets sikkerhetstjeneste så elegant demonstrerte for noen måneder siden. Men det rettferdigjør ikke at fullstendig lovlydige nordmenn skal overvåkes. En av mine helter, leder av Datatilsynet; Georg Apenes sa på Tabloid i går at det sendes så mange som 10 millioner sms'er hver eneste dag. Disse skal lagres. Det kan bli, og vil bli misbrukt.

Regjeringen feiger unna og utsetter saken, selv om det er åpenbart at Arbeiderpartiet vil overkjøre sine juniorpartnere i regjering. De er tydeligvis komfortable med å vedta et direktiv som Europeisk Ungdom, Europabevegelsen, SV, Senterpartiet, Venstre, KrF, Frp og store deler av Høyre er uenige i. Dem om det.

Skriv under du også! Det kan du gjøre her.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere