Peter Eide Walseth

Alder: 35
  RSS

Om Peter Eide

Fylkesvaraordfører og gruppleder for KrF i Nordland.

Følgere

Rasistisk vedtak

Publisert over 11 år siden

Dette er et innlegg fra min blogg. Den kan du lese her.

Sveits har i folkeavstemning gått inn for et tragisk, rasistisk vedtak, nemlig å forby mulsimske bønnetårn, Minaretene. Det er et forbud, som helt sikkert vil bli applaudert av mange som ønske å begrense den såkalte "snikislamiseringen".

Dette dreier seg ikke om hvor vidt man ønsker islams utbredelse i samfunnet, det dreier seg ene og alene om man ønsker tros- og religionsfrihet. En av postulatene i trosfriheten er retten til å tilbe som man vil, og til å forsøke å overbevise andre til å skifte tro. Det er jo jeg som kristen godt kjent med, gjennom misjon. Jeg støtter misjon. Og jeg er glad for at det er frihet til det i store deler av verden. Men jeg er IKKE glad for at andres frihet tråkkes ned på den måten.

Dette er intet annet en rasisme. Kampanjen mot bønnetårnene har vært preget av å sette likhetstegn mellom islam som religion og terrorisme. Bønnetårnene har på plakater vært utformet som raketter og kampanjen har spilt på følelser man ikke burde gi etter for - fremmedfrykten.

Hvorfor skal man frykte muslimer, og islam? Det store flertall av muslimer er fredselskende mennesker som ønsker et godtr liv for seg og sin familie. Mange muslimer i vesten har flyktet fra regimer vi ikke liker, og ønsker demokrati og fred. Ikke la oss ødelegge det, pga noen ekstreme mennesker.  Vedtaket må stoppes av den Europeiske Menneskerettighetsdomstol.

Jeg er utrolig imponert og glad for at Anne Sender, som er leder av det mosaiske trossamfunn i Oslo har tatt sterk avstand fra vedtaket!

Gå til innlegget

La Krekar bli

Publisert over 11 år siden

Dette er et innlegg fra bloggen min. Den kan du lese her.

Jeg er i mot dødsstraff, og jeg er i mot tortur. Jeg er ikke litt i mot dødsstraff, eller litt i mot tortur, jeg er helt og holdent mot dødsstraff og tortur. Derfor kan ikke Krekar sendes ut av landet. Norge har forpliktet seg til å ikke sende mennesker til stede hvor det er sannsynlig at de vil bli utsatt for tortur eller dødsstraff. Det er jeg glad for.

Mulla Krekar er en underlig type, som jeg ikke har spesielt sansen for, men jeg mener prinsipielt at alle mennesker skal ha de samme rettighetene, også de jeg ikke liker. Jeg er jo ikke bare litt i mot dødsstraff. Prisen for et sivilisert samfunn, er om vi beholder vår verdighet og siviliserte oppførsel i møte med det usmakelige.

Siv Jensen tar til orde for internering. Trenger vi det? Fyren sitter blakk i en leilighet på Tøyen og PST har ham helt sikkert under oppsikt.. Dessuten er internering et annet ord for å fengsle folk uten lov og dom. Det er ikke rett.

Den språkbruken stammer fra en tid i europeisk historie vi ikke trenger å gjenta.

Gå til innlegget

Fredsbevegelsen svikter

Publisert over 11 år siden

Dette er et innlegg fra bloggen min. Den kan du lese her.

Hvor er fredsbevegelsen når man trenger dem? Hvor er alle de sosialistene som mener at midt-østens konflikter er så enkle at en side har skylden i dag? Hvor er skrålingen om fred, antivold og pasifisme når det er en israeler som rammes? Den israelske soldaten, Gilad Shalit har sittet i Hamas' fangehull siden 2006 og de krever at beviselige terrorister skal slippes løs fra fengsel for å frigi ham.

Jeg er sjokkert over at ikke flere ønsker å legge press på Hamas' for å frigi soldaten som ble tatt på en folkerettsstridig måte. Det er en forbrytelse at han fremdeles sitter fenglset. Israel har måtte frigi titalls terrorister for å få livstegn fra den fangede soldaten, men sosialistene i Norge sier ingen ting - det er ingen reaksjon.

Norge, som har kontakt med Hamas som eneste vestlige land, burde legge press på Hamas for å frigitt soldaten. Men det gjøres ikke. Og fredbevegelsen og sosialistene ser ikke ut til å ta det tungt. Det er jo bare Israel de ønsker å kritisere.

Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet.

Gå til innlegget

Nei til dødshjelpsturisme

Publisert over 11 år siden

Dette er et innlegg hentet fra bloggen min som du kan lese her.

Endelig en gladsak! VG melder at Sveits ønsker å stoppe dødshjelpsturismen. Det skulle bare mangle. Etter at det er blitt fortalt historier om utenlandske stasborgere som kommer og dør i en bil på en parkeringsplass skulle jeg likt å møtt de som kaller det en verdig død.

I Norge har debatten rast siden Frp valgte å gå inn for en legalisering av døden på resept, men heldigvis har et flertall gått i mot. Og i Norge er også helsepersonell sterkt i mot å innføre aktiv dødshjelp og minner oss ofte på at noens rett til å dø blir andres plikt til å drepe.

De land som har legalisert eutanasi eller assistert selvmord har endt opp med å ta livet av mennesker som opplever seg som en byrde for familie og samfunn, eller av deprimerte mennesker.  Grensesettingen i for eksempel Nederland har vært flytende. Når eutanasi ble legalisert var det krav om at pasienten skulle ha en uhelbredelig tilstand, samt at pasienten skulle ha mindre en seks måneder igjen å leve. Nå er disse kriteriene utvidet til å gjelde kronisk syke, psykisk syke, ”livstrette” mennesker og barn ned til 12 år. 

Et samfunn med plass til alle kan ikke akseptere at noen former for liv, noen sykdommer, noen funksjonshemninger gjør livet så lite verdt at det er akseptabelt å avslutte det. Dersom en diagnose anses for å være kvalifiserende for eutanasi, sender det ut et signal om at det livet er mindre verdt. Det sender også ut et signal til pasienten om at vedkommende kan velge om ressursene skal brukes på han eller hennes behandling, eller på noe annet.

Jeg er stolt av at KrF har en annen løsning! Når mennesker ønsker å dø må de gis omsorg og hjelp så livslysten om mulig vender tilbake. Ikke hjelp til å avslutte livet. Når behandling og pleie ikke lenger kan helbrede har vi behov for en annen tilnærming til pasienten. Da snakker vi om livshjelp – god smertelindring, pleie og omsorg.

Løsningen på at mennesker ønsker å dø er ikke en giftsprøyte - det er å gi dem hjelp til å leve.

Gå til innlegget

Gjelder flere enn Enke

Publisert over 11 år siden

Den tyske landslagsspilleren, Robert Enke, tok i går livet sitt. Hele det tyske fotballmiljøet er naturligvis i sjokk. Enke, som skulle vært fotballstormaktens sisteskanse i VM i Sør-Afrika, har opplevd store traumer det siste året. Han har blant annet mistet sin datter. Jørn Andersen som er en av de som kjenner tysk fotball best, forteller om sorg og vantro.

Dette er en tragedie som kunne kommet før. Det er flere unge gutter som dør i selvmord enn i trafikken, og det sier ikke så rent lite når vi vet hvordan de kjører. En av ti unge mennesker har hat psykiske lidelser og salget av forskjellige antidepressive midler har eksplodert de siste årene. Likevel er dette fortsatt tabu i store deler av offentligheten. Jeg tror de aller fleste av oss kjenner noen som har hatt psykiske lidelser. Enten det er angst/depresjon, spiseforstyrrelser eller selvskading er det mange ungdommer som har hatt kontakt med noen som har vært eller er rammet. I følge nettsted psykisk.no er til en hver tid 8 % av den voksne befolkningen rammet av depresjon, dette er med andre ord svært normalt.

For å ta litt politikk til slutt. Det er en katastrofe at regjeringen har besluttet av avslutte øremerkingen av midler til psykisk helsevern. Det bidrar til færre fagfolk, mindre midler og færre som får behandling. Gjennomsnittlig ventetid i psykiatrien er 80 dager. Og det er etter at man har kommet gjennom det trange nåløyet.

En av grunnene til at jeg har valgt å engasjere meg i KrFU og KrF er at dette har vært en viktig sak for partiet. Lederen i KrFU, Kjell Ingolf Ropstad, har tatt opp utfordringene i psykiatrien utallige ganger, og Laila Dåvøy, har gjort en kjempejobb på området, men burde ikke dette være viktig for alle? Hvorfor må det et kjendis-selvmord til for å snakke om dette?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere