Peter Eide Walseth

Alder: 35
  RSS

Om Peter Eide

Fylkesvaraordfører og gruppleder for KrF i Nordland.

Følgere

Derfor er idretten viktig

Publisert rundt 11 år siden

I Olympiske tider er det lett å måle idrettens suksess i medaljer, og en kort gjennomgang av bloggen min viser vel at jeg gjør det lett selv. Men idretten er uendelig mye viktigere enn antall medaljer blant de få som er på toppen.

Idretten betyr mest for unge mennesker som har noe positivt å drive med på fritiden. Idretten gir mange barn og unge et tilbud. Det gir også et sosialt nettverk og mulighet til å utvikle sosiale ferdigheter.

I et folkehelseperspektiv er idretten usedvanlig viktig. Vaner skapes tidlig, mens uvaner kan dannes hele livet. De som kommer inn i et godt idrettsmiljø får fysisk aktivitet inn i blodet og gleder seg over det. I tillegg er de fleste idrettsmiljøer rusfrie. Så lenge vi har et skyhøyt alkoholkonsum i Norge, er vi avhengige av å skape gode alternativer til fyll og fanteri.

Det er lettere å fokusere på å reparere skader enn på forebygging, men idrettsbevegelsen er en folkebevegelse som bedriver aktiv, praktisk forebygging. Det bør belønnes. At fotballag i det ganske land må betale moms og avgifter til staten for å gjøre den en tjeneste og for å begrense livsstilssykdommer er uforståelig. Frivillighet og dugnadsånd må få bedre kår. Det skapes ikke av byråkrati, men av frihet og støtte.

De Olympiske medaljene inspirerer meg umåtelig, der jeg sitter foran globoksen. Jeg elsker spenningen og idretten. De er, stort sett, gode forbilder for barn i Norge, og vi har all grunn til å være stolte av den norske troppen. Jeg håper vi kan glede oss over OL, men huske at idretten er så uendelig mye mer enn medaljer.

Gå til innlegget

Stolt av KrF

Publisert rundt 11 år siden

Dette er et innlegg fra min blogg. Den finner du her.

Etter tidenes dårligste valgresultat er det naturlig at debatten i partiet går høyt om veien videre - den debatten ønsker jeg velkommen. Samtidig minner jeg meg stadig på hvorfor jeg er så utrolig glad i dette partiet, og at det ikke finnes et alternativ for meg.

  • KrF er familiepartiet. I et samfunn hvor barna skal passes på av det offentlige fra spedbarnsalderen og gjennom skoletiden, er jeg glad for at KrF ønsker å verne om familien som samfunnets grunncelle. At partiet de siste årene har satt fokus på hvordan familiene skal få mer tid sammen er gledelig.
  • KrF ønsker å verne om livet fra befruktingen til en naturlig død. En ting er at vi hver periode fremmer et grunnlovsforslag om vern om livet, men partiet gjør mye mer. Partiet fremmer stadig forslag om å gjøre det lettere for kvinner i vanskelige situasjoner å bære frem barnet, og har lansert en pakke for livshjelp i livets sluttfase som motsvar på Frps løsning om aktiv dødshjelp.
  • KrF er tydelige mot et sorteringssamfunn. Der sosialistene i regjeringen og liberalistene i Frp finner hverandre står KrF tydelig for et samfunn med plass til alle, uavhengig av funksjonsdyktighet. Med en bioteknologilov som sorterer, og med senaborter på foster med down syndrom trengs KrF.
  • KrF ønsker å verne om skaperverket. Dersom vi skal forvalte klodens ressurser til det beste, også for kommende generasjoner, kan vi ikke fortsette å drive rovdrift på den. Vi trenger en aktiv miljøpolitikk, og det står KrF for. Minner også på at Kjell Magne Bondevik heller gikk av som statsminister enn å bygge ut sterkt forurensende gasskraftverk.
  • KrF ønsker å bekjempe fattigdom i Norge og i verden. Få partier har vært mer offensive de siste årene på vegne av de fattige, og lite synliggjør det kristne menneskesynet bedre. Enten det har vært kritikk av at asyltiltak legges inn i bistandsbudsjettet eller tiltakspakke mot fattigdom i Norge har KrF en god politikk på dette området.
  • KrF har gjentatte ganger tatt opp spørsmål om konvertitter og trosfrihet de siste årene. I et stadig mer globalisert samfunn med mer migrasjon må menneskerettighetene respekteres – også når det gjelder trosfrihet. Her har regjeringen sviktet, men KrF har levert.
  • KrF har tatt til ordet for en verdighetsgaranti i eldreomsorgen for å heve kvaliteten i omsorgen. Det er viktig. Vi kan ikke bare se på kvantitet, tall, men må også heve kvaliteten i tilbudet.

Det er sikkert andre ting som trigger andres engasjement for KrF, men dette er mine grunner til å være en stolt KrF’er.

Gå til innlegget

Konfirmantundervisning og sortering

Publisert rundt 11 år siden

Dette er et innlegg fra min blogg. Den finner du her.

I min jobb som ungdomsekretær i Menneskeverd er jeg så heldig at jeg får reise rundt og undervise unge mennesker over hele landet. Forrige uke var jeg på Nordborg vgs i Troms, mens jeg nå sitter på hotellet etter å ha undervist konfirmanter i Herøy kirke. Det har vært en fantastisk dag.

I dag underviste jeg om et tema som engasjerer meg noe vanvittig, nemlig sorterting. I dag har det seg nemlig slik at en paragraf i abortloven åpner for senaborter av fostre, bare fordi de har et avik. En funksjonshemming eller sykdom er med andre ord grunn god nok til at man kan abortere et foster, etter den ordinære grensen. Det er diskriminering satt i system.

Mens retten til fri abort begrunnes i mors valg og situasjon, må en slik praksis begrunnes i fosterets egenskaper. Abortlovens paragraf 2 C, som regulerer dette må forandres. Vi kan ikke ha det sånn i et land som ønsker å være inkluderende at vi forskjellsbehandler menneskeliv på bakgrunn av sykdom, funksjonsdyktihet osv.

Vigdis Giltun fra Fremskrittspartiet foreslo i valgkampen at vi skal begynne med tidlig ultralyd i Norge, for alle kvinner. Det er et forslag jeg synes er hårreisende. De danske erfaringene med denne praksisen er at barn med down syndrom nesten ikke fødes lenger. Er det slik vi ønsker det i Norge? At vi systematisk skal lete etter avvik?

"Alle skal med" gikk Arbeiderpartiet til valg på for noen år siden. Dersom idealene om likehet, likeverd og like muligheter skal være reell må politikken endres.

Alle bør ha rett til å leve - uavhengig av funksjonsdyktighet.

Gå til innlegget

Opptøyene i Iran

Publisert over 11 år siden

Det pågår mange spennende debatter om islam på verdidebatt for tiden. Kristian Kahrs og Olav Elgvin har begge innlegg.

Jeg kom bare til å tenke på de muslimske menneskene som demonstrerer mot det iranske regimet for tiden. Vi vet lite om dem. Men de ønsker seg tydeligvis en bedre fremtid for seg og sine.

Som de aller fleste av oss.

Gå til innlegget

Uakseptabel holdning fra Vigeland

Publisert over 11 år siden

Dette er et innlegg fra bloggen min. Den kan du lese her.

Psykolog og tidligere leder i Human-Etisk forbund, Kari Vigeland går i både Vårt Land og VG inn for at man skal slutte å medisinere de aller eldste med tanke på å forlenge livet deres, såkalt passiv dødshjelp. Det syke er begrunnelsen hennes. Hun sier hun selv ikke ville vært en byrde for familien sin og øvrige pårørende, og at hun derfor ville ønsket å dø, og videre etterlyser hun politisk styring i spørsmålet.

Et samfunn som statlig regulerer at eldre mennesker har mindre verdi, er mer til byrde og helst burde kjappe seg å dø, tror jeg er et elendig samfunn! Vi må tross alt ta vare på mennesker. Et eldre menneske har samme verdi som et yngre menneske. Det betyr ikke at ikke eldre selv kan velge når det er på tide å avslutte en meningsløs behandling, men at Kari Vigeland og andre som jobber i helsevesenet eller deltar i samfunnsdebatten bør slutte å gi eldre en følelse av dårlig samvittighet fordi de lever.

Kari Vigeland er kjent som en sterk tilhenger av aktiv dødshjelp. Nå har hun avslørt hvilket iskaldt menneskesyn som ligger bak hennes tanker om liv og død. Hun kaller eldrebølgen en tsunami, i stedet for å glede seg over at mennesker lever lengre og har bedre helse, og kaller eldre en byrde.

Nei takk!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere