Walid al-Kubaisi

Alder: 63
  RSS

Om Walid

Jeg er iraksk-norsk forfatter som flyktet fra Irak og den brutale krigen med Iran i 1981. Min første debattbok var:Min tro, din myte. Islam møter norsk hverdag(1996). Jeg har også skrevet "Rasisme forklart for barn", "Halvmånens hemmeligheter" og andre bøker. I 2003 mottok jeg Skjervheim-prisen i 2003, og nylig mottak jeg støtte fra Fritt ord for å utvikle den nye bloggen «For de sekulære muslimer».

Følgere

Linda Noors kamp er rettet mot det sekulære fellessamfunn. Hva er det som skaper hat og avstandtagen til muslimer, annet enn disse segregeringskrav fra muslimenes talsmenn som Linda Noor?

Linda Noor skriver et svar til meg om hijab i verdidebatt.no under tittelen «Alternativ sannhet». Hennes svar er i favør for bruk av den islamistiske hijaben.

Hun bruker anklager for å legitimere sine standpunkt. Hun setter seg selv som antirasist og ”den andre” som en rasist, høyreekstremist og islamofob. Dette gjelder mange fra den norske fronten som har alliert seg med de konservative, regressive krefter i det muslimske miljøet: En uheldig taktikk offentligheten ble besudlet med av denne type debattanter som i en årrekke ikke har klart å bidra til noe annet enn å bygge et parallelt samfunn som hater norske friheter og fortolker dem i favør av ekstrem islam.

Linda Noor har selv fortalt, i verdidebatt.no, om at hun er med på å bygge det parallelle samfunnet i praksis:

1.“Jeg har forsvart hijab i politiet og gått hardt ut mot forbud av barnehijab og niqab.”

2.“Jeg har støttet at muslimske elever må kunne få be på skolen”

3.“... Jeg ikke er imot muslimske skoler”

4.“... oppfordret foreningene som tilbyr svømmeundervisning til også å ha kjønnsdelte tilbud”

Disse sitater er hentet fra hennes svar til Fahad Qurashi. Hun konkurrerer her med Qurashi fra IslamNett om det hun har gjort for dem.

Linda Noors kamp er rettet mot det sekulære fellessamfunn. Hva er det som skaper hat og avstandtagen til muslimer, annet enn dette arbeidet? Hva er det som har skapt frykt for muslimer, annet enn disse segregeringskrav fra muslimenes talsmenn som Linda Noor?

Linda Noor er et ekko av de mest konservative muslimer i dette samfunnet. Linda Noor bekrefter med hennes årelangt arbeid det som viser at muslimene har et annet verdisett som ikke harmonerer med norske moderne verdier. Hun bekrefter fordommer hos høyreekstreme om at muslimene ikke kan bo sammen med nordmenn og vil ikke, uten at de religiøse krav blir realisert i samfunnet.

Hva er det som førte til at mange nordmenn endret holdning og begynte å støtter statspolitikken som legitimerer å trekke statsborgerskap fra muslimer annet enn det som også Linda Noor jobbet grundig for i en årrekke?

Virker disse konvertitter og islamovenstre noen ganger for mange som om de er preget av et autistisk syndrom når de ikke ser konsekvensene av deres standpunkter? I hvert fall er de virkelighetsfjerne og stivnet i sin idelogiske labyrint.

 Hun skriver:

“Walid Al-Kubaisi var på nyåret ekspertvitne til fordel for Merete Hodne i Gulating lagmannsrett.”

Dette er Linda Noors egen tolkning, som ikke er sann. Jeg har sagt i retten det jeg skrev i vitnemålet mitt det jeg har sagt om hijaben i 20 år. Jeg har sagt dette tidligere, gjentatte ganger, da Linda Noor og Charlotte Antonsen lekte med dukker, og da Merete Hodne var en ung jente.

Krever Linda Noor at jeg skifter mening eller sier noe annet i retten enn det jeg har sagt de siste 20 år, bare fordi Merete Hodne nektet å klippe Charlotte Antonsen?

Linda Noor er ingen forsker eller kjenner av saken. Om hun konverterte til islam, om hun giftet seg med muslimske menn, og om hun brukte hijab og kastet den, gjør henne ikke til en ekspert om islam.

Hun skriver om meg:

“Han har publisert et sammendrag av vitnemålet på hans egen blogg. Det er ikke en eneste referanse, så hele teksten er dominert av udokumenterte påstander,”

Jeg har aldri opplevd at et vitne går til retten med bøker og kilder for å dokumentere sitt vitnemål til juryen og dommere. Jeg publiserte innholdet av mitt muntlige vitnemål. Det virker som om Linda Noor ikke har lest meg tidligere, for jeg har skrevet om akkurat det samme tidligere med alle dokumenter og sitater.

Linda Noor krever av meg å dokumentere artikkelen og vitnemålet i en sammenheng som ikke er tillatt å dokumentere, fordi tiden for vitnemålet er begrenset, og spalteplassen er også begrenset. Jeg har til og med blitt stoppet da jeg la fram min vitneforklaring på grunn av begrenset tid. Linda Noors krav er irrelevant. Men når Linda Noor sier at jeg har kommet med påstander, betyr det ikke at jeg har kommet med påstander, men det betyr Linda Noor ikke har kunnskap om saken og at hun benekter det jeg har kommet med.

Linda Noor prøver å si at alle debattanter som er imot hijaben hører til «anti-muslimske/konspi/ytre høyre sider». Kan en forsker eller debattant, som respekterer seg selv og sin fornuft, hevde dette? På denne måten prøver Linda Noor fra den ideologiske muslimske fronten å stoppe debatten, og vinne over meningsmotstandere. Men da blir dette begrenset til det miljøet hun vanker i blant konvertitter og ultrareligiøse som selverklærte “moderate”.

I løpet av mer enn 10 år har hun og likesinnede dominert debatten om islam. Er det ikke på tide at Linda Noor, norske politikere og media prøver å gi ståsted i offentligheten til andre fornuftige og moderate stemmer?

Jeg klager til det norske folk, til nordmenn, til politikerne, til mediefolk: Vennligst se på denne hypotesen:

Om klimaendring tvinger nordmenn til å flytte til Midtøsten. Der skal araberne ha en norsk minoritet. Staten bestemmer å integrere nordmenn. De velger Jehovas Vitner som frontfigurer og modeller: De snakker på vegne av nordmenn. Aysha konverterer og blir Jehovas vitne og skifter navn til Solveig, skifter karakter, identitet, og blir talerør for den norske minoriteten. Hun snakker på vegne av nordmenn og kjemper for deres religiøse krav. Hvordan vil nordmenn reagere etter å ha opplevd at deres fjerde generasjon nordmenn blir mer religiøse enn den første generasjon?

Er det ikke det som skjer med vår minoritet i Norge? Tredje og fjerde generasjon blir radikalisert eller mer religiøse enn deres foreldre. Det er en naturlig konsekvens av religiøsiteten innvandringspolitikken er basert på. Skal dette fortsette, vil også nordmenn ta ansvar for mulige fatale konsekvenser vi, muslimer, og samfunnet opplever.

Lind Noor setter motdebattanten i en mistenkelig posisjon og definerer meningsmotstanderen som «fiende». Men hun gjør en skivebom. Hun skriver:

“...med bilde av den amerikansk-palestinske aktivisten Linda Sarsour med undertekst "Muslim Brotherhood-Hamas operative", nøyaktig det samme bildet og betegnelsen som hyppig blir delt på anti-muslimske/konspi/ytre høyre sider, etter at Sarsour holdt appell under den globale kvinnemarsjen mot Trump i midten av januar.”

Her er tanken min bak publisering av Linda Sarsour sitt bilde:

Jeg søkte etter hijabbilde på internett som er identisk med Bayan sin rosafargede hijab. Jeg fant kun ett bilde, - altså tilfedigvis bildet av Linda Sarsour.

Jeg klikket på bildet, og jeg ble sjokkert da siden dukket opp. Det er "nøyaktig det samme bildet som hyppig blir delt på anti-muslimske/konspi/ytre høyre sider.» Men jeg, i motsetning til Linda Noor, kan ikke anklage Bayan for at hun henter inspirasjon fra denne siden. Bildet er av en dame med hijab som skriker om Sharia. Men dessverre fant jeg ikke noe annet motebilde med identisk rosafarget hijab enn dette på akkurat denne nevnte nettsiden.

Jeg publiserte bildet som likner på Bayans hijab. Folk kan se hvor våre døtre få inspirasjonen fra. Men jeg har ikke skrevet dette.

Når jeg snakker med muslimske konvertitter, forteller de meg om at islam er moral, ærlighet og kjærlighet, til og med mot dem som ikke tror på islam. De får meg til å se på dem som engler. Men i praksis opplever man at muslimske konvertitter oppfører seg like ille som skurker på den ekstreme høyresiden eller ekstreme venstresiden. Ytterpunktene møtes alltid. Med å anklage, insinuere, sverte og spre tvil mot meningsmotstandere, uten ansvar for at en slik uredelig atferd kan bidra til å forurense det offentlige ordskifte, har konvertitter og islamovenstre bidratt til et svik mot våre muslimske jenter og gutter i religionsfrihetens, toleransens og antirasismens navn.

Teksten er forkortet av red.

Gå til innlegget

Ensidig dialog

Publisert over 10 år siden

Sett at nordmenn flykter kollektivt ned til et muslimsk land pga naturkatastrofe eller miljøforurensning. Myndighetene i det muslimske landet ser på nordmenn med religiøse briller og betrakter dem alle sammen som religiøse kristne. Så velger myndighetene de mest religiøse blant dem for å bli representanter for hele den norske minoriteten: Myndighetene velger ut Jehovas vitner og innvilger dem økonomisk støtte og betrakter dem som talsmenn for hele det norske folk. De prøver å skape dialog kun med dem og gi dem oppmerksomhet og plass i media.

Intellektuelle, sekulære, litterater og kunstnere blant den norske innvandrerminoritet blir neglisjert fordi de ikke stiller religiøse krav, de krever ikke å bygge bedehus, de viser heller ikke hensyn til den autentiske kristendommen, de er kritiske til sider ved religionens makt og de skriker ikke at muslimene i vertslandet har fordommer mot dem som kristne, og de mottar ikke millionstøtte fra andre kristne land.

Hvordan reagerer majoriteten av nordmenn som vil bo i det muslimske landet på denne skjebne?

Vi, sekulære, opplyste, moderate, liberale muslimer reagerer på samme måte i Norge når vi ser at staten, så vel som media favoriserer de mest religiøse stemmer. Myndighetene valgte den mest religiøse kjernen som utgjør et mindretall blant muslimene i Norge, og overså mangfoldet av muslimer som lever i Norge som resten av nordmenn.

Nordmenn tror at de løser alt med dialog. Men dialog er gjensidig, og må baseres på kunnskap og innsikt. Det er naivt å tro at de kan starte reform og endring i islam ved å velge de religiøse uten å innlemme representanter fra alle forskjellige miljøer.

Abid Rajas bokDialog: Om vold, undertrykkelse og ekstremisme” avslører kun for nordmenn, at ekstremistiske muslimske miljøer har begynt å ta farlig form. Når staten og offentligheten velger talsmenn hvor religion overskygger alle andre temaer, nyanserer ikke det bildet av minoriteten. Dermed blir resultatet uheldig. Raja selv er en av disse talsmenn, og det var han selv som før valget kom med et tvilsomt forslag som smigret islamistene da han foreslo å ansette imamer for å informere norske skoleelever om islam. Hvordan ville muslimene ha reagert om staten ansetter prester for å bekjempe fordommer blant muslimske elever som har lært hjemme eller i moskeene at norske kristne tror på flerguderi og ikke dyrker én Gud, men tre. Det ville ha blitt ramaskrik for dette kolliderer med Koranens sannhet.

Derfor har Rajas bok ikke inspirert meg. Hans Rustads glimrende anmeldelse i Minerva har inspirert meg isteden. For der stiller Rustad et aktuelt og klokt spørsmål: Hvorfor blir de sekulære, moderate stemmer neglisjert i offentligheten? Hvorfor er kritiske stemmer blant muslimene fraværende? Hvorfor har ikke de mediale portvokterne vært like glad i kritiske muslimer, sekulære muslimer og kulturmuslimer?

Disse spørsmål burde oppta alle som bryr seg om dette folkets nye generasjon av både nordmenn og muslimer. For jeg som alle engasjerte muslimer, skjønner de forskjellige muslimske miljøer og menigheter og vi innser at denne favorisering av religiøse talsmenn vil skade Norges framtid, og først og fremst skade muslimene selv. Vi har to valg: Enten en virkelig fungerende integrering av innvandrere der sekulære muslimer får samme anledning til deltakelse, ellers vil dagens integrering bli et mislykket eksperiment. Politikerne burde vite at de ikke bør forvandle samfunnet til en prøvekanin for slike eksperimenter. Fortsetter myndighetene dialog med disse små ”djevler,” vil ekstremisme øke radikalt i framtiden.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere