zvonimir vojtulek

Alder: 61
  RSS

Om zvonimir

Følgere

Den "Lille" forskjel !

Publisert rundt 11 år siden

Den ”lille” forskjel !

Debatten rund Inger lis Hansens uttalelser har skapt mye overskrifter rund partiet, og lite konstruktiv debatt.  Det som er klart, slik jeg opplever det er at hun har rett til sine meninger og ideer på lik linje med alle andre medlemmer i KrF. Problemet er at hun er også nest leder i partiet; og det er dette som gir saken ekstra tyngde.

Jeg opplever at hun har handlet (og fortsetter  dette fremdeles) ulojalt mot partiet, lands møte, og velgere som ga henne tillitt. Det er nemlig slikt at hun representerer partiet, og burde stå bak det som partiet, lands møte og velgere har bestemt seg for. Hvis hun opplever at dette er ikke ”hennes” saker da burde hun har sakt dette tidligere og tatt konsekvensen av dette. Det er nemlig viktig at man er ærlig både mot seg selv og mot andre! Og i dette tilfelle har jeg ikke sett ærlighet.

Når det gjelder hennes tanker, forslager og kritikk av KrF, den burde alltid vare velkommen i hvilken som helst partiet; fordi den skaper  liv og gir mulighet for forandring og nytt liv. Og KrF trenger dette likke mye som andre paritet. Og hun hadde mer en nok av både anledninger og tid for dette.

Nå opplever jeg at dette tid er forby når det gjelder Inger Lise Hansen.

KrF er et spesifikk parti, og den har lov og rett for å leve, oppleve både nedganger, motganger og alt som reflekteres i den Norske samfunn.  Men det er noe som er spesielt med KrF, den ”lille” forskjellen er at den er inspirert av de kristne verdier; derfor kan den aldri vare en kopi av SV, AP osv.

Det var den ”lille” forskjell som var viktig for min del å velge KrF for å kunne bidra for en bedre og rettferdig samfunn jeg lever i.

Og foresteten, den andre viktige argumenter for å melde meg i KrF var at jeg var IKKE enig med KrF i mange saker. Men jeg valgte å kjempe for ”mine” saker innefor partiet, på demokratisk og lojalitets  grunn.

 

Pastor, Zvonimir Vojtulek

Medlem i KrF Fylkesstyre Vestfold

Gå til innlegget

Biskop T.B.Jørgensen`s kamp !?

Publisert over 11 år siden

Biskop T.B.Jørgensen`s kamp !?

Både biskop Jørgensen og Eva Høili snakket om viktige ting i medier de siste ukene.

Begge to snakker om innvandrere, integrering og aksept for mennesker med minoritets bakgrunn i Norge.

Felles for dem  begge to er at de snaker om et resultat og ikke om løsningen på problemet.

Og begge to burde begynne i egne rekker !

 

Biskop Tor B Jørgensen er en  modig mann som snakker om at Norge burde ta imot flere innvandrere. Det er greit ! Men vår kjære Biskop har en annen kamp for å utkjempe først. Og dette kamp kommer han å bruke resten av sitt liv, om han mener alvor når han sier at han bryr seg om innvandrere !

Kamp i egne rekker !

Heldigvis for alle mine Norske kristne og ikke kristne venner klarer jeg meg godt i den tåkete Norske kristne landskapet .

Så tåkete, at du er  aldri trygg på hvor du har dem, de Norske kristne.

De elsker misjonen, og de elsker de fattige neger barna, de sender last på last med gamle klær til gate barn i Romania og  til de fattige i Baltiske stater !

Problemet er når en av de neger barna flytter i nabo leilighet, eller når en av de fra Romania eller Baltiske stater kommer til Norge og skal  male deres hus !

Og enda være blir det når den neger barn for universitets diplom fra UIO og må kjøre trykk eller drosje, fordi han får ikke jobb; og han fra Baltikum blir arbeids ledig etter å ha jobbet i Norsk bygge firma for 100 Nok time !

Da er de ikke lengre eksotiske misjons prosjekter men levende mennesker med de samme behov som dem selv.

Det er her Biskopen burde starte sitt kamp for innvandrere.

Kanskje burde han med resten av de i Norge som bruker stor K foran navnet, enten det er Kristelig Folke Partiet, eller de forskjellige kirker og lag erkjenne først og fremst at  forandringer begynner på gras rotta, i egne rekker.

Derfor Biskopens budskap, som er greit, human og egentlig positiv får ikke klang i minne ører  og ikke minst har den ikke troverdighet.

Biskopen har nå gylden mulighet for å få troverdighet, og jeg venter i spenning !

Pastor Zvonimir Vojtulek

Regions leder KIA /Kristent Interkulturelt Arbeid/ Buskerud ogVestfold

Gå til innlegget

KrF- De radikale, de konservative, de norske og noen av oss andre ...

For ikke lenge siden leste jeg utspill fra Eva Høili KrF representant fra Buskerud. Mye av det hun fortalte er dessverre sant. Dette er meget tragisk at i en parti som bruker ordet ”kristen” i sinn navn, finnes slike oppfatninger om oss som er innvandrere.

I over 25 år var jeg klar over disse holdninger av mistro, skepsis, og tvilsom blikk fra mange kristne mot oss som kommer fra en annen land, og jeg har opplevd dem selv.

I 25 år har jeg levd i Norge og ”integrert meg” i den norske samfunnet. Aldri har jeg hatt problem med å lære meg noe nytt, noe spennende noe som jeg satt stor pris på, noe som gjør meg til en mer komplett som menneske og kristen.

Problemet ligger ikke der, tror jeg.

Problemet er inkludering !

Fordi, spørsmål er hvor lenge skal du integreres for å bli inkludert!

Og, tro meg når jeg sier det ut fra min erfaring, at for mange i den kristne Norge vi, innvandrere blir aldri nok integrert!

Så lenge du har et fremmed navn, skal det mye till å bli: enten innkalt til en jobb samtale, eller tatt på alvor i en politisk debatt.

Det hjelper ikke hvor godt du snakker Norsk, det hjelper ikke din skole eller høyskole utdannelse fra Norge, det hjelper ikke at du har jobb, det hjelper ikke at du til og med ”kan flere svenske vitser” : her hjelper det svært lite !

Hva er de veien å gå?

Mange av kristne og ikke kristne innvandrere ser ikke KrF som parti med troverdighet. Ikke nødvendigviss parti, men de kristnes holdninger mot dem. Og det er en forbindelse mellom den kristne Norge og KrF. Om ikke i noe annet , så i hvert fall i navnet !  

KrF politisk program om innvandring og inkludering er en manifest av gode ideer og hensyn, men ikke noe annet. Troverdighet bak dem er vanskelig å finne fordi selve KrF er ikke interessert å bruke den same program i eget partiet. Det er ikke rart at Eva Høili fra KrF opplever det hun beskrev for ikke så lenge siden, som ”den rasistiske holdning fra kristne velgere mot innvandrere”. Når KrF selv ikke lever etter egne prinsipper, da er det vanskelig å forvente noe annet fra egne velgere.

Jeg har valgt å gå in i KrF av to viktige grunner. Den første var min tro på at i en kristen parti kan jeg vare en av de likeverdige, uansett av min innvandrer bakgrunn ( ut fra den kristne nestekjærlighet prinsipp) og den andre grunn var at gjennom partiet kan jeg bidra med min erfaring for en bedre integrering og inkludering av innvandrere.

Inntil nå har jeg opplevd at ingen av de to grunner er oppfylt.

Årsak? Det samme som i samfunnet forøvrig. Mistro, skepsis, fremmed navn, og alltid de 3 spørsmål vi innvandrere blir stilt: ”hvor lenge har du vart i Norge, hvor kommer du fra, og hvor lenge skal du vare her?”.

Dessverre, jeg må si at jeg er lei av at andre skal si til meg hvor jeg har vondt, og hvor min sko trykker på. Og dette er nettopp KrF gjør. Så lenge KrF er ikke villig til å ta oss innvandrere på alvor og inkludere oss på lik linje med de norske, med alle de forpliktelser og rettigheter som følger med, kan ikke KrF forvente noe annet holdninger fra sine egne en de som Eva Høili skrev om.

I min arbeid møter jeg innvandrer hver dag, og kunne ønske at jeg kunne anbefale for dem KrF som en parti som vil ta dem på alvor. Som bry seg og som selv lever etter nestekjærlighets prinsippet. Og ikke minst, vise det i sine egne rekker først, som en god eksempel.

Kanskje, denne dagen kommer ?

Pastor Zvonimir Vojtulek

Medlem i KrF  Fylkets styre i Vestfold      

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere