Tore Lind

Alder: 11
  RSS

Om Tore

Følgere

En morsom betraktning...

Publisert nesten 11 år siden

...angående guder.

Alt guderi er geografiavhengig.

Var du født i Jemen var det en helt annen gud du ville ha pushet, digget og abonnert på.

Alle som påstår seg guder hevder at akkurat deres egen variant av gud er den eneste sanne, og at alle andre tar feil når de påstår sin gud.

Andres myter er bare eventyr - får man høre.

Slikt sludder begynner man å bli rimelig lei av.

Det kunne vært på sin plass å etterspørre en form for forklaring som gikk på andre ting enn usynligheter, for alt bibelsk som betyr noe er usynlig - av en eller annen merkelig grunn.

Gå ikke i fella til Joseph Smith som hevdet at gud hadde vist ham gullplater.

Ville det ikke vært enklere om den godeste Josephen rett og slett viste fram hele herligheten enn å påberope seg den i ettertid?

Er det rart man blir frustrert av slikt?

Og når man møter uttalelser som "min gud er sannere enn din" er det hele til å gråte av.

Faktum er at guder er påstander samme hvor de kommer fra, og hittil har - meg bekjent - ikke en levende sjel avgitt én eneste god forklaring uten å vasse til halsen i logiske tankefeil som Begging the Question og Argumentum ad Ignorantiam.

Jeg benekter ikke at noen kan føle ting, men man bør ta seg i akt før man introduserer en kristen gud som forklaring på fenomenet man har fått banket inn via tvangsinført barnelærdom.

Norge ble som kjent tvangskristnet for ca. tusen år siden - i fall noen hadde glemt det.

 

 

 

 

Gå til innlegget

Endetid!

Publisert rundt 11 år siden

I malende ordelag messer 95% av NT om at de ting som skal skje, skal og vil skje straks.

Ca 80 vers i NT forteller at dommedag er nært forestående.

Det står nært, snart, nå i den siste tid, timen er kommet, herren er nær, tiden er knapp, nå ved dagens ende, dommeren står allerede ved døren osv. osv. osv.

Og derfor kan det være legitimt å spørre visse kristne om hva de ikke forstår når det påpekes i åtti vers at det som skal hende er nært forestående?

Kan det klarere sies? og hvordan skulle man isåfall uttrykke det tydligere?

Snartbetyr snart på alle språkså hva er problemet? og hvordan er det mulig å innbille seg at snart og nært forestående = totusenår senere?

Elendig språkforståelse?

Gå til innlegget

Skriveferdigheter - bibelsk tid!

Publisert over 11 år siden

Skrivekyndighet på bibelsk tid!

Eksempelet som illustrerer probemet med å definere skriftlærdhet omhandler en Egyptisk skriver kalt Petaus fra landsbyen Karanis i øvre egypt!

Som så ofte skjedde, ble Petaus pålagt plikter i en annen landsby, i Ptolemais Hormou, der han skulle føre tilsyn med finanser og landbruk.

I år 184 evt. måtte Petaus svare på klager på en annen landsbyskriver fra Ptolemais Hormou!, Ischyrion, som var utkommandert fra annet sted for å påta seg oppgaven som landsbyskriver.

Landsbyboerne under Ischyrions juridiksjon var opprørte over at Ischyrions ikke kunne oppfylle sine forpliktelser som landsbyskriver, da de mente han var analfabetI

Da han behandlet konflikten argumenterte Petaus med at Ischyrion slett ikke var analfabet da han hadde satt sitt navn på en rekke offisielle dokumenter.

Mao. betydde det å skrive for Petaus, at man kunne skrive navnet sitt!

Og hvordan vet ni dette?

Jo, for tilfeldigvis har vi en papyruslapp hvor Petaus øvde seg på å skrive, tolv ganger de ordene han trengte for å underskrive offisielle dokumenter med!

Det merkelige er at han kopierte ordene riktig de fire første gangene, men femte gang utelot han den første bokstaven i det siste ordet, og de siste syv gangene fortsatte han å utelate bokstaven hvilket tyder på at han ikke skrev ord han kjente stavemåten til, men bare kopierte forrige linje!

Logisk...ikke sant.

Med tanke på at Petaus var den offisielle skriveren er det - dessverre - all grunn til bekymring!

Hva kunne de som kopierte evangeliene? for kopierte er de, og det hundrevis av ganger.

Det er også derfor vi har tusenvis av kopierte manuskripter som ikke er like - være seg de er på gresk eller latinsk.

Gå til innlegget

Hvordan kan det ha seg...

Publisert over 11 år siden

...at hele suppa trenger en Judas?

Hvordan kan noen komme på den idiotiske tanke at jesusen måtte bli forådt før han kunne bli arrestert?

Den evangeliske jesusen var viden kjent og talte på tempelplassen i full offentlighet, gjorde han ikke?

Er vi så naive at vi tror at romerne sov, mens jesusen valset gjennom byen?

Hvorfor skulle romerne trenge en tyster fra jesusens følge, for å arrestere en som de måtte kjenne utseende til, utfra jesusens egne bedrifter i full offentlighet?

Man trenger bare legge sammen EN + EN, judasevangeliet styrker denne adderingen!

Hva Judas angår, er det en stor gåte hvordan han har kunnet angi en Jesus som talte i full offentlighet og som var antreffbar overalt, og i det hele tatt en kjent person?

Han var slett ingen hemmelig leder med ukjent identitet, han talte i synagogene
dro overalt i Judea, og gjorde iflg. bibelen mirakler i fleng.

Hans egen uttalelse da han ble arrestert bekrefter nettopp dette, at han var godt kjent for både venner og fiender.

Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver.
Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke.
Mark 14. 48 - 49
Matt 26.55
Luk 22. 53

Og hva skulle vitsen med hele golgataverket være uten en skikkelig syndebukk?

Mao. hva blir jesus uten en judas?

SVaret er gitt og det er null og niks!

Gå til innlegget

Hvordan har det seg...

Publisert over 11 år siden

...med påskebudskapet?

Hva sier Markus og hva sier Johannes om dette?

Hvilken dag skjedde dette?

Er de enige?

Nei, de er ikke enige for det er en viss forskjell på dagen og dagen før!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere