Stian Thorvaldsen

Alder: 27
  RSS

Om Stian

Sauar, mange sauar :)

Følgere

Mark A. Gabriel

Publisert over 9 år siden

Til alle de som finn denne diskusjonen interessan, og ikkje berre ser på han som ei opning for å hamra laus på den "fascistiske" høgresida sine brutale, utolerante og ikkje-utopiske meingingar, kan eg rå til å lesa Mark A. Gabriel si bok: Islam og jøden.

Gå til kommentaren

Konk

Publisert over 9 år siden

Hvorfor selger ikke Hellas sin gullbeholdning?

Ho er så fin å sjå på :)

Eg las at Argentina har gjort det skikkeleg godt etter at dei slo seg sjølv konkurs(Eg kan ikkje finna kor i all verda eg las det hen). Kan henda det er vegen å gå for EU-landa som slit? Problemet er vèl då at heile EU-samveldet fyk saman, men kanskje det er framtida for eit økonomisk-levedyktig Europa at EU døyr.

Gå til kommentaren

Abort = fosterdrap?

Publisert over 9 år siden
Rune Tveit – gå til den siterte teksten.

De er ikke for fosterdrap, hvor i all verden har du det fra?

http://arbeiderpartiet.no/Politikken/Apedia/A/Abort

Synet mitt er at å drepa eit foster gjennom sjølvbestemt abort er drap.

Om fosterdrap betyr noko anna enn berre å vera ein negativ måte å seia abort på, veit eg ikkje. Om det gjer: unnskyld. Les då abort

"Var det bedre i gamle dager da Krf satt i nemnd og innvilget abort til dem som trengte det?

Hva vil du definere det disse nemnde gjorde til?"

Nei, det var ikkje betre. Mi forståing er at desse nemndene gav lov til abort i nokre situasjonar, dømes: voldtekt. Eg meiner at sjølv i desse høva vert det feil å ta livet av ungen. Eg er ueing i det KrF gjorde når dei sat i desse nemndene.

"Og så vil jeg gjerne spørre deg hva du har gjort for de som er så ulykkelige at de ikke finner noen annen utvei enn abort?"

Eg har ikkje hjelpt nokon. I kva høve tenkte du på?

Dei som sit som gravide studentar som det ikkje passar for å få born? ol.

Dei meiner eg må ta konsekvensen av den seksuelle aktiviteten sin. 

Valdtekne?

Eg veit ikkje koss eg kan hjelpa dei. 

Det er sjølvsagt fælt at mange ikkje ser nokon anna vei enn abort, men eg håpar og trur at det fins eit alternativ for dei fleste om ikkje alle. Om du tel det så hjelp eller ei, eg vil be for dei.

Gå til kommentaren

Fosterdrap

Publisert over 9 år siden

Eg tykkjer KrF ikkje kan arbeida i lag med nokon som støttar det pågåande massedrapet av fostera i dette landet.

Eg veit Ap er for fosterdrap og at FrP har fristillt sine folk på dette, men eg veit ikkje kor mange av dei som støttar drapa.

Gå til kommentaren

Ulv i fårekler

Publisert over 9 år siden

SOS Rasisme har tette band til Tjen Folket. TF er ein kommunistisk organisasjon som arbeider for eit kommunistisk Noreg. På heimsida deira har dei utrykkt at "væpna revolusjon er ikke noe å hisse seg opp over". 

At desse folka sparkar og slår etter folk med andre meiningar enn dei sjølv er ikkje overaskande. Ein av heltane til TF er Stalin, han har som kjent gjort meir enn berre å sparka folk. 

For skadefrydens skyld kan det nemnast at SOS Rasisme vart anmeld i juli for medlemstaljuks :D

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere