Tarjei Vågstøl

Alder: 44
  RSS

Om Tarjei

Følgere

Publisert over 4 år siden

Eg trur boble-metaforen er god, men eg spør meg av og til om alle ønskjer å kommunisera på tvers av desse boblane - eller om det handlar om å skrika så høgt at ein framstår som parten med størst boble.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

"Ikke fortell dine medborgere hva religiøsiteten deres egentlig går ut på"

Det skal eg helst ikkje. Likevel: dersom medborgarane mine bed om respekt (aksept) for ein viss tradisjon/praksis på religiøst grunnlag, så er det jo interessant (for min aksept) om dette td. er einaste tolkinga av dei religiøse dogma, kva tolkingar/tradisjonar som er mest vanlege osb. Iallfall dersom eg skal ha ei pragmatisk tilnærming til spørsmåla.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere