Jarl Henning Ulrichsen

Alder: 6
  RSS

Om Jarl Henning

Professor i Det nye testamente og dets omverden.

Følgere

Lunsj på Verdidebatt

Publisert over 6 år siden

Ingen å spise lunsj med i dag. Spiser på kontoret og leser meg litt opp på Verdidebatt. To spennende innlegg av våre utenriksmedarbeidere Jan Hårstad og Robin Haug.

Jan kjenner politikkens irrganger fra sin tid som ml-er og har et imponerende overblikk. Jeg sjekker inventarlisten og ser om alt er med. Skal vi se: Tyskland, Ungarn, Tyrkia, Syria, Ukraina og Russland. Ikke USA? Jo, der har vi USA. Jeg har aldri likt USA noe særlig selv, så jeg trykker ‘bra’ på det innlegget.

Robin er utdannet filosof. Med en slik utdannelse er han sikkert arbeidsløs, med god tid til å skrive innlegg og kommentarer. Dagens tema ser ut til å være noe om åsgårdsreien fra øst som feier over Europa. Bosatt som han er i Danmark, tar han ofte en avstikker ned til Merkel og sitter med førstehåndskjennskap om situasjonen. Han kan nok ikke regne med mange kritiske kommentarer til et så godt underbygd innlegg.

Men jo, der dukker det filosofiske radarparet Atle Pedersen og Arild Kvangarsnes opp på Robins tråd. De har 7,5 studiepoeng i argumentasjonsteori og styrer alle debatter inn i formalia. Verdidebatts filosofiske svar på Pompel og Pilt. “Argumentere, definere, presisere og distrahere”, sier de og gyver løs på Robin. Men kjenner jeg Robin rett kommer han sterkt tilbake og setter fyr på alle deres stråmenn.

Der har vi en gammel kjenning, Rune Holt. En koselig bestefarstype med barnebarn på fanget. Må selv huske å ringe barnebarna. Men du store. Våger Rune å presentere seg som kristen her på Verdidebatt? Det kan da umulig gå bra. Det skulle jeg ikke ha tenkt. Der dukker straks hans sparringpartner og antagonist Hermod Herstad opp. Han sitter på trappa i kårstua med blomster i bakgrunnen og smiler lett ertende mot oss.

Men hvorfor er ikke Jan inne og svarer på sin egen tråd? Nei, han har i stedet skrevet enda et innlegg i samme sjanger.

Så fant endelig Hans Petter Skoug muligheten til et innhopp. Lektor i gymnastikk fra Hokksund med mange luftige svev på Verdidebatt. Yppersteprest for spaltens ateister. Vel, ikke rart man blir ateist av å bo på et så gudsforlatt sted som Hokksund.

Der løfter Oddbjørn Johannessen en dirrende moralsk pekefinger mot en av debattantene. “Ulv, ulv”, siterer han fra Æsops fabler og setter vedkommende på plass. Som drosjesjåfør har Oddbjørn hatt god tid til å lese seg inn i verdenslitteraturen. Ja, det er Georg Bye-Pedersen som har vært så uheldig å advare mot muslimer. Georg er helt blind for det flerkulturelle samfunns velsignelser. Tror han virkelig at situasjonen i Syria, Libya, Saudi Arabia og andre muslimske land er representativ for islam?

Hvor blir det av Dag Løkke? Han pleier da å være på alle tråder samtidig med faderlige og lett formanende tilrettevisninger. Kanskje årets menighetsrådsvalg har gjort ham noe mer ydmyk? Han stilte på listen for “Folketom folkekirke” og ble valgt inn med 1 stemme mot 2 stemmer for fire år siden. Kanskje hadde han ambisjoner om å komme ned i null stemmer i år.

Stadig folk inne for å kommentere på “Jeg klarer ikke å holde munn”. Nei, det ante meg vel.

Njål Kristiansen er der. Presenterer seg som verdinihilist og medlem av Jehovas vitner. En pussig kombinasjon, men i våre dager flyter alt. En riktig sportsfriskus denne Njål. På fotoet har han slitt ut sykkelen sin fullstendig. Troner ellers suverent på toppen av adelskalenderen over flest kommentarer. Selv om han nylig truet med ikke å skrive på en hel uke, er det ingenting som tyder på at noen kan ta ham igjen med det første.

Og der har vi Sverre Avnskog. Liker seg i sollyset, står det om ham. Et hjertegodt menneske. Alle skal med, sier han. Her er ikke troende eller vantro, her er ikke ateist eller teist. Vi er alle like i Avnskogs rike.

Anders Helge Myhre, den blide sørlending, er kort innom på Jans tråd og forteller at syrere ikke hører til de tapte stammene av Israels hus. Det temaet tror jeg han har vært innom tidligere, men det kan ikke sies for ofte.

Hei sann, her er det en debatt med folk jeg ikke har sett på andre tråder: David Lindhjem, Tor Martinsen, Werner Skaug og mange flere. Preterisme, futurisme, historisisme og idealisme, millenarisme og postmillenarisme, leser jeg. Nei, dette skjønner jeg ingenting av. Sytti åruker, står det også. Det må være trykkfeil for sytti vårløker. Det er nok Verdidebatts gastronomisk interesserte som diskuterer suppeoppskrifter. Det minner meg om at jeg må kjøpe med meg purreløk til middag.

Jeg svitsjer tilbake til politikken. Men hallo, hva er dette? Jeg har sett ham før. Moderator, kaller han seg. Det er da ikke lov å være anonym i denne spalten. Moderator, hva er nå det for noe? Hvor er fremmedordboken. Skal vi se. Moderator: “stoff som brukes til å bremse ned hurtige nøytroner”. Hva i all verden gjør en kjernefysiker her på verdidebatt? Moderat er han i hvert fall ikke, snarere monoman. Han deltar på en rekke tråder, men skriver alltid det samme. Truer som vanlig med å stenge tråden på grunn av avsporing. Dette er vår tråd, vi gjør som vi vil. Men du godeste. Der stengte han like godt hele tråden.

Lunsjpausen er nå i alle fall over. Men i kveld logger jeg meg inn på ny og møter de gamle gode og enda flere.

Jarl Henning Ulrichsen

Gå til innlegget

Vranglesningsyndromet

Publisert over 6 år siden

For en stund siden oppdaget forskeren Geir Magnus Nyborg vedNLA Høgskolen Bergen et tilfelle av vranglesning; jf. innlegget “Stålsett som vrangleser” Noe senere registrerte en forsker ved NTNU i Trondheim det samme syndromet i et innlegg kalt “Mobbing i kirken”. En stund håpet man at vranglesningssyndromet skulle begrense seg til professorale kretser. Den optimismen har fått et alvorlig tilbakeslag da syndromet nå også har spredd seg til geistlige kretser; jf. innleggene “Ønsker Simonnes demokrati i kirken?” og “Hva vil Simonnes diskutere?”. I dag kan Espen Ottosen fortelle at han også har observert vranglesningssyndromet. Da det dreier seg om et av de tidligere tilfellene, ser det nå ut til at vi har fått en galopperende variant av syndromet.

Blant typiske symptomer kan nevnes mangelfull evne til å lese hva som virkelig blir sagt, en egen evne til å antyde at meningsmotstandere har uedle og ukristelige motiver, men også solidaritet med meningsfeller uansett hvordan de ytrer seg.

Noen eksperter setter vranglesningssyndromet i forbindelse med et nyoppdaget virus som i fagkretser kalles ÅFK. Det har stor utbredelse og virker visstnok sløvende på noen, mer aggressivt på andre.

Andre eksperter mener at vi nå bare ser et akutt utslag av syndromet, men at det er atskillig eldre og har vært virksomt i teologiske kretser i lange tider. De mener at syndromet snarere må settes i forbindelse med den sekularisering og forvitring som har preget Den norske kirke i flere tiår.

Uansett årsak synes det å herske enighet om at vranglesningssyndromet er kommet for å bli. Risikogruppen synes i første rekke å være ledende personer i teologiske og kirkelige kretser. Perioder med normal lesning forekommer, men tilbakefallsprosenten antas å være høy. Det finnes ingen effektiv kur mot syndromet.

Jarl Henning Ulrichsen

Gå til innlegget

En utfording til våre biskoper

Publisert over 6 år siden

27. august 2014 publiserte jeg innlegget “Bibelsyn” på Verdidebatt og utfordret biskop Halvor Nordhaug til å besvare det. Jeg fikk aldri noe svar. Jeg anfører nå en redigert utgave av hovedpoengene i mitt tidligere innlegg og utfordrer våre biskoper til å kommentere dem.

Forsøket på å skille mellom utsagn om etikk og samfunnsforhold på den ene siden og troslæren på den andre siden er dømt til å mislykkes av ganske enkle årsaker. Alt som står i Bibelen er 2000–3000 år gammelt. Alt er preget av den tids kunnskap og den tids forestillinger. Det gjelder også for troslæren. Benytter man noen av de argumentene som anføres for aksept av likekjønnet ekteskap på troslæren (se innlegget “Bibelsyn”), er jeg redd mange dogmer står for fall.

Fremfor alt blir vi stående igjen med et sentralt spørsmål som aldri besvares: Om Paulus, og til og med Jesus, tok grunnleggende feil på en del områder som har med etikk og samfunnsforhold å gjøre, er det da noen grunn til å tro at deres utsagn på andre områder er mer troverdige?

Jeg utfordrer våre biskoper til å redegjøre for hvordan vi skal vite hva som er sentralt og forpliktende. Jeg vil gjerne vite om det også innenfor troslæren må skilles mellom stort og smått, og om Den norske kirke derfor godt kan leve med uenighet også på en rekke dogmatiske punkter.

Kirkemøtet er øverste instans i Den norske kirke. Det er ingenting i veien for at Kirkemøtet også kan vedta endringer av troslæren. Jeg vil derfor be biskopene fortelle oss hvordan de vil stille seg til en slik mulighet.

Gå til innlegget

Bibelsyn

Publisert over 7 år siden

BIBELSYN

Professor dr. theol og dr. philos. Jarl Henning Ulrichsen

 

I Vårt Land har det i lengere tid pågått en debatt om bibelsyn og bruk av bibeltekster. Utgangspunktet har ofte vært spørsmålet om synet på ekteskapet. Det har vært fremført mange argumenter for at Dnk må tillate likekjønnete å gifte seg kirkelig selv om bibeltekstene åpenbart er avvisende til homoseksualitet. De som kjemper for dette synet anfører at bibeltekstene speiler en annen tid og er bestemt av den tidens syn. Videre fremhever de at vi har annen kunnskap om dette i våre dager enn for 2000 år siden og at vi må ta hensyn til homofiles egne erfaringer og vårt møte med dem. Ofte hevder de også at det dreier seg om få og lite sentrale tekster, og at det er nødvendig å skille mellom stort og smått. Tekstene må derfor leses, heter det, med utgangspunkt i den enkeltes fornuft og samvittighet. Som overordnet norm løfter man frem det dobbelte kjærlighetsbudet som visstnok skal bety at Dnk ikke kan stille seg avvisende til å vie homofile. Disse argumentene har til hensikt å vise at bibeltekstene ikke kan være normative og forpliktende for oss på dette området.

 

Det er ikke vanskelig å forstå denne typen argumenter, men de fører lett til subjektivisme og relativisering. Det ville være en lettelse for de fleste av oss om vi kunne sette parentes rundt alle bibeltekster som vi oppfatter som ubehagelige og rundt alt som ikke passer inn i det som er politisk korrekt i våre dager. Det er nemlig ikke bare homofile som rammes av bibeltekster.

 

I innlegget “Likekjønnet ekteskap er lite egnet som testspørsmål” (22. august) forsøker biskop Halvor Nordhaug å gjøre en sondring mellom troslære og etikk. Jeg er klar over biskopens standpunkt når det gjelder likekjønnet ekteskap, men hans argumentasjon innebærer at ulike syn kan være like legitime.

 

Nordhaugs hovedpoeng er at forholdet mellom Bibelen og erfaringen ikke er den samme på troslærens og etikkens område. Umiddelbart kan et slikt skille virke forlokkende, men jeg er redd biskopen gjør saken altfor enkel for seg. De eksemplene fra NT som han anfører for sitt syn er ikke spesielt overbevisende. Jeg skal nøye meg med å imøtegå hans fortolkning av Lukas 14. Henvisningen til Jesu syn på sabbaten er nemlig direkte misvisende. Diskusjonen i NT på dette området dreide seg ganske enkelt om hva som skulle regnes som arbeid og derfor være forbudt å utføre på sabbaten. Lukas 14 viser nettopp det motsatte av hva biskopen anfører. Jesu diskusjonspartnere er enige med Jesus i at man skal hjelpe sin sønn eller en okse opp av brønnen også på sabbaten. Derfor blir de svarløse. Jesus anbefaler ikke arbeid allment på sabbaten og bryter derfor ikke sabbatsbudet, men argumenterer for at man kan hjelpe mennesker i nød. Teksten sier altså noe annet enn Nordhaug vil ha den til å si og kan ikke brukes på den måten Nordhaug vil bruke den.

 

Forsøket på å skille mellom utsagn om etikk og samfunnsforhold på den ene siden og troslæren på den andre siden er dømt til å mislykkes av ganske enkle årsaker. Alt som står i Bibelen er 2000–3000 år gammelt. Alt er preget av den tids kunnskap og den tids forestillinger. Det gjelder også for troslæren. Benytter man noen av de argumentene som jeg nevnte i innledningen på troslæren, er jeg redd mange dogmer står for fall. Fremfor alt blir vi stående igjen med et sentralt spørsmål som biskopen ikke besvarer: Om Paulus, og til og med Jesus, tok grunnleggende feil på en del områder som har med etikk og samfunnsforhold å gjøre, er det da noen grunn til å tro at deres utsagn på andre områder er mer troverdige? Jeg savner ganske enkelt kriterier for å kunne foreta det skillet som biskopen legger opp til, og jeg vil gjerne utfordre ham til å redegjøre for hvordan vi skal vite hva som er sentralt og forpliktende. Dessuten vil jeg gjerne vite om det også innenfor troslæren må skilles mellom stort og smått, og om Dnk derfor godt kan leve med uenighet også på en rekke dogmatiske punkter. Kirkemøtet er øverste instans i Dnk. Det er ingenting i veien for at Kirkemøtet også kan vedta endringer av troslæren. Jeg vil derfor be biskopen fortelle oss hvordan han vil stille seg til en slik mulighet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere