Monica PIVOT

Alder: 12
  RSS

Om Monica

Følgere

DYREMISHANDLINGEN som Krf godtar !

Publisert rundt 2 år siden

Gjennom flere tiår har dyrevernorganisasjoner kjempet for å få satt et endelig stopper for mishandlingen.

Hvorfor har det tatt sp lang tid ?

Dokumentasjon, opprop fra veterinærer og at flertallet i befolkningen ønsker å få avvikla næringen.

Men - Krf, nei de vi fortsette å se på hvordan dyrene lider. 

Hvor er medlidenheten ????

Så skammelig !


Monica

Gå til innlegget

Proffersjonell hovmodighet i Breiviksaken !

Publisert over 9 år siden

Dagsnytt 18 intervjuet i dag overlege i psykiatri Kjersti Naarud...

Den nye sakkyndigrapporten i Breiviks sak konkluderer med "tilregnelighet".

Den forrige rapporten konkluderte med"utilregnelighet".

Psykiatere og psykologer har hatt ulike ståsted. De fleste sakkyndige som ble spurt

var uenige i den første, men tok forbehold siden de ikke hadde noen observasjon å vise

til.

Nye sakkyndige ble oppnevnt av den vesentlige grunn : korrekt faglig konklusjon.

Naarud stilte seg fra starte av bak den første rapporten, og har støtten den

i mange intervjuer.

I dag sier hun når hun blir bedt om å kommentere dette "Ja, det var DUMT at de kom

fram til dette!". Syntes nesten det var litt skummelt...

Dette er med respekt å melde uproffesjonelt. Det som er viktigste må vel være at

vi sitter igjen med en RIKTIG konklusjon !

Tussi

 

Gå til innlegget

KIRKEN SOM AVGUDSDYRKER !

Publisert over 9 år siden

Vi dyrker former og ritualer.

Færre og færre oppsøker Gudstjenestene.

Ja, vi den er ute på dato for lenge, lenge siden.

Vi har glemt menneskene.

Prestene har et hovedansvar som de ikke tar.

Vi å få sterkere nettverksgrupper, studiesirkler mm.

Vi må diskutere, snakke sammen og få et eierskap til tekstene.

Da blir de levende igjen !

HVOR ER GLEDEN; DYNAMIKKEN; INITIATIVET : LIVET !!!

Påskemorgen er kommet, og vi må aktivisere oss, ikke bare passivt godta

at kirken som institusjon forfaller. Hvor går er grensen mellom unlatelsessynd og lojalitet

til tradisjoner ? Sabbaten er til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten !

Vi har monopol på det beste livet !

Tussi

Gå til innlegget

SKAM DEG ERNA !

Publisert over 9 år siden

Erna Solberg setter alle som mottar stønader i samme bås.

Mange grupper i samfunnet har ufrivillig kommet i den situasjonen at de

har problemer med å komme inn eller tilbake til arbeidslivet.

En av disse gruppene er funksjonshemmede.

Bildet er sammensatt. At nav ikke har kompetanse, tid og resursser til å

ta individuelle hensyn i sine saksbehandlingsprosedyrer skal

IKKE ramme brukere.

Erna, du er selv svært overvektig, og dette kan bli en post på sykefravær mm, skattepenger

det også !

Fei for din egen dør først før du dømmer andre !

Tussi

Gå til innlegget

VALG´11 - del 3

Publisert over 10 år siden

Kontantstøtten

Det er innvandrerbarn, som trenger språkopplæring,

og - kvinner som taper pensjonsmessig/yrkesmessig taper på kontantstøtten.

Krf argumenterer med såkalt valgfrihet, ok !

Men de har ingen FORSLAG TIL HVORDAN DETTE KAN KOMPENSERES !

TUSSI

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere