Torry Unsgaard

Alder: 76
  RSS

Om Torry

Torry Unsgaard vokste opp på Lista i Farsund kommune. Han tok eksamen som sivilingeniør, bygg, ved Norges tekniske høyskole (NTH) i 1969.

Han er gift med Hildur og har to barn og fire barnebarn.

Torry har vært ansatt på NTH (nå NTNU), tilsammen ca 3 år som vitenskaplig assistent, instituttingeniør og overingeniør(vikar for dosent). Har vært ansatt i Trondheim kommune i ca 40 år og jobbet mest på byplankontoret, hovedsakelig med veg- og trafikksaker.

Han er medlem av Kristelig Folkeparti og har vært bystyremedlem i Trondheim i 8 år og møtt i Sør-Trøndelag Fylkesting. Var i 1985-87 deltidspolitiker (2/5 stilling) og leder for plan- og næringsstyrene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torry har vært pensjonist fra 1.1.2012.

Følgere

Publisert over 9 år siden

Eivind Bade skriver følgende:

"I alkoholpolitkken noterte jeg at Erik Lunde påberopte seg at helt generelle alkoholtiltak som monopol, avgifter har en enorm effekt i form av færre skilsmisser, mindre alkoholisme og titusener av lykkelige barn som lever sammen med foreldre han hevder han beskytter mot ødeleggelse.  Det er bare sludder og vås."

-----------

Dersom dere leser den nye stortingsmeldingen nr 30 fra Helse og Omsorgsdepartementet om ruspolitikken vil dere finne hvilke enorme skader alkoholen medfører. Skadene rammer ikke bare de som bruker alkoholen, men en rekke andre som nær familie, medtrafikanter, voldsofre, sykehusøkonomi etc , etc.

Norge har relativt færre alkoholskader enn mange andre land. Årsaken til det er ikke minst vår restriktive alkoholpolitikk, der avgifter, monopol (f. eks vinmonopolet) er av de mest sentrale virkemidlene. Norge har imidlertid liberalisert alkoholpolitikken betydelig de siste 50 årene. Dette, sammen med blant annet bedre økonomi, har ført til økt forbruk av alkohol og dermed også større skader. Stortingsmeldingen som jeg nevnte ovenfor, dokumenterer nemlig sammenhengen mellom liberalisering av alkoholpolitikken og økte skader. Så det Bade kaller "sludder og vås" er nok heller dokumenterte sannheter.  

Forøvrig vil jeg gi Eskil Skjeldal honnør for hans innlegg, som er et verdifullt bidrag til norsk politikk.

 

 

Gå til kommentaren

Olsok

Publisert over 9 år siden

Først vil jeg takke Roy Vega for at han med sine innlegg og referater bidrar til å skape en bedre balanse i debatten om Israel og om Stiklestad.

For øvrig undrer det meg at han retter en så krass brodd mot KrF og Geirmund Lykke på et så tynt grunnlag som dette. Dersom Roy Vega og hans medspillere skal nå fram med sine ønsker om bedre balanse i Midt-Østen debatten, er det viktig å alliere seg med de politikere som støtter ham i dette. Her tror jeg at KrF er blant de partier som er best egnet. Her vil jeg bare vise til KrF sitt politiske arbeid siden starten i 1933.

Jeg også bidra med å rette feil i Vegas artikkel. Det er ikke sant at ”KrF for tiden sitter i byregjering sammen med Arbeiderpartiet og dets ordfører Rita Ottervik i Trondheim.” I Trondheim finnes det ikke noen byregjering. En del partier, blant annet Arbeiderpartiet og KrF, gikk sammen ved konstitueringen i noe de kalte Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim. Her ble de også enige om en del saker som skulle gjennomføres. Alle som har drevet med politikk vet at dersom man skal få gjennomført noe i politikken må man samarbeide og lage allianser som har flertall, enten dette nå er i Stortinget eller i kommunestyret. KrF har som et sentrumsparti lært å samarbeide med både høyre- og venstresiden av den politiske skala. Begge deler har gitt resultater selv om man skulle ønske at partiet var større og dermed sterkere.

For øvrig har jeg disse råd til Roy Vega: Fortsett å skrive. Du har masse kunnskap. Bruk den. Pass imidlertid på at det du skriver er riktig. Prøv å bruke færre ord slik at flere orke å lese alt det du skriver. 

Gå til kommentaren

KrF og røttene

Publisert over 9 år siden

Takk til Enstad for et godt og opplysende innlegg om Kristelig Folkeparti og de valg som partiet står foran.

 

At en av kommentarskribentene knapt synes å forstå den store og positive betydningen av partiets innsats skal vi ikke bekymre oss over. Oppgaven for partiet framover er å få massene til å forstå dette og gi partiet sin stemme.

 

Tiden før Hans Nilsen Hauge, da lekfolk var målbundet i religiøse spørsmål, var neppe å foretrekke. Det forstår nok massene. At lekfolk tar ansvar både for religiøse og politiske saker er et gode.

 

De fleste vil nok være enige om at et visst mangfold av partier er et gode. Velgerne får større valgfrihet. Denne valgfriheten kan være truet, dersom alle partiene som i dag har ca 5 % tilslutning på gallupen får under 4 % ved stortingsvalgene framover. Det snakkes stadig om de to alternativene i norsk politikk. Det er en innsnevring av valgfriheten. Når Norge og andre skandinaviske land har hatt en god og harmonisk politisk utvikling de senere år, kan vi takke vårt flerpartisystem. Land med typiske topartisystemer, har opplevd betydelig større problemer både med demokratiet og den politiske utviklingen. Mellompartiene, hvor KrF har vært en drivende kraft, har moderert de mest uheldige utslag at ytterliggående politikk, enten dette nå er sterk sentralisert sosialisering eller ytterliggående privatisering. At vi nå har en misunnelsesverdig situasjon utenfor EU kan vi takke KrF og de andre mellompartiene for. Hadde dagens hovedalternativer, Arbeiderpartiet og Høyre, fått sin vilje ville vi for lengst vært medlemmer av EU.

Gå til kommentaren

Splittelse gjør svak

Publisert nesten 10 år siden

Takk til Tor Bjarne Bore for viktig og godt innlegg og særlig takk til Arne D. Danielsen for god kommentar.

Skal kristne verdier fortsatt få prege vårt samfunn? I så fall er stortinget en viktig arena. Her har Kristelig Folkeparti i 79 år gjort en stor innsats. Dersom partiet fortsatt skal få påvirke vårt samfunn fra denne arenaen, må kristenfolket støtte opp om partiet. Dersom de kristne kaster bort stemmer på partier som ikke blir representert på stortinget, svekkes muligheten for kristen påvirkning. Dersom de stemmer på partier med program som er i strid med kristne verdier, blir også resultatet negativt.

Er du uenig med Kristelig Folkeparti om enkeltsaker, kan du delta i en kontinuerlig demokratisk debatt som nå foregår i partiet om fremtidens vegvalg.

Til slutt en kommentar til Arild Holta om bevisbyrden ved eventuell menneskeskapt oppvarming. Nei, her er det nok den generasjon av mennesker som lever i dag og som spyr ut Carbon i atmosfæren i enorme mengder som må bevise at ikke dette skader kloden vår. Følgende prinsipp er vel omforent: -Den som forurenser har ansvar for å bøte på konsekvensene ved dette. Føre var - prinsippet bør vi vel også være enige om.

Gå til kommentaren

Naive SV

Publisert over 10 år siden

Mitt innlegg var en påminnelse om hva straffelovens paragraf 196 definerer som overgrep. Overgrep etter denne paragrafen skjer svært så ofte uten at det liberale norske samfunnet reagerer. Unntak kan være dersom det skjer i kristne miljøer eller det kan brukes i en valgkamp.

Ut fra et slikt ressonnement tror jeg han er helt på jordet når har skriver at "det er en større fare for at slike overgrep skjer i konservative kretser".

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere