Torry Unsgaard

Alder: 76
  RSS

Om Torry

Torry Unsgaard vokste opp på Lista i Farsund kommune. Han tok eksamen som sivilingeniør, bygg, ved Norges tekniske høyskole (NTH) i 1969.

Han er gift med Hildur og har to barn og fire barnebarn.

Torry har vært ansatt på NTH (nå NTNU), tilsammen ca 3 år som vitenskaplig assistent, instituttingeniør og overingeniør(vikar for dosent). Har vært ansatt i Trondheim kommune i ca 40 år og jobbet mest på byplankontoret, hovedsakelig med veg- og trafikksaker.

Han er medlem av Kristelig Folkeparti og har vært bystyremedlem i Trondheim i 8 år og møtt i Sør-Trøndelag Fylkesting. Var i 1985-87 deltidspolitiker (2/5 stilling) og leder for plan- og næringsstyrene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torry har vært pensjonist fra 1.1.2012.

Følgere

Publisert rundt 3 år siden

Dette har jeg ikke skrevet.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Hva er ikke fakta av det jeg skrev?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Å fjerne et forbud fungerer som en promotering. Se på utviklingen etter at brennevin/sterkvinforbudet ble fjernet. Husk at de fleste nordmenn er lovlydige. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Mange ungdomspartier vil gjøre narkotika lovlig.

Gå til kommentaren

Svar til Christina Dahl

Publisert rundt 3 år siden

Dette kristne menneskesynet innebærer "vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død" slik det står i partiprogrammet. Idag trues mennesket fra mange hold: Fostre sorteres bort (aborteres) og gamle får hjelp til å dø (aktiv dødshjelp). KrF vi ha et samfunn med plass til alle.      "Å elske sin neste som seg selv " var ett av de klareste budskapene fra Jesus da han levde her på jorda. Forvalteransvaret er vårt ansvar for å ta vare på Guds skaperverk, slik vi blir bedt om i  Bibelen. Også i andre religioner kan nestekjærlighet og forvalteransvar inngå. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere