Torry Unsgaard

Alder: 76
  RSS

Om Torry

Torry Unsgaard vokste opp på Lista i Farsund kommune. Han tok eksamen som sivilingeniør, bygg, ved Norges tekniske høyskole (NTH) i 1969.

Han er gift med Hildur og har to barn og fire barnebarn.

Torry har vært ansatt på NTH (nå NTNU), tilsammen ca 3 år som vitenskaplig assistent, instituttingeniør og overingeniør(vikar for dosent). Har vært ansatt i Trondheim kommune i ca 40 år og jobbet mest på byplankontoret, hovedsakelig med veg- og trafikksaker.

Han er medlem av Kristelig Folkeparti og har vært bystyremedlem i Trondheim i 8 år og møtt i Sør-Trøndelag Fylkesting. Var i 1985-87 deltidspolitiker (2/5 stilling) og leder for plan- og næringsstyrene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torry har vært pensjonist fra 1.1.2012.

Følgere

Ingen snuoperasjon!

Publisert rundt 3 år siden
Berit Aalborg – gå til den siterte teksten.
Men hva er grunnen til denne snuoperasjonen? Det kan ikke forstås på noen annen måte enn at deler av KrFs høyrefløy nå for frykter at Hareide skal få gjennomslag. De har begynt å tvile på at de får flertall for et borgerlig samarbeid som inkluderer Frp. Nå bedriver de skadereduksjon: De prøver å svekke Hareides alternativ.

Det Reiten og Grøvan forfekter er ingen snuoperasjon. Å fortsette i opposisjon innebærer å opprettholde en sentrumsposisjon der man kan samarbeide til begge sider. Denne posisjonen har gitt gjennomslag i mange saker og gitt KrF en styrke som er mer enn en kan vente av et parti med 8 representanter på Stortinget. Dessuten sa et enstemmig landsstyre før siste stortingsvalg at ”dersom et regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget, må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon.”

Når KrFs leder nå har vist at samarbeid til venstre også er aktuell politikk, og har sondert mulighetene for et slikt samarbeid, vil regjeringen måtte ta betydelig hensyn til partiets forslag, for å beholde regjeringsmakten. Vi skal ikke se bort fra at det kan bli regjeringskrise. Det er ikke sikkert at regjeringen finner seg i å bli overkjørt av opposisjonen. Den kan stille kabinettspørsmål. Da er det bra at KrF er åpent for et samarbeid til venstresiden.

Forøvrig viser jeg til min artikkel her på verdidebatt:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11741339-velg-opposisjon

Gå til kommentaren

Lynkurs i matematikk!

Publisert rundt 3 år siden
Arnt Thyve – gå til den siterte teksten.
Denne gangen vil han regjere sammen med Ap og Sp, men der går heller ikke matematikken opp. De må ha støtte fra SV. Hvordan det kan være bedre enn FrP, lurer jeg på...

KrF kan gjerne få støtte fra flest mulig, også Frp og SV. KrF har selv vært støtteparti for en regjering med Frp i fem år nå. Det KrF har sagt er at de ikke ønsker å sitte i regjering sammen med fløypartier som Frp og SV. Det må vel være logisk for et sentrumsparti som KrF?


Gå til kommentaren

Nei!

Publisert rundt 3 år siden
Og på mange måter er dette naturlig: KrF er tilhenger av økte offentlige utgifter over hele fjøla, fullstendig allergisk mot ethvert lite kutt, og imot skattelettelser. De har ingen problemer med omfattende offentlig styring på nær sagt alle områder – de er kort sagt ikke borgerlige.

KrF er i fokus for tiden. Med sin vippeposisjon i Stortinget kan partiet avgjøre viktige saker. Dette fører til at politiske motstandere prøver å knuse partiet. Midlene de bruker er ikke alltid korrekte, slik som i sitatet ovenfor.

Når det skrives at ”KrF er tilhenger av økte offentlige utgifter over hele fjøla, fullstendig allergisk mot ethvert lite kutt” så er ikke dette sant. Helsesektoren og ikke minst sykehussektoren, er ett av våre største utgiftssluk. Stadig utvides området som samfunnet skal bekoste. Jeg nevner; avbrutt liv allerede fra unnfangelsen. Gjennom ultralyd bekostet av staten, vil man sjekke om fosteret er ønsket eller om det skal sorteres bort. Er det tvillinger og kvinnen ønsker det ene fjernet, bekoster samfunnet det, selv om det innebærer stor helserisiko. De som av ulike grunner ikke kan få barn, skal hjelpes av samfunnet til å ordne dette, enten det skal skje med prøverør eller ved sæd- eller eggdonasjon. Nå bruker man også store ressurser til forskning på genredigering, et felt som kan gi store utgifter og med etisk betenkelige sider. Skal man ikke bruke penger på disse interessante områdene for utvikling? KrF er det partiet på Stortinget som har vært mest restriktiv til disse store utgiftspostene. Det er bra av mange grunner. At man kan spare penger er kanskje ikke det viktigste? Lege- og helseressursene trengs til blant annet fastlegetjenesten, en viktig sektor som sliter med rekrutteringen.

Lokalt her i Trondheim har KrF vært ett av de mest markante partiene for å stoppe et nytt alpinanlegg i verneområdene i Bymarka, et anlegg som vi ikke trenger, siden vi allerede har et godt anlegg i Vassfjellet, og disse anleggene er kostbare å drive. Det finnes en rekke lignende eksempler i andre sektorer, både lokalt og nasjonalt.

At KrF er imot skattelettelser er også fullstendig feilaktig. I partiets program vil KrF ”trappe ned, og på sikt fase ut formueskatten på arbeidende kapital.” Partiet har også, i samarbeid med ikke-sosialistiske regjeringer, bidratt til betydelige skattelettelser. Jeg viser til de skattelettelser som ble gjennomført av Bondevik 2-regjeringen og de som ble gjennomført av dagens regjering i budsjettforlik med KrF. Særlig gjelder dette bedriftsbeskatning og skatt på arv.

Noen ganger har kanskje partiet gått for langt når det gjelder skattelettelser. Når Bondevik2-regjeringen gikk på et så stort valgnederlag i 2005, var hovedargumentet fra Stoltenberg følgende; Regjeringen gir store skattelettelser til de rike, mens offentlig sektor mangler midler.

Ett punkt i Jan Arild Snoens sitat, er nok riktig. KrF har ikke ønsket å bli kalt borgerlig. Denne betegnelsen har gjerne blitt knyttet til bedre stilte grupper i samfunnet, mens KrF heller ønsker å solidarisere seg med de svakest stilte gruppene, økonomisk sett. Dessuten er partiet ikke så redd for offentlig styring. Et eksempel på det er røykeloven som KrF fikk igjennom, tross sterk motstand fra flere hold. Den har nå bidratt til at ungdommen har sluttet å røyke, hvilket betyr betydelige besparelser i helsesektoren og for den enkelte.

Gå til kommentaren

Velg sentrum!

Publisert rundt 3 år siden
Anders Tyvand – gå til den siterte teksten.
For meg var fattigdomsbekjempelse, de kristne grunnverdiene og kampen mot sorteringssamfunnet grunnen til at jeg valgte KrF som mitt parti. Det er også grunnen til at KrF fremdeles er mitt parti, enten det nå orienterer seg mot høyre eller venstre.

Jeg slutter meg helt til det Anders Tryvand skriver i sitatet ovenfor. Når jeg likevel velger å kommentere hans innlegg er det fordi han i innlegget ellers gir inntrykk av at partiet i høst må velge en av to sider. Jeg er ikke enig i det.

Jeg synes det er uheldig at norsk politikk blir stadig mer todelt, borgerlig eller sosialistisk/sosialdemokratisk. Ønsket om flertallsregjeringer av den ene eller andre typen er blitt for sterkt. I tiden etter krigen har mindretallsregjeringer vært det vanligste. Samarbeid har foregått på tvers av blokkene, med gode resultater. En utvikling mot et topartisystem (borgerlig eller sosialistisk/sosialdemokratisk) vil være uheldig. Konferer USA og Storbritania, Trump/Clinton, pest eller kolera.

Jeg synes det er bra at KrF nå gjør som de lovde før valget. Siden partiet ikke fikk etablert en sentrum/høyre-regjering, ville de sannsynligvis gå i opposisjon. Det har de gjort. Rollen som opposisjonsparti har gitt betydelig innflytelse, mer en man kan vente av et parti med bare 8 stortingsrepresentanter. Partiet behøver ikke velge verken høyre- eller venstresiden i denne stortingsperioden, men fortsette som et opposisjonparti, og stemme etter sitt program og sin egen overbevisning. Dersom regjeringen presser KrF ved hjelp av kabinettspørsmål, må partiet der og da avgjøre om de skal la seg presse, eller om de skal felle regjeringen.

Vi husker at både Frp og Høyre har felt ikke-sosialistiske regjeringer og satt inn Ap-regjeringer. Frp felte Willoch-regjeringen i 1986 p.g.a noen øre ekstra i bensinavgift og Høyre felte Bondevik 1-regjeringen i 2000 fordi den ikke ville bygge forurensende gasskraftverk.

Gå til kommentaren

?

Publisert rundt 3 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.

Hvis Berit Aalborgs vurdering av Knut Aril Hareides ennå upubliserte bok  ikke  er et partsinnlegg på Vårt Lands vegne, men en riktig forståelse av hans politiske  preferanser, tror jeg  mange KrF-ere  er ferdig med partiet med ham som leder. 

Å gå i spann med Arbeiderpartiet burde være en utenkelig konstellasjon for et kristent sosialdemokratisk folkeparti. Det blir spennende å se hvordan Kr.Fs  landsmøte  vil ta imot partilederens politiske  kuvending når det samles om noen få dager. Jeg håper partiets lederskap kommer med en klok politisk  strategi som samler partiet og gjør det mulig å holde seg over sperregrensen  på 4 % i Stortingsvalget om ett år.

Det er nesten tre år til neste Stortingsvalg. Dessuten er det KrFs landsstyre som samles om få dager, ikke partiets landsmøte. Landsmøtene holdes bare annen hver vår, i valgår. 

Kanskje du burde sette deg litt bedre inn i landets og KrFs politikk før du bruker uttrykk som "politisk kuvending" om det KrFs partileder nå har levert, og spår om hva mange KrF-ere vil gjøre?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere