Torry Unsgaard

Alder: 76
  RSS

Om Torry

Torry Unsgaard vokste opp på Lista i Farsund kommune. Han tok eksamen som sivilingeniør, bygg, ved Norges tekniske høyskole (NTH) i 1969.

Han er gift med Hildur og har to barn og fire barnebarn.

Torry har vært ansatt på NTH (nå NTNU), tilsammen ca 3 år som vitenskaplig assistent, instituttingeniør og overingeniør(vikar for dosent). Har vært ansatt i Trondheim kommune i ca 40 år og jobbet mest på byplankontoret, hovedsakelig med veg- og trafikksaker.

Han er medlem av Kristelig Folkeparti og har vært bystyremedlem i Trondheim i 8 år og møtt i Sør-Trøndelag Fylkesting. Var i 1985-87 deltidspolitiker (2/5 stilling) og leder for plan- og næringsstyrene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torry har vært pensjonist fra 1.1.2012.

Følgere

Beklager!

Publisert nesten 3 år siden
Torry Unsgaard – gå til den siterte teksten.
ca 1600 millioner pr innbygger.

Her forsvant dessverre et komma. Det skulle stått ca 1,600 million pr innbygger. Viktig nok, men det endrer likevel ikke på konklusjonene i innlegget mitt. 

Gå til kommentaren

Nedsmelting?

Publisert nesten 3 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Men KrF ser det ikke slik. De har tatt moralismen til nye høyder. Dagens regjering er ikke varmhjertet nok – enda den bruker mer på gode formål enn noen har gjort før den. Men KrF lukker øynene og roper på «eit (enda) varmare samfunn». Slik har partiet plassert seg selv i en meget utsatt posisjon, på en moralsk pidestall som savner sidestykke i norsk poltikk. Alt dette er det motsatte av hva nasjonen trenger – slik som ansvarlighet, nøkternhet, skjønnsomhet og bærekraft.

Dette vil føre til moralsk, økonomisk og samfunnsmessig nedsmelting. Nedtellingen er begynt.

Takk for din omfattende historiske utredning. Takk også for din omtanke for ”de svakeste blant oss”.

Jeg tror likevel ikke at flere ressurser til disse svakeste blant oss vil føre til  ”samfunnsmessig nedsmelting”. Utfordringen består i å fordele ressursene slik at ikke det samlede innenlandske forbruket øker. Dette er mer enn stort nok fra før. I hvert fall hvis vi sammenlikner oss med resten av verden, og tenker på belastningen på naturen.

Dette innlegget forteller litt om hva som er viktig hvis vi skal skape et varmere samfunn: 

 http://www.verdidebatt.no/innlegg/11745927-sammen-for-et-varmere-samfunn

Vi har tross alt en del penger på bok. De siste oversiktene viser at vi disponerer et oljefond til ca 8000 milliarder kr som tilsvarer ca 1600 millioner pr innbygger. Fondet vokser stadig. Jeg viser her til følgende oppslag i Dagbladet: 

 https://www.dagbladet.no/nyheter/ny-rekord-i-oljefondet/70114034

Disse pengene kan vi gjerne bruke mer av, bare vi ikke bruker mer på oss selv, det vi si innenlands.

Gå til kommentaren

??

Publisert nesten 3 år siden
Ethvert forsøk på å gi en nyansert framstilling av vårt syn på konflikten mellom Israel og Palestina tilbakevises med mistenkeliggjøring og løgnaktige påstander.

Hvilke "gamle løgner" , "mistenkeliggjøring og løgnaktige påstander" sikter du til? Slike alvorlige utsagn må kunne dokumenteres, ellers blir innlegget lite troverdig.

Gå til kommentaren

Litt mer politikk.

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tolker det slik at du vil spenne stolen under beina på Solberg ved første og beste annledning. Høres ikke bra ut.

Når KrF representerer 3% av Stortinget, så kan vel ikke Krf forvente å få gjennomslag for mer enn 3 % heller, - eller? Vil dere ha 20% gjennomslag?

KrF ønsker mest mulig gjennomslag for sin politikk. Slik er det vel for alle de politiske partiene? Det er imidlertid begrenset hvor mye gjennomslag et parti med bare 8 av 169 representanter på Stortinget kan få. 

Partiet har 8/169 x 100= 4,73% av stemmene på Stortinget. Der må man ha flertall, det vil si over 50% av stemmene for å få vedtatt noe. Derfor må man samarbeide. Debatten om samarbeid er viktig. Særlig viktig et dette for et sentrumsparti som i prinsipp kan samarbeide både til høyre og til venstre. Takk til Knut Arild Hareide som har fått i gang en så grundig debatt i KrF om dette.

Når jeg har anbefalt å fortsette i opposisjon, så er ikke hensikten å få felt Solberg-regjeringen ved første og beste anledning. KrF bør ha en bedre begrunnelse for å felle en ikke-sosialistisk regjering enn Høyre og Frp hadde da de gjorde dette. Frp felte Willoch-regjeringen fordi de ikke godtok økt bensinpris. Høyre felte Bondevik1-regjeringen fordi de ville bygge forurensende gasskraftverk. Hva ble resultatet? Bensinprisen økte mye mer da Gro tok over. Gasskraftverkene legges nå ned etter enorme økonomiske tap.

Solberg vil selv ha innflytelse på hvor lenge hun blir sittende. Dersom regjeringen lojalt følger Stortingets flertall, kan hun bli forbli sjef i dagens regjering i  hele denne stortingsperioden.

Gå til kommentaren

Takk!

Publisert rundt 3 år siden

Takk til Njål Kristiansen for at du har både kunnskap og tid, slik at du kan gi litt grunnopplæring i praktisk politikk. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere