Torry Unsgaard

Alder: 76
  RSS

Om Torry

Torry Unsgaard vokste opp på Lista i Farsund kommune. Han tok eksamen som sivilingeniør, bygg, ved Norges tekniske høyskole (NTH) i 1969.

Han er gift med Hildur og har to barn og fire barnebarn.

Torry har vært ansatt på NTH (nå NTNU), tilsammen ca 3 år som vitenskaplig assistent, instituttingeniør og overingeniør(vikar for dosent). Har vært ansatt i Trondheim kommune i ca 40 år og jobbet mest på byplankontoret, hovedsakelig med veg- og trafikksaker.

Han er medlem av Kristelig Folkeparti og har vært bystyremedlem i Trondheim i 8 år og møtt i Sør-Trøndelag Fylkesting. Var i 1985-87 deltidspolitiker (2/5 stilling) og leder for plan- og næringsstyrene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torry har vært pensjonist fra 1.1.2012.

Følgere

Bort med kristendemokratiet?

Publisert rundt 3 år siden
Kom igjen folkens – tiden er inne!

Dette innlegget ditt, Torbjørn Nordvoll, kan se ut som en plan for å fjerne kristendemokratiske partier fra Stortinget. Kristelig Folkeparti er allerede nær sperregrensen på 4%, og mer avskalling kan lett føre dem under denne grensen.

Det eventuelt nye "Kristendemokratiske venstrepartiet" blir neppe særlig større enn  avskallingene på høyresiden har blitt. Partiet de Kristne fikk ved siste stortingsvalg ca 0.3% av stemmene.

Gå til kommentaren

?

Publisert rundt 3 år siden

For mindre enn hundre år siden sorterte man bort mennesker man mente ikke var verdifulle nok. Jøder, funksjonshemmede, tatere og samer ble grovt diskriminert. Massedrap, sterilisering og ulike former for diskriminering var virkemidlene man brukte.

I dag skjer sorteringen på en annen måte. Fosterdiagnostikk i svangerskapet avdekker egenskaper og finner diagnoser. Ved hjelp av aborter sorteres de uønskede individene bort. Her til lands er vi ikke kommet så langt i denne utviklingen. Politiske vedtak har lagt hindringer i veien for fosterdiagnostikk tidlig i svangerskapet, og grensen for selvbestemt abort på 12 uker begrenser aborttallene.

I andre land er sorteringen kommet mye lengre. I India sorteres tusenvis av jentefoster ut. I Danmark fødes det nå langt færre barn med Downs syndrom.

Man kommer etter hvert lengre med nøyaktig fosterdiagnostikk på et tidlig stadium. På politisk hold ønskes 12-ukes-fristen for selvbestemt abort utvidet. Dette øker mulighetene for sortering. Er det da så rart at politikerne spør om vi ønsker en slik utvikling? Vil vi ha et samfunn med plass til alle? Er det i denne situasjonen så unaturlig at abortdebatten trekkes inn, herunder kriteriene for abort mellom 12. og 18. svangerskapsuke?

Gå til kommentaren

Vi er rike nok!

Publisert rundt 3 år siden
8 000 000 000 000

Oljefondet er så ufattelig stort at selv høyt utdannede folk som Per Steinar Runde har problemer med å få med seg alle nullene i kronebeløpet.  Også undertegnede hadde problemer med å få komma på rett plass når jeg skulle beskrive hvor mange kroner dette ble på hver enkelt normann. (konf kommentar #12)

Jeg synes ikke at vi, i ett av verdens rikeste land, skal være bekymret for at vi ikke blir rike nok også i framtida. 

Men - og det er viktig - derfor sier jeg det en gang til, (konf. kommentar#10)- vi bør ikke bruke mer av oljepengene innenlands enn vi allerede gjør. Forbruket innenlands er mer enn stort nok. Det kan bli vanskelig om vi en gang blir nødt til å skjære ned på dette.  - Gammel vane er vond å vende.

Derimot har vi god råd til å bruke mer utenlands. Hjelp i nærområdene kaller noen det. Bistand, utviklingshjelp kaller andre det. Betingelsene for økt bistand må imidlertid være at midlene kommer til nytte der de brukes. Her har bistandsministeren et stort ansvar. 

Gå til kommentaren

Nei!

Publisert rundt 3 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
Det vi bruker ut over Handlingsregelen (ca. 3-3,5 % av den årlige avkastningen), tar vi fra våre etterkommere. Kan vi tillate oss det?

Jeg ser ikke behov for å bruke mer oljepenger enn det handlingsregelen tillater. I forslaget til statsbudsjett for 2019 er det foreslått å bruke 2,7 % av den årlige avkastningen, så her har vi mye å gå på. 

For våre etterkommere, særlig i distriktene, er det viktig å få opp igjen fødselstallene. 1,63 fødsler pr kvinne er på ingen måte bærekraftig på lang sikt. Betydelig økning både av barnetrygd og fødselspenger for mødre som ikke har vært i arbeid, er her viktige virkemidler. Jeg viser til KrFs forslag om dette.

Du er bekymret for kostnadene som følger av innvandringen. Her må vi også ta med positive sider. Jeg vil nevne et eksempel fra vårt fylke. Øyene Hitra og Frøya utenfor Trøndelagskysten hadde sterk fraflytting i forrige århundre. Avfolkning truet. Fiskeoppdrett med tilhørende industriproduksjon har nå snudd denne utviklingen. Det hadde ikke vært mulig å skaffe arbeidskraft til de nye virksomhetene uten innvandring. Folketallet i begge kommunene har nå økt betydelig. En lærer på Hitra sa at det nå var folk på øya som hadde etnisk bakgrunn fra 73 ulike nasjoner. Situasjonen på Frøya er ikke så ulik. 

Innvandringen har også hindret den forgubbingen som ellers hadde vært tilfelle som følge av lave fødselstall.

Gå til kommentaren

Nei!

Publisert rundt 3 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
Unsgaards foretrukne regjeringspartier, Arbeiderpartiet

Det er viktig at du holder deg til sannheten i dine innlegg, og ikke tillegger folk andre synspunkter enn de har. Jeg står helt på KrFs landsstyrevedtak fra før siste stortingsvalg hvor det heter at ”KrF vil arbeide for en regjering i 2017 som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre." Jeg viser til følgende som nylig ble trykket i avisene Dagen og Vårt Land:

 http://www.verdidebatt.no/innlegg/11741339-velg-opposisjon

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere