Torry Unsgaard

Alder: 76
  RSS

Om Torry

Torry Unsgaard vokste opp på Lista i Farsund kommune. Han tok eksamen som sivilingeniør, bygg, ved Norges tekniske høyskole (NTH) i 1969.

Han er gift med Hildur og har to barn og fire barnebarn.

Torry har vært ansatt på NTH (nå NTNU), tilsammen ca 3 år som vitenskaplig assistent, instituttingeniør og overingeniør(vikar for dosent). Har vært ansatt i Trondheim kommune i ca 40 år og jobbet mest på byplankontoret, hovedsakelig med veg- og trafikksaker.

Han er medlem av Kristelig Folkeparti og har vært bystyremedlem i Trondheim i 8 år og møtt i Sør-Trøndelag Fylkesting. Var i 1985-87 deltidspolitiker (2/5 stilling) og leder for plan- og næringsstyrene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torry har vært pensjonist fra 1.1.2012.

Følgere

Nåja4.

Publisert nesten 3 år siden
Rune Tveit – gå til den siterte teksten.
Hvorfor kan ikke politikere heller bli enige om saker som har betydning, fattigdom, miljø og rettferd?

I tillegg til til gode forslag når det gjelder tobakk (røykeloven) og alkohol, har KrF også gode forslag når det gjelder fattigdom (barnetrygd, kontantstøtte), miljø og rettferd (konf. justeringer av statsbudsjett 2019).

Alt dette har betydning - derfor Stem KrF!

Gå til kommentaren

Mennesket er spesielt!

Publisert nesten 3 år siden
Sortering av ubevisste individer har helt andre konsekvenser enn sortering av bevisste individer, og må følgelig tillegges helt annen moralsk signifikans. Ingen av oss vil f.eks. reagere på utsortering av planter basert på en kvalitativ vurdering, hvorfor må vi reagere så sterkt på utsortering av ubevisste fostre?

Det er forskjell på planter og foster. Du har en gang vært et foster, men heldigvis, for deg og for samfunnet, ble du ikke sortert bort. Men du har kanskje sortert ut ugras i åkeren, eller hagen, uten moralske skrupler.  - Din sammenligning  av planter og foster halter.

Egentlig var min deltagelse i denne debatten slutt, men når usakelighetene blir for store, er det vanskelig å stoppe skrivingen.

Gå til kommentaren

Nei til sortering!

Publisert nesten 3 år siden

Hva en enkeltstående lege eller professor mener om dette, er relativt uinteressant. Det er også umulig for oss å si noe om Vivette Glovers agenda med dette utspillet. Rent ideologiske årsaker er en mulighet. Det presenteres i hvert fall ikke noe evidens her, så da fremstår det uansett som hennes personlige mening. 

Så vidt meg bekjent er det relativt klart at fostre ikke kan oppleve smerte, gitt at strukturene som bringer smertesignalene til hjernen, ikke er på plass tidligst rundt uke 23-24. Hjerneaktivitet registreres enda senere. I et slikt scenario er smerteopplevelse utenkelig  på et tidligere tidspunkt. 

At fosteret viser smertereaksjoner er imidlertid helt klart, men dette er noe helt annet enn opplevelse av smerte. 

Igjen, det finnes ingen grunn til å tro at fostre før uke 18 opplever smerte. Rent moralfilosofisk har det uansett begrenset betydning. 

Har du evidens for det motsatte, så ser jeg gjerne på det. 

En kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1440624/

En medisinsk filosofisk diskusjon om og hvordan 18 ukers foster opplever og føler smerte er langt utenfor temaet, og derfor ikke så interessant. 

Temaet var slik du formulerte det i din kommentar#3: "Hvorfor er det galt å sortere ut individer? " Dette har jeg svart på i min kommentar#5.

Derfor anser jeg denne diskusjonen for avsluttet.

Gå til kommentaren

?

Publisert nesten 3 år siden
At et foster kan føle smerte i uke frem til f. eks. uke 18, finnes det ingen grunn til å tro.
Gå til kommentaren

Derfor:

Publisert nesten 3 år siden
Hvorfor er det galt å sortere ut individer? Altså, gitt at individene ikke har, eller har hatt, evne til å oppleve noe.

Det er galt å sortere ut individer av mange grunner.  Ideologisk/filosofisk er det galt fordi det bygger på en forutsetning om at noen mennesker er mer verdifulle enn andre. Et samfunn som graderer mennesker i ulike klasser etter verdi er ikke et godt samfunn. Konferer det indiske kastesamfunnet.

En kristen skal elske sin neste som seg selv, uavhengig av nestens verdi eller klasse. Alle mennesker har det samme menneskeverd, ifølge min kristne ideologi.

Alle individer, også foster, har evne til å oppleve noe, smerte eller velvære om ikke annet.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere