Torry Unsgaard

Alder: 77
  RSS

Om Torry

Torry Unsgaard vokste opp på Lista i Farsund kommune. Han tok eksamen som sivilingeniør, bygg, ved Norges tekniske høyskole (NTH) i 1969.

Han er gift med Hildur og har to barn og fire barnebarn.

Torry har vært ansatt på NTH (nå NTNU), tilsammen ca 3 år som vitenskaplig assistent, instituttingeniør og overingeniør(vikar for dosent). Har vært ansatt i Trondheim kommune i ca 40 år og jobbet mest på byplankontoret, hovedsakelig med veg- og trafikksaker.

Han er medlem av Kristelig Folkeparti og har vært bystyremedlem i Trondheim i 8 år og møtt i Sør-Trøndelag Fylkesting. Var i 1985-87 deltidspolitiker (2/5 stilling) og leder for plan- og næringsstyrene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torry har vært pensjonist fra 1.1.2012.

Følgere

Høyre og kontantstøtten

Publisert 12 måneder siden

Jeg har vanskelig for å forstå at dyre offentlige løsninger, i stedet for rimelige private, kan være god høyrepolitikk.


De første årene i et barns liv er viktig for barnets helse og utvikling. Dessverre viser forskning at noen ettåringer utsettes for betydelig stress når de kommer i barnehage og det er uheldig. KrF vil sikre foreldrene valgfrihet, slik at de selv kan avgjøre om deres ettåring er moden for barnehage, uten at dette får for store økonomiske konsekvenser for familien.

Å passe en ettåring er en viktig og krevende jobb. Dersom dette gjøres i heldags barnehage, koster det i gjennomsnitt godt over 200 000 kr/år, hvorav mer enn 85% av dette dekkes over offentlige budsjetter. Dersom foreldrene selv sørger for barnepass, får de kontantstøtte på maksimalt 82 500 kr/år. Å kutte ut kontantstøtten innebærer derfor ikke besparelser på offentlige budsjetter, men økte utgifter.

Flertallet på Høyres landsmøte vedtok å fjerne kontantstøtten. Jeg har vanskelig for å forstå at dyre offentlige løsninger, i stedet for rimelige private, kan være god høyrepolitikk. Det er nå bare KrF av regjeringspartiene som ønsker fortsatt kontantstøtte for ettåringer som ikke er i heldags barnehage.

Dersom du vil beholde kontantstøtten bør du stemme KrF. Et sterkt KrF er den beste garanti for fortsatt kontantstøtte for ettåringer.

Torry Unsgaard

Sekretær Trondheim KrF

Gå til innlegget

Hva ville Jesus gjort?

Publisert over 1 år siden

«Ville Jesus stemt for meir innvandring til Noreg?» spør Torgeir Tønnesen i et innlegg her på verdidebatt.no . I innlegget kommer han med en bredside mot liberal innvandringspolitikk, men uten å komme med noen ord fra Jesus om dette. Jeg synes han bør lese hva Jesus selv sier f. eks. ved å lese Matt. 25: 34-46. For øvrig finner han mye om innvandring og flyktninger på denne adressen:  https://www.be.no/innvandrere-og-flyktninger  Den kjente fortellingen om den barmhjertige samaritan sier også mye om Jesu holdning til fremmede folkeslag.

Tønnesens argumentasjon for å «hjelpe i nærområdene» støtter jeg fullt ut. Heldigvis har vi fortsatt et KrF i regjering som bidrar til å holde bevilgningene til slik bistand på et anstendig nivå. Hans argumentasjon mot å bruke penger på innvandrere tror jeg imidlertid er svakt fundert. Norske kvinner føder i dag bare ca.1,6 barn i gjennomsnitt. Skal vi beholde et stabilt folketall på lengre sikt trenger vi derfor tilflytting. Allerede i dag har vi behov for betydelig arbeidsinnvandring for å tilfredsstille norsk næringsliv. Jeg tror at det er bra å bruke av våre oljepenger for å unngå en kostbar forgubbing og mangel på arbeidskraft på lengre sikt.

Selvsagt må det være balanse mellom innvandring og integrering. Da Høyre og FrP satt alene i regjering gikk det litt over stokk og stein med veldig stor asyltilstrømning i en periode. Nå synes det å være bedre kontroll med dette. Kvoteflyktninger prioriteres. Dette er flyktninger som har mest behov for beskyttelse, blant annet på grunn at forfølgelse, ofte på religiøst grunnlag.

Gå til innlegget

Kontantstøtten igjen

Publisert over 1 år siden

Unge Høyres nestleder anbefaler høyresiden å skrote kontantstøtten.

Unge Høyres nestleder anbefaler høyresiden å skrote kontantstøtten, som han kaller «den gammeldagse, sløsete ordningen». I et innlegg på verdidebatt beskriver han kontantstøtten som en ordning der man «betaler folk til å ikke delta i samfunnet» og kaller det «pengene man kaster etter folk».

Dette stemmer da slett ikke. Å passe en ettåring er en viktig og krevende jobb. Dersom en kommunal barnehage skal gjøre jobben kostet det 237 510 kroner/år, hvorav over 80 prosent ble dekket over offentlige budsjetter, ifølge Telemarkforsknings utredning fra 2014.  Dersom man i stedet velger en privat ordning med kontantstøtte, kostet det 82.500. Etter dagens kostnader vil en privat løsning med kontantstøtte innebære ca tredjeparten av prisen.

Siden pass av ettåringer er en så viktig jobb, er det ikke penger som er det viktigste, men kvalitet. Foreldrene er de nærmeste til å vurdere hva som er best for sin ettåring. Når mange foreldre velger kontantstøtte, er begrunnelsen at dette er best for deres barn. En brå overgang fra egenpass til heldags barnehage, kan være tøff for mange ettåringer. Forskning viser at de utsettes for betydelig stress, og vi vet foreløpig lite om de langsiktige helsemessige virkningene av dette.

Ordningen med kontantstøtte har nå fungert i over 20 år, med skiftende regjeringer, både rødgrønne og blå. Ordningen gir betydelige besparelser på offentlige budsjetter, og mange foreldre mener at det er til deres barns beste.

Gå til innlegget

Bryter statsråden loven?

Publisert nesten 2 år siden

Ropstad bryter offentlighetsloven

«Ropstad bryter offentlighetsloven» er hovedoppslaget på førstesiden i Vårt Land 7. august. Men er ikke han i pappapermisjon? Hvilke offentlighetslover kan han bryte der? Ved nærmere ettersyn ser jeg at det dreier seg om en påstand fra en professor emeritus, som riktignok har en lang juskarriere bak seg. Etter grundig lesning av flere sider avisstoff, ser jeg at det dreier seg om statssekretærens redigering av Ropstads facebook-side.

Vi er kjent med at politikere i stadig større omfang bruker sosiale medier som f. eks. facebook i sitt politiske arbeid. Da har jeg stor forståelse for at de vil unngå at politiske motstandere bruker ens facebook-side for å fremme sine hjertesaker. Det var dette som hadde skjedd i denne saken.

Vårt Land er godt kjent med at det kan være vanskelig å redigere politisk stoff. Avisen hadde selv et populært debattforum, verdidebatt.no. Her ble kommentarer slettet, og deltagere i forumet ble utestengt. Avisen fant etter hvert ut at redigeringen av dette forumet var så krevende at de sluttet å ta inn kommentarer. Nå er det bare innlegg som tas inn. Verdidebatt.no er dermed blitt en nettavis og ikke et debattforum, og dermed langt mindre brukt.

Jeg mener at en avis som Vårt Land må ta seg vel i vare for ikke å spre «falskt vitnesbyrd om sin neste». Dette burde også gjelde overskrifter. Dersom det er tvil om sannhetsgehalten i den overskriften en vil benytte, kan man bruke dette velkjente tegnet: ?. Vi skal huske på at mange lesere bare leser overskrifter. Disse bør ikke sitte igjen med en falsk oppfatning av virkeligheten, slik det i ovennevnte sak blir. Partilederens facebook-side er partipolitikk, ikke offentlig saksbehandling. Dermed er slik redigering fullt lovlig. Se på Vårt Lands praksis i saken om verdidebatt.no og kommentar fra Norsk Redaktørforening, ved Arne Jensen, som skiller mellom partipolitikk og offentlig saksbehandling.


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere