Henry Michael Ødegaard

Alder: 61
  RSS

Om Henry Michael

Beskriv deg selv her

Følgere

Oppstandelsen

Publisert rundt 12 år siden

Dette med oppstandelsen er vanskelig, både fordi det er så sentralt og fordi det er så vanskelig å forstå. Uten oppstandelsen hadde Jesus vært glemt, sies det. Og, her kommer forståelsen til kort, her gjelder det å tro.

Det første er jeg både med på og ikke med på. I alle bøker jeg har lest postuleres det som en sannhet at uten oppstandelsen hadde Jesus vært glemt, men vent litt – finnes det ingen alternativer. Og å pukke på at vi skal tro på noe som er så naturstridig, det er overtro og ikke tro.

Alle tilhengerne flyktet da Jesus ble arrestert. De kom først tilbake og gjenvant troen da han var oppstanden. Men stopp litt – hvem hadde ikke flyktet hvis lederen ble arrestert og en dødsdom med stor sannsynlighet ventet. Var det noen grunn for tilhengerne til å tro at de skulle bli spart.

De ble spart. Opplevelsene og inntrykkene fra mesteren var overveldende. De var høyst levende for tilhengerne. Jesus var med dem som minnet om våre døde er med oss. De er døde, men de lever i oss. Vi kan spille av sekvenser av deres liv på lerreter i våre hoder.

Hva var mer nærliggende enn å gi billedlige uttrykk for at Jesus fortsatt levde, at han var stått opp, og ville være med oss alle dager. Hva var mer nærliggende enn å dramatisere begivenhetene maksimalt. Han døde forlatt av alle. Han sto opp som Guds sønn:

”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

Gå til innlegget

Evig liv

Publisert rundt 12 år siden

Jeg vet ikke om prestene tror det på det selv engang, men forkynnelsen av et liv etter dette holder fram. Og mange mennesker tror de skal treffe igjen sine kjære, og leve et evig liv sammen i herligheten. For meg lyder dette lite kristent. Jeg tror ikke Gud deler ut sukkertøy til de som er snille. Denne tankegangen er for meg uttrykk for egoisme. Tro på det rette og lev rett, og premien er så godt som sikret i all evighet, amen. Før ristet jeg bare på hodet av denne forkynnelsen, men nå har jeg funnet min metode. Jeg tolker det billedlig, og plutselig angår det meg, her og nå, i det livet jeg lever. Fra å være helt meningsløst, er jeg plutselig på den dypeste grunn. Det gir mitt liv mening og retning. Jeg dør hele tiden. Jeg prøver og feiler, prøver igjen, men det er oppstandelse og evig liv. Jeg lever et liv i tillit til Jesus liv og død, som uttrykk for det evige livs verdier.  ”Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.” Joh 17.3.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere