Henry Michael Ødegaard

Alder: 61
  RSS

Om Henry Michael

Beskriv deg selv her

Følgere

Om hellighet og søndagsåpent

Publisert over 6 år siden

Søndagsåpent eller ikke søndagsåpent – se det er tidens store spørsmål. Regjeringens forslag om søndagsåpne butikker er det som opptar det politiske Norge nesten mer enn noe annet. Det er til de grader satt på dagsorden. Det er krefter i Krf som mener denne saken bør føre til revurdering av samarbeidsavtalen med regjeringen. Og kristenfolket med alt fra biskoper og nedover er i harnisk - enda et kristent bolverk er i ferd med å ryke. Skal ikke søndagen lenger være en dag med fri fra kjøpepress og kommers? Hva med alle de ansatte som nå må jobbe også på søndag?

Dette er viktige spørsmål. Det er ikke det, men burde ikke dette følge av noe annet og mer fundamentalt for den kristne tro? Skal ikke søndagen være en helligdag, en hviledag der vi skal ære og prise Gud? Alle døpte i Den norske kirke er pr. definisjon kristne, ca 80 % av befolkningen. Dette er jo enkel logikk, ren matematikk: Dersom alle disse 80 prosentene levde et kristent liv og helligholdt søndagen, ville det være kroken på døra for enhver kremmer som prøvde å holde åpent på søndag.

Vi vet alle at slik er det ikke. Det vil ikke virke. De fleste av de 80 prosentene er ikke så kristne. Vi må ivareta deres kristelighet på en annen måte. Vi bruker staten. Det har vi lang erfaring med. Det gjorde vi før. Det fortsetter vi med, selv om resultatet ikke er like gitt som før. Staten har blitt gjenstridig. Den er blitt vanskelig. Den er blitt sekulær. Kristeligheten begrenses til retorikk i festtaler ved dertil egnede begivenheter. Det er ikke innlysende at den hører på kristenfolket. Tvertimot. Alt med måte. Vi demper praten om søndagen som helligdag. Vi toner ned søndagens kristne innhold. Vi tar diskusjonen på det sekulære samfunnets premisser. Det er mange som er enige med oss. Vi trenger alle et pusterom i uka. Vi trenger litt fri fra kjas og mas. Det er nyttig for den enkelte og det er nyttig for samfunnet. 

Gå til innlegget

STEM MILJØPARTIET DE GRØNNE

Publisert rundt 8 år siden

Gud skapte jorden og så at alt var såre godt, men det gikk ikke lang tid før Adam trosset Guds vilje og synden bredte seg over jorden. Ja, til de grader bredte synden seg over jorden, at Gud vurderte å bruke delete-knappen, men gjorde det ikke. Gud ga menneskene en sjanse til. Som det står å lese i 1.Mosebok kapittel 9, vers 9-11: «Nå vil jeg opprette min pakt med dere og etterkommerne deres og med hver levende skapning hos dere, både fugler og fe og alle ville dyr som er hos dere, alle som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal det skje at alt kjøtt og blod blir utryddet av vannet fra storflommen. Aldri mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden.»

Denne  sjansen er vi i ferd med å skusle bort. Vi er i ferd med å bryte pakten. Synden truer igjen med å legge jorden øde. Klimagassene brer seg som en kvalmt teppe omkring jorden og truer med å kvele alt liv. Vi har mistet respekten for alt liv. Alt var såre godt. Det er ikke vår jobb å sortere. Det er ikke vår jobb å frata naturen egenverdi. Det er ikke vår jobb å gradere menneskeverd.  «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» - sier Gud til oss i 1.Mosebok, 1.kapittel, vers 28. Alt var såre godt.

Skje din vilje, heter det i Fadervår. Jeg tror Gud sitter i sin himmel og gråter. Denne jorden som Gud skapte ut av intet, dette ufattelige mysterium, som blomstret opp et sted i Melkeveien, denne tindrende blå planet, er i ferd med å slukne. Vi har brutt pakten med vår Skaper, mens Gud har stadfestet paktet gjennom å sende sin enbårne sønn, Jesus Kristus, for å frelse oss fra vår synd. Guds rike har brutt inn i verden. Vi kan be om tilgivelse for våre ugjerninger. Vi kan love bot og bedring. Vi kan bli del av Guds rike og la Guds vilje skje.

Vi kan stoppe utslippet av klimagasser. Vi kan tillegge naturen egenverdi. Vi kan ivareta menneskeverdet. Det er alternativer til dagens måte å leve på. Det er alternativer til de etablerte politiske partiene. Det er et Miljøpartiet De Grønne som i klartekst krever handling der de andre bare serverer retorikk. Det er et Miljøpartiet De Grønne som sier oss noen sannhetens ord, som vi helst ikke vil høre. Tenk deg om nestegang du drar på shoppingsenteret, nestegang du tar en flytur, nestegang du tar en sydentur, ble du lykkelig eller føler du bare en tomhet? Er alt vårt forbruk, kommers og profittjag egentlig bare fattige erstatninger for mer egentlige måter å leve på, mer i pakt med den naturen og økologien vi er en del av. 

Jeg vet godt at kristne har sine favoritter og prioriteringer; familien, seksualitet, ekteskap, abort m.v., og at alt ikke er såre vel på alle disse punkter i partiprogrammet til Miljøpartiet De Grønne, men en fellesnevner burde være å slå ring om Skaperverket

Gå til innlegget

Trenger kirken statens krykker?

Publisert over 8 år siden

Fra mange hold sies det at Stålsett-utvalget bidrar til en ytterligere avkristning av landet. Det var greit nok med Stat-Kirke forliket, der Den norske kirke ble herre i eget hus, men samtidig beholdt en privilegert stilling i nasjonen. Men nå har det visst gått altfor langt, sekularistene med god hjelp av kristne representanter har fått gjennomslag for ytterligere avkristning av landet. Dette må det demmes opp for. Nå har det gått mer enn alt for langt. Vi er en kristen nasjon som bygger på kristne verdier – mon det?

Vi er et gjennomsekulært moderne liberalistisk kapitalistisk samfunn. Vi er et konkurransesamfunn, der individet, egoet er satt i sentrum. Skal du komme noen vei må du selge deg selv på bekostning av andre. Det er konkurranse på alle bauer og kanter; i skole, i idretten, i arbeidslivet, i næringslivet; ja, konkurranse er regelen. Konkurranse gir tapere, noe det blir fler og flere av. Er dette å stå opp for naboen? Er dette å leve i fellesskap og dele med hverandre? Er dette å leve i Jesu etterfølgelse? Er dette å være en del av Guds rike? Dette er en nasjon, en verden, som sårt trenger Jesus vitnesbyrd.

Hvorfor ikke erkjenne avkristningen, sekulariseringen som det så fint heter? Hvorfor ikke erkjenne at kampen er tapt, at nederlaget er totalt, ved å si fra seg alle privilegier og alle framskutte posisjoner i samfunnet? Trenger virkelig kirken statens krykker – finansiering, vigselsrett, grunnlovsparagrafer - for å kunne bestå? Er ikke det å svikte Ham, som skulle være vår egentlige Herre, Jesus Kristus, Guds sønn og verdens frelser?

Gå til innlegget

Adventsopprøret i Sverige

Publisert over 8 år siden

Frikirkelige synspunkter på skolegudstjenester

Like sikkert som advent dukker de årlige debattene om skolegudstjenester opp. I Sverige har debatten i år vært ekstra heftig. Det pågår et adventsopprør for å få tilbake skolegudstjensten, for å kunne snakke om Jesus og den kristne julefeiringen. I går sto det en interessant artikkel i Klassekampen om det samme, bl.a. om hvordan muslimer undrer seg over hvordan vi fjerner den kristne julehøytiden, i en slags misforstått toleranse for ikke å støte det være seg muslimer eller andre. I går sto det en meget velskrevet og interessant artikkel i den svenske kristne avisen Dagen. De som står bak artikkelen er etter det jeg kan skjønne svenske frikirkelige pastorer. Jeg synes artikkelen er et vesentlig bidrag i debatten, som også burde ha aktualitet i vårt land, derfor hitsettes lenken:

http://www.dagen.se/opinion/debatt/adventsuppropet-problematiskt/

Gå til innlegget

Eksisterer Gud ?

Publisert rundt 9 år siden

Finnes Gud? Eksisterer Gud? De som sier nei, sier at det ikke finnes beviser. De som sier ja, sier litt forlegne at ja - Gud eksisterer - men vi kan ikke ta det sånn, Gud kan nesten bevises, men ikke helt. De som sier ja, er de som blir svar skyldig. De skulle gjerne levert et bevis, men får det ikke helt til.

Men istedenfor å lete etter bevis, kan vi ikke heller se etter spor på jorden? Er det noe her som tyder på at Gud eksisterer? Hvordan lever vi som kaller oss kristne? Lever vi i troskap mot Gud? Er vi på Guds parti? Er vi Jesu etterfølgere? Jobber vi for nestekjærlighet, forbrødring, ivaretakelse av skaperverket? Kort sagt: er vi lojale medarbeidere i Guds gryende rike? Hvis ikke, kanskje ateistene har rett - det eksisterer ikke en Gud.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere