Terje Solberg

Alder:
  RSS

Om Terje

Følgere

La kongen få tro det han vil

Publisert over 9 år siden

Kongens rolle som kirkemedlem og kirkestyre er en vesentlig del av forholdet mellom stat og kirke, og kirke og folk.

I løpet av våren skal grunnlovsendringene i tilknytning til stat-kirkeforliket gjennom Stortinget. I og med at det er et forlik er det sterkt preget av til dels underlige forslag uten prinsipiell begrunnelse. Et av disse er kongens fortsatte bekjennelsesplikt, som ikke bare er en bekjennelsesplikt, men plikt til å tilhøre en av flere lutherske kirker i Norge. På godt norsk heter slikt tvang til tro. Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken) har i sin høringsuttalelse til Gjønnesutvalget foreslått at hele den aktuelle grunnlovsparagrafen utgår sammen med alle paragrafer som knytter Kongen til kirkestyret.

LES I VÅRT LANDS NETTUTGAVE: Frikirkeledere sier nei til kongelig trosplikt

Som en kort sammenfatning til hoveddelen i forlagene fra Gjønnesutvalget uttalte Frikirken:

  • •Religionsfrihet og likebehandling av kirker, tros- og livssynssamfunn bør være de grunnleggende prinsipper som ligger til grunn for tros- og livssynspolitikken.
  • •Den norske kirke bør avvikles som statskirke.
  • •Den norske kirke bør være lovmessig forankret i lov om trossamfunn. 

Frikirken skrev også: «Vi betrakter staten, inkludert Kongen, som sekulær og mener at det er et viktig etisk anliggende for den å sørge for religionsfrihet.

Alle disse punktene vil måtte gi som konsekvens at Kongen, som statens øvrige borgere, selv må kunne velge sin tro eller sitt livssyn, og ikke ved lov bindes til ett bestemt livssynsssamfunn.

At kongen selv har uttrykt ønske om å tilhøre Den norske kirke er en annen sak. Personlig finner jeg det gledelig, og også at han som Vårt Land omtalte sist lørdag viser dette ved kirkelig aktivitet. Både han og hans etterfølgere vil være hjertelige velkomne både som medlemmer og som kirkeaktive i Den norske kirke, og for en del av oss andre er en tydelig tilslutning til en kristen tro gledelig.

Men det kan han gjøre uten at Stortinget vedtar at han må, helt frivillig, som landets øvrige borgere.

Terje Solberg

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere