Trygve Johannes Lereim Sævareid

Alder: 43
  RSS

Om Trygve Johannes

Sykepleier med interesse for de gamle pasientene. Stipendiat på Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Følgere

Publisert over 2 år siden

Takk. Jeg leste også hans innlegg med undring. Bra at det kom et tilsvar til det han skrev.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Du har rett, det er politiske ulemper ved å inngå samarbeid med Ap og Sp. Men, det er også politiske ulemper ved å inngå samarbeid med V, H og FrP. Slik er politikken, man må kompromisse. Slik er KrF sin situasjon, noen blir mer eller mindre fornøyd med beslutningen som blir tatt.

Erna Solberg er en populær statsminister, naturlig nok. Hun er dyktig og fortjener ros for jobben gjort. Hun leder likevel en skute som jeg mener drar Norge i feil retning - altså en mer markedsliberal retning og andre ting jeg nevnte i innlegget over.

Når det gjelder Ap så gjør de seg kanskje fortjent historisk sett til en del av KrF sine velgeres "vrede". Vil du være enig i at det har skjedd en endring de senere årene? Jonas Gahr Støre er en kristen mann og Hadia Tajik er opptatt av religion og troens betydning i menneskers liv. 

Noe av poenget med innlegget mitt er å få frem at det er en betydelig del av KrF sine velgere, og potensielle velgere, som ønsker velkomment et Ap og Sp samarbeid. Mange av de du kaller konservative kjernevelgere i KrF får mange overskrifter og mye spalteplass i denne diskusjonen. Jeg ønsker å gi et bidrag for å vise at KrF er mer mangfoldig enn som så.   

Samarbeid med Ap og Sp er etter min oppfatning et mer sentrumsorientert politisk prosjekt enn alternativet, selv om støtte må innhentes fra SV. Derfor må et slikt samarbeid vurderes som et godt alternativ for sentrumspartiet KrF.

Gå til kommentaren

Hjertesaker

Publisert over 2 år siden
Asgeir Remø – gå til den siterte teksten.

Ja, jeg tror KrF kan være aktuell for de fleste velgere. En sentrumsnær økonomisk, miljø, sosial, skole og helsepolitikk tenker jeg passer bra for mange. I dag er KrF sin nisje antakelig kampen for menneskeverdet og mot sorteringssamfunnet. Også der tror jeg KrF kan passe godt for velgere.

Men, KrF kan ikke vinne velgere ved å fronte/krangle og hegne om politiske saker som det er umulig å få gjennomslag for. Ekteskapsloven er der og vil bli der.

Jeg er enig med deg, KrF må ikke miste seg selv. Partiet er likevel nødt til å tenke strategisk. I tillegg må partiet slå seg til ro med at det også er mange medlemmer og velgere som er positive til likekjønnet ekteskap.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
...Forresten, kan det hende at også gutteturen til Storlien var privat?

Mener du å antyde at siden festen på Storlien var privat så er det mer aksept for å sende en slik melding?

Grande-saken har sine sider, men såvidt jeg har forstått var det som faktisk skjedde noe begge samtykket til. I ettertid kan man si at Grande burde forholdt seg annerledes til saken, men selve handlingen samtykket begge til.

Siden du sammenlikner disse sakene - mener du at Navarsete samtykket til meldingen hun fikk og dens innhold?

Jeg mener at svaret på begge spørsmål er nei. Det synes jeg du også bør svare. Konsekvensen av det bør være at du ser at Grande og Navarsete sakene er vesentlig forskjellige og at du ikke sammenlikner disse.

Kjønnsperspektivet du etterlyser holder ikke - sakene må holdes adskilt.

Gå til kommentaren

Autonomi mot livets slutt

Publisert rundt 4 år siden

Vi ønsker nok alle å ha kontroll over eget liv. Likevel er det mange, og kanskje særlig eldre, som finner det godt å få hjelp når de selv mister kontroll over funksjoner. Å miste kontroll er ikke det samme som å miste verdi, og mange opplever verdighet i livet også som hjelpetrengende.

Videre skriver du at "den private autonomien og selvråderetten over egen kropp er et viktig prinsipp som gjelder de fleste faser i livet, men som vi ikke har mot slutten". Det stemmer ikke. Pasienter har allerede store innflytelsesmuligheter på egen behandling mot livets slutt. Pasient- og brukerrettighetsloven sier for eksempel at døende pasienter kan nekte livsforlengende behandling. Det er dermed ikke slik at man må behandles kurativt mer enn det man selv er komfortabel med.

Så skriver du "For mange vil det også være en verdi å vite at de ikke vil komme i en situasjon hvor de ikke har kontroll over egen kropp eller må leve med store smerter". Det er det vanskelig å være uenig i. Jeg har likevel problemer med å akseptere antydningen som ligger i det du skriver om at noen "må leve med store smerter". Helsevesenet har i dag gode og utstrakte muligheter for å lindre smerte. Selv om helsevesenet ikke alltid hindrer eller lindrer smerte tilfredsstillende, er det ikke slik at noen pasienter må forvente å leve med store smerter. Det er en myte som politikere og andre må vokte seg vel for å spre videre.  

Du nevner selv problemet med å bestemme hvor grensene skal gå for legeassistert selvmord, og problemet med utglidning. Er det noe erfaringer fra de som har startet med dette virkelig viser er at grenser flyttes, stadig vekk.

Mitt håp er derfor at Unge Venstre snur fra å gå inn for legeassistert selvmord, til heller å fokusere mer på å videreutvikle og forsterke det palliative behandlingstilbudet. 

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere