Truls Liland

Alder: 48
  RSS

Om Truls

Avdelingsleder, Hauge School of Management (NLA Høgskolen)

Følgere

Vi trenger medmenneskelig kapitalisme!

Publisert rundt 9 år siden

Er kapitalisme et økonomisk system som kun bidrar til enkeltaktørers profittmaksimering eller kan det også være et verktøy for å oppnå sosiale resultater?

Kapitalismen som økonomisk system har vært heftig debattert i kjølvannet av finanskrisen. Debatten har fortsatt gjennom den kraftige uroen som de siste årene har preget de finansielle markedene. Noen hevder at kapitalismen har spilt fallitt. Andre igjen påpeker at det ikke nødvendigvis er det kapitalistiske systemet i seg selv som har feilet, men at krisen skyldes andre faktorer, som for eksempel enkeltaktørers dumhet og grådighet.

De som hevder det siste, fremhever ofte også at kapitalismen har bidratt til en kraftig velstandsøkning som har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom. I tillegg er det en sterk filantropisk arv blant mange såkalte kapitalister, noe som har ført til at store summer har blitt donert til gode formål. Poenget i denne sammenheng er at vi ikke nødvendigvis trenger å bytte ut det kapitalistiske systemet, men heller i sterkere grad rette fokuset mot hvordan de ressursene som blir skapt, og som vi dermed råder over, blir forvaltet.

I boken Philanthrocapitalism beskriver forfatterne Matthew Bishop and Michael Green det de betegner som en ny bevegelse hvor bedrifter, ideelle organisasjoner og myndigheter går sammen for å finne nye og innovative løsninger på vår tids samfunnsproblemer. Denne bevegelsen preges blant annet av virksomheter som drives på en sunn, lønnsom og bærekraftig måte og dermed generer profitt, men som har en høyere hensikt enn dette. Hovedhensikten med disse virksomhetene er å forandre verden ved å løse vår tids sosiale problemer. Kan vi her se spiren til en mer medmenneskelig kapitalisme, hvor det å gjøre noe for andre blir minst like viktig som det å fremme sine egne interesser og øke egen fortjeneste? I så tilfelle vil vi kunne forvente å se virksomheter som baner vei for en mer samvittighetsfull og medmenneskelig kapitalisme, hvor altruisme og nestekjærlighet vektlegges minst like mye som den enkeltes egennytte og fortjeneste. Disse virksomheter er dermed genuint opptatt av å bidra til en bedre og mer rettferdig verden.

I stedet for å forkaste kapitalismen, ser det ut til å være en voksende forståelse for at det er mulig, og ønskelig, å beholde den som et underliggende system, men samtidig redefinere den i en mer medmenneskelig retning. Noen bruker uttrykket Conscious Capitalism, som vi kan kalle samvittighetsfull kapitalisme på norsk, for å beskrive en slik endring. Virksomheter som bygger på denne filosofien har en definert hensikt som går ut over det å kun fokusere på finansiell avkastning og sørge for avkastning på aksjonærenes investerte kapital. De sørger for likebehandling av alle interessenter og mobiliserer til felles innsats for å nå sine sosiale mål. Videre har de en ledelsesmodell som er hensiktsdrevet og tjenende og en kultur som er preget av tillit, omsorg og ekthet. De gjør bruk av sunne forretningsmessige prinsipper, men for å oppnå en annen hensikt enn profittmaksimering alene.

Tenkningen til Michael E. Porter, professor på Harvard Business School og en av de ledende autoritetene innenfor strategifaget, sammenfaller i stor grad med de ovennevnte tankene. Han argumenterer for det han kaller Creating Shared Value, eller mer helhetlig og felleskapsorientert verdiskaping, som representerer en videreføring av bedriftens samfunnsansvar. Her ser man ikke bare ser på hvordan bedriften kan ta hensyn til sine omgivelser, men hvordan man kan skape verdier sammen, for å fremme god samfunns utvikling. Dette er igjen basert på en forståelse av at bedriften ikke kun eksisterer for å skape overskudd, men også for å bidra positivt til utvikling av samfunnet og dermed oppnå sosiale formål.

Det anerkjente tidsskriftet Time Magazine definerer det å bruke forretningsmessige prinsipper for å oppnå sosiale mål som 1 av 10 ideer de tror vil forandre verden. Ovenfor har vi sett at bedrifter faktisk tar denne typen mål så seriøst at de definerer det som sin hovedhensikt. I så tilfelle står vi foran et revolusjonerende skift i måten vårt økonomiske system fungerer på.

Hvem er så disse virksomhetene som står for en mer medmenneskelig form for kapitalisme? Det blir flere og flere som er med i denne bevegelsen og aktører som Toms Shoes og Stormberg er nok blant de mest kjente. Under vil vi nevne noen aktører som kanskje ikke er like kjente, men som like fullt er med å skape en bedre verden.

Warby Parker er en slik aktør. Dette er et selskap som selger designlagede briller og for hvert par de selger, donerer de et par nye briller. Ved å samarbeide med lokale partnere som kjenner behovene i sine respektive områder, bidrar Warby Parker både til utvikling av lokalt næringsliv og til at mennesker som har behov for, men ikke råd til, å kjøpe briller, faktisk får tilgang til dette. Deres vurdering er at det er ca. 1 milliard mennesker i denne kategorien.

Sevenly er annen slik aktør. Konseptet deres går ut på at for hver t-skjorte de selger, donerer de 7 dollar til et veldedig formål. Dette formålet endrer seg hver uke og t-skjortene som selges har et budskap og/eller motiv knyttet til den ideelle organisasjonen som promoteres den aktuelle uken.

Dette er kun to eksempler på selskaper som opererer med en forretningsmodell som sammenfaller med en altruistisk eller medmenneskelig form for kapitalisme. Andre eksempler er WeWood, som selger klokker laget av tremateriale og planter et tre for hver klokke de selger, Smile Squared som gir bort en tannbørste for hver børste de selger og Roma Boots, som donerer et par støvler for hvert par de selger.

Her ser vi mange spennende tendenser som støtter opp under en utvikling mot en mer medmenneskelig eller altruistisk kapitalisme. I bloggen vår, på www.verdibanken.no/blogg kan du fortsette å følge denne interessante utviklingen i tiden fremover.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere