Truls Liland

Alder: 48
  RSS

Om Truls

Avdelingsleder, Hauge School of Management (NLA Høgskolen)

Følgere

Kampen for en renere verden

Publisert over 8 år siden

Kan to unge menns kamp for grønnere vaskemidler gi oss håp om en renere verden?

De to unge amerikanerne mennene Adam Lowry og Eric Ryan, som hadde vært venner siden ungdomstiden, opplevde at de begge fikk allergiske reaksjoner etter å ha brukt noen av de tradisjonelle vaskemidlene på markedet. Etter å ha undersøkt dette problemet ytterligere på nettet, fant de ut at mange andre var plaget av det samme. De bestemte seg derfor for å gjøre noe med saken.

Adam Lowry jobbet på denne tiden som kjemiker, mens Eric Ryan jobbet med markedsføring. De delte leilighet og med denne som base, begynte de å utvikle nye vaskeprodukter som var basert på naturlige ingredienser. I 2000 lanserte de flere produkter under merkenavnet ”method”. Produktene hadde en meget miljøvennlig profil og var designet på en nyskapende og spennende måte.

Problemet var imidlertid at ingen utsalgssteder viste noen interesse for disse produktene eller så verdien av deres miljøprofil. Da de endelig fikk innpass hos en lokal forhandler, viste det seg at de ikke hadde nok produkter til å fylle etterspørselen. De måtte derfor skrape sammen det de hadde av vareprøver og produkter delt ut til venner og bekjente i forbindelse med lanseringen og klarte med et nødskrik å sikre leveransen.

Historien om method og deres sterke miljøengasjement spredde seg imidlertid fort og ble etter hvert dekket av Vogue, Time og andre kjente publikasjoner. Selskapet lanserte tidlig noe de kalte Dirty List. Dette er en liste over ingredienser som ofte blir brukt i vaskemidler, men som er skadelige og usunne for hjemmet eller for jordkloden generelt. Method lover at disse ingrediensene aldri vil bli brukt i deres produkter. Et eksempel på en slik ingrediens er oksefett som brukes for å gjøre tøy mykere. Mange reagerte kraftig når de fikk høre at okser ble slaktet for dette formålet. Method gjorde noe med dette ved å bannlyse denne ingrediensen fra sine produkter.

I dag er selskapet blant de største miljøvennlige produsentene av vaskemidler og produktene blir solgt i de største dagligvarekjedene i USA. De har vunnet flere priser for sitt arbeid og deres tilnærming påvirker også resten av bransjen og er derfor et viktig bidrag for å skape en renere og bedre verden.

Heldigvis er det flere og flere selskaper som har blitt bevisst på sitt miljøansvar. Skal vi imidlertid få et skikkelig gjennombrudd for å skape en renere verden, trenger vi flere foregangsbedrifter som method. Deres radikale og helhjertede tilnærming baner vei for en ny måte å tenke og drive virksomhet på.

Gå til innlegget

Sko som forandrer verden!

Publisert over 8 år siden

Representerer konseptet til TOMS Shoes fremtidens forretningsmodell? Er de et eksempel på, og en rollemodell for, en ny generasjon virksomheter som forener børs og katedral, eller med andre ord er både gjennomført verdidrevne og driver lønnsomt?

TOMS ble startet av amerikaneren Blake Mycoskie mens han var på en tur til Argentina i 2006. Han så at mange av barna i landsbyene han besøkte ikke hadde sko. Sko bidrar til å forbygge mot sykdommer da det å gå barbent gjør at man blir eksponert for bakterier i jordsmonnet. Dessuten er det slik i flere land at man ikke får skoleuniform dersom man ikke har sko. Ved å donere et par sko bidrar TOMS også til å gi barn mulighet til skolegang og dermed en utdannelse. Donasjonen har derfor ringvirkninger som kan være med å forandre fremtiden for de lokalsamfunnene de støtter.

Senere har de utvidet sortimentet og selger nå også solbriller, hvor det for hvert par som blir solgt går en sum til en person som trenger en øyeoperasjon. I tillegg kan det også nevnes at boka til Mycoskie, Start Something That Matters, er bygget på samme lest. For hvert eksemplar som selges av boka, donerer han skolebøker til barn som trenger det. Selskapet har også bidratt til å starte en bevegelse som kalles One for One Movement hvor aktører som Warby Parker, Roma Boots og WeWood bruker den samme modellen på produkter som briller, støvler og klokker. Her er det med andre ord flere selskaper som bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

TOMS viser at det mulig å forene børs og katedral; å ha en sunn, bærekraftig og lønnsom drift, samtidig som man har et genuint samfunnsengasjement basert på et ønske om å bidra til en bedre verden.

Gå til innlegget

Passasjerene på morgenbussen i byen Winnipeg i Canada ble vitne til en spontan medmenneskelig handling de sannsynligvis aldri vil glemme.

På morgenbussen i byen Winnipeg i Canada i midten av september 2012 var det ingen som forventet at noe spesielt skulle skje. Alt var normalt. Bussen var i rute. Folk var på vei til skole eller jobb. Det var ingenting som tilsa at passasjerene snart skulle få en uvanlig demonstrasjon i nestekjærlighet. En demonstrasjon som førte til at det ikke var et tørt øye i bussen.

Mens de er på vei mot sentrum skjer det noe. Plutselig kjører bussjåføren over til siden og stopper. Han går ut og begynner å prate med en mann som sitter på gaten. Passasjerene blir selvsagt overrasket over dette og lurer på hva sjåføren holder på med. Mannen han snakker med har på seg slitte klær og ser ut til å være hjemløs. Noen av passasjerene tenker at sjåføren har tenkt å tilby mannen på gaten skyss inn til sentrum. Men så skjer det noe som gjør dem ennå mer forundret. Sjåføren tar av seg skoene sine. Han gir dem så til mannen på gaten.

Nå legger passasjerene merke til at mannen som satt der ute var barbent. Det blir helt stille i bussen. Ingen sier noe. Det ser ut som om alle er overveldet og målløse. Mens bussen kjører til neste holdeplass, reiser en av passasjerene seg opp og sier at dette er det mest fantastiske hun har opplevd. Så spør hun sjåføren: ”Hvorfor gjorde du det?”.

Sjåføren svarer rolig at han rett og slett ikke orket tanken på at den fattige mannen skulle gå uten sko. Hans konklusjon? ”Han trengte de skoene mer enn meg”. Det var ikke et tørt øye på bussen. Alle var rørt av sjåførens uselviske og modige handling.

Og rundt i gatene i Winnipeg går det nå en hjemløs mann rundt med sko på føttene fordi en bussjåfør viste nestekjærlighet.

Les den fantastiske historien slik det er beskrevet av en av passasjene her.

Gå til innlegget

De gode gjerninger redder verden!

Publisert nesten 9 år siden

Kan et hundre år gammelt, uferdig dikt av Bjørnstjerne Bjørnson si oss noe i dag om å skape et godt samfunn?

Rett før Bjørnstjerne Bjørnson døde i 1910 fikk han høre om noen fattige, polske arbeiderkvinner. De hadde startet en innsamlingsaksjon til kolleger som var enda verre stilt enn dem selv. Bjørnson ønsket å takke for dette ved å skrive et dikt til dem. Han rakk dessverre ikke mer enn overskriften før han sank sammen: ”De gode gjerninger redder verden. Tilegnet de polske fabrikpiger.”

Bjørnson hadde et sterkt samfunnsengasjement. Han kjempet blant annet mot dødsstraff og involverte seg mye i internasjonalt fredsarbeid. Dessuten hadde han et stort engasjement for flere politiske saker. Noe som særlig opptok ham var rettighetene til diskriminerte og undertrykte minoriteter. Den politiske tilhørigheten var til Venstre og han var derfor veldig radikal. Han engasjerte seg i saker som dannelsen av Venstre, kampen for folkestyre, opphevelse av unionen med Sverige, og allmenn stemmerett. Selv var han også veldig opptatt av kvinners rettigheter i samfunnet, og kampen for landsmålet.

Utsagnet ”De gode gjerninger redder verden” poengterer viktigheten av å gjøre noe godt for andre. På mange måter handler det om å gjøre noe for andre og som Bjørnson indikerer er det dette som gjør verden til et bedre sted. Et samfunn som ikke er preget av denne dimensjonen blir fort et kaldt samfunn. Mens et samfunn som preges av nestekjærlighet og gode gjerninger er et varmt samfunn hvor man er opptatt av noe mer enn kun sine egne interesser og behov.

Vi gjør klokt i å lytte til Bjørnsons ord i dag. I en tid som er sterkt preget av materialisme og hvor det er et sterkt fokus på det å ivareta egne behov, trenger vi å bli minnet om hva som må til for å skape et bedre og varmere samfunn og dermed en bedre verden. I Norge har vi en sterk arv knyttet til ideelt og frivillig arbeid. Men for at verdier som nestekjærlighet, godhet og omsorg skal prege samfunnet vårt i fremtiden, trenger vi å handle på ordene fra Bjørnstjerne Bjørnson: ”De gode gjerninger redder verden”.

Heldigvis har vi mange muligheter til å leve ut disse verdiene i praksis i dag. Ved å rette fokuset litt bort fra oss selv og mer over på andre og deres behov, kan vi utgjøre en forskjell i deres liv. Samtidig er vi på god vei til å skape en bedre verden. 

Gå til innlegget

Tenne et lys eller forbanne mørket?

Publisert nesten 9 år siden

Bør vi forbanne mørket eller tenne et lys? Fortelle om alt som er galt i stedet for å tilby et positivt alternativ?

Når vi ser noe vi opplever som galt eller negativt ved samfunnsutviklingen, kan vi i utgangspunktet velge mellom to tilnærminger. Vi kan velge å protestere mot det vi er imot, og si klart og tydelig fra om dette, eller vi kan fortelle om og demonstrere et positivt alternativ. Den første tilnærmingen kjennetegnes ofte av steile fronter og til dels sterke virkemidler for å få frem et protestbudskap. Den andre krever at man har tenkt så grundig gjennom saken, og jobbet så aktivt med de problemstillingene den reiser, at man kan tilby et alternativ. Dermed vises det i handling hva slags forandring man ønsker å bringe.

Mahatma Gandhis kjente utsagn ”Be the change you want to see in the world” (norsk: vær selv den forandringen du ønsker å se i verden) er en god beskrivelse på den siste tilnærmingen. Noe av poenget her er å begynne med seg selv og først rette den nødvendige tid og energi inn på å modellere den forandringen man ønsker å se. Så kan man jobbe med å påvirke andre. I stedet for å klage på det som er galt eller bare snakke om det, velger de heller å fokusere på hva de faktisk kan gjøre, både i eget liv, for andre og for samfunnet de er en del av.

Når det er sagt, er det viktig å presisere at det er nødvendig og rett å si i fra når vi opplever at noe er galt. I noen tilfeller kan det være påkrevet å gjøre dette for å hindre skade eller avsløre noe som kan bidra til en destruktiv samfunnsutvikling. Hvis vi ikke hever vår røst når vi oppdager at urett begås, vil det ofte være vanskeligere å reversere den negative utviklingen i etterkant. Men dersom dette er alt vi gjør, bidrar vi i liten grad med løsninger som skaper positiv forandring og bringer verden videre. Det er derfor essensielt at vi også fokuserer på løsninger og aktivt jobber med å utvikle og demonstrere alternative måter å løse de samfunnsmessige problemene vi står overfor på.

For å bidra til et varmere og bedre samfunn, er det derfor viktig at vi informerer om viktigheten av å gjøre noe for andre, løfter frem mennesker som modellerer dette og inspirerer til innsats for å jobbe mer aktivt for å løse vår tids sosiale problemer. Noe av den bakenforliggende drømmen vil da være å bidra til et samfunn hvor det å gjøre noe for andre er viktigere enn rendyrking av egne interesser. For å få til dette, tror vi det er viktig med rollemodeller og gode eksempler. Derfor er det inspirerende og veldig spennende å se virksomheter som allerede demonstrerer, på en bærekraftig måte, at det er mulig å oppnå både finansiell og sosial verdiskaping, samt enkeltpersoner som lever ut dette i praksis.

Det er viktig at vi snakker om grådighet og de potensielle negative aspektene ved kapitalismen, eller i hvert fall av måten den blir utøvd på. Dette må vi gjøre for å få rett perspektiv på tingenes tilstand og for å vurdere det som skjer rundt oss på en konstruktiv måte. Men vi må ikke begrense dette til kun å refse det som er galt. Vi må også spørre oss selv hva vi kan gjøre for at ting skal fungere bedre og hvordan vi kan bidra til å skape en bedre verden. Det handler om å tenne et lys i stedet for å (kun) forbanne mørket.

Heldigvis finnes det i dag mange muligheter også for oss som forbrukere å skape en bedre verden. Vi kan for eksempel velge leverandører som utvikler bærekraftige og miljøvennlige produkter, som ansetter mennesker som trenger en ny sjanse etter å ha begått feiltrinn tidligere i livet eller har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet av andre årsaker og som bidrar til sosial verdiskaping ved å pløye midler inn i prosjekter som løser viktige sosiale samfunnsmessige problemer.

Les mer om dette og lignende temaer på www.verdibanken.no/blogg.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere