Truls Liland

Alder: 48
  RSS

Om Truls

Avdelingsleder, Hauge School of Management (NLA Høgskolen)

Følgere

Dette er Norges best bevarte hemmelighet!

Publisert over 8 år siden

Kan gruppen tidligere beskrevet som ”Norges best bevarte hemmelighet” hjelpe oss til å gjøre verden til et bedre sted?

Hverdagsheltene det er referert til tidligere brenner for å gjøre noe for andre og de gjør det uten å forvente å få noe igjen. Deres smittende engasjement og glede er synlig for alle rundt dem. Det vi henviser til er frivillighets-Norge. Både den organiserte og ikke-organiserte delen.

Det er disse som gjør en utrolig viktig og heltemodig innsats hver dag. Det er de som utgjør en bevegelse av godhet ved å tenke på og bry seg om andre. Det er de som bidrar til at andre får en bedre hverdag, lindrer smerte og viser nestekjærlighet til menneskene rundt seg. Noen av dem gjør det gjennom et engasjement i en ideell organisasjon. Andre gjør det i egen regi, ved å være et medmenneske. Uansett bidrar de til å skape en bedre verden.

Som nevnt tidligere blir deres innsats ofte nevnt i festtaler og ved lignende anledninger. Det er jo fint, men hvis det er alt vi gjør, tar vi dem ikke på alvor. De fortjener vår støtte og anerkjennelse. De fortjener vår heder og oppmerksomhet. Dette kan selvfølgelig gjøres på mange forskjellige måter. Men viktige spørsmål vi kan stille oss i denne sammenheng er; Hva kan vi lære av dem og hvordan kan vi la deres engasjement inspirere oss til å bidra til en bedre verden?

Den omsorg, medmenneskelighet og raushet menneskene vi har beskrevet viser, er viktige ingredienser for å skape et varmere og bedre samfunn. Dersom flere lar seg begeistre og inspirere av deres eksempel, er vi på god vei til å få et slikt samfunn. 

Gå til innlegget

Norges best bevarte hemmelighet III

Publisert over 8 år siden

De er ikke tilfreds med tingenes tilstand, men bidrar til å skape en positiv forandring gjennom livene de lever.

Norges best bevarte hemmelighet er en gruppe som tror på eksemplets makt og er opptatt av å selv demonstrere den forandringen de ønsker å se i samfunnet. De er ikke redde for å si i fra når de ser at ting utvikler seg i negativ retning. Men de er samtidig klar over at det er vel så viktig, ja kanskje til og med viktigere, å tilby et alternativ. Derfor involverer de seg i sine lokalsamfunn og gjør en innsats for andre. Uten å forvente å få noe igjen. Med sine liv velger de dermed å prioritere å tenne et lys, fremfor å forbanne mørket.

Sett fra deres perspektiv blir et samfunn bedre hvis man ikke bare er opptatt av seg selv, men gjør noe for andre. Og som vi har sett er det er ikke slik at de bare sier dette. De viser det med måten de lever på. Hver eneste dag. Uansett dagsform eller situasjon. De brenner for å gjøre noe for andre og det er ikke vanskelig å se det. Livene deres preges av det.

Det er mennesker som dette som på mange måter har bygd landet vårt. Deres væremåte har satt dype spor i folkesjela og formet viktige aspekter ved vår kultur. De var ildsjeler som gikk foran og skapte positiv forandring. Idealister som brydde seg om andre og handlet deretter. De har løst samfunnsmessige sosiale problemer, bidratt til at andre har fått en bedre hverdag, lindret smerte og vist nestekjærlighet til menneskene rundt seg. Og de gjør det samme i dag. 

Hvem i all verden er disse menneskene og hvordan preger de samfunnet rundt seg? Følg med på fortsettelsen…

Gå til innlegget

Norges best bevarte hemmelighet II

Publisert over 8 år siden

De er hverdagshelter som ikke fokuserer på seg selv, men brenner for å utgjøre en forskjell for andre. Det er på tide at de får den anerkjennelsen og støtten de trenger!

Norges best bevarte hemmelighet er en gruppe mennesker som tilsammen utgjør en bevegelse av godhet. De tenker på og bryr seg om andre. De gjør noe for andre og er opptatt av å skape et varmere, mer inkluderende og raust samfunn. For dem er det ikke de materielle verdiene som er de viktigste. De regner ikke rikdom i kroner og øre og i hvor mye man klarer å samle til seg selv. I stedet ser de for eksempel på i hvor stor grad man utøver omsorg og medmenneskelighet mot andre. I deres verden er et samfunn som preges av det sistnevnte et rikt samfunn. Mens de ser på et samfunn som kun er opptatt av penger og forbruk, som et fattig samfunn.

Norges best bevarte hemmelighet består av mennesker som er ulike på mange måter, men de har et felles engasjement for å bidra til en bedre verden. Dette engasjementet lar seg ikke stoppe eller temme og det er ofte smittsomt. Mennesker rundt dem merker at de brenner for noe og blir selvsagt påvirket av dette. Hvorvidt disse igjen velger å engasjere seg er selvsagt deres eget valg, men hverdagshelter med brennende hjerter er det umulig å ignorere. De setter spor etter seg og påvirker sine omgivelser med sin overbevisning om at vi som mennesker finner mening når vi kan bidra med noe for andre.

Hverdagsheltene vi snakker om her er genuint opptatt av andre og av å bidra til å gjøre verden til et bedre sted. De investerer tid, penger og krefter i prosjekter som primært gir en sosial verdiskaping. Det er på mange måter denne typen verdiskaping som motiverer dem. Finansiell verdiskaping er selvsagt bra og har mange positive effekter, men dette må være fundert på et verdisett hvor det å gjøre noe for andre er viktigere enn rendyrking av egne interesser. Dette fortjener de anerkjennelse og heder for.

Hvem er disse hverdagsheltene og hvordan kan vi støtte dem? Følg med på fortsettelsen…

Gå til innlegget

Norges best bevarte hemmelighet!

Publisert over 8 år siden

De er Norges ukjente helter som med sin uselviske innsats bidrar til å skape et bedre samfunn. Dessverre blir de ofte verken anerkjent eller belønnet for dette.

De gjør en utrolig viktig og heltemodig innsats hver dag. Noen ganger redder de liv direkte. Andre ganger forebygger de fremtidig skade, død eller kriminalitet med sine uselviske gjerninger og sunne verdier. Drevet av et ønske om å hjelpe andre og å bidra med noe positivt gjør de en samfunnstjeneste som er mye viktigere og større enn vi aner. De er idealister som ikke lar seg stoppe. Ildsjeler med et brennende engasjement for andre.

Det er ikke bare det de gjør som er viktig. Engasjementet deres er basert på et verdisett som vi sårt trenger for å bygge et varmere samfunn; et samfunn der man bryr seg om hverandre. Faktisk er det slik at mange av våre viktige samfunnsinstitusjoner ble startet fordi disse heltene så et behov og kom opp med en løsning for å dekke det.

Deres innsats blir ofte nevnt i festtaler og ved andre ”passende” anledninger, men blir dessverre i stor grad glemt og ikke prioritert når rammebetingelser blir utarbeidet og penger blir bevilget. Nå er tiden inne for en forandring på dette området. Heltene vi snakker om her bør få den anerkjennelsen og støtten de fortjener. Og de bør få den nå!

Men hva i all verden er Norges best bevarte hemmelighet? Hvem er disse heltene? Hvor kommer de fra? Hva kan vi gjøre for å støtte dem? Følg med på fortsettelsen…

Gå til innlegget

Er det tilstrekkelig at virksomheter tar samfunnsansvar eller kreves det et sterkere samfunnsengasjement dersom målet vårt er å skape en bedre verden?

Nesten alle bedrifter snakker i dag om samfunnsansvar og flere gjør faktisk også noe i praksis for å fremstå som sosialt ansvarlige. Dette er selvsagt både positivt og gledelig. Imidlertid er det viktig å være klar over at det må et sterkere og mer forpliktende samfunnsengasjement til for å løse vår tids utfordringer som global oppvarming, fattigdom og urettferdig fordeling. Bedrifters fokus på samfunnsansvar innebærer dessverre ofte at man har en noe reaktiv tilnærming når det gjelder samfunnspåvirkning. For mange begrenser dette seg til å donere penger til gode formål. Disse gode formålene er vanligvis ikke direkte knyttet til virksomhetens strategi, kjernekompetanse eller verdisett. For dem som har et dypere samfunnsengasjement, bygger dette ofte på et sterkt og genuint ønske om å bidra til en positiv samfunnspåvirkning. Veldig ofte vil bedrifter som har et slikt samfunnsengasjement, utøve dette som en integrert del av sin forretningsstrategi.

På samme måte som det å gi en prosentandel av sin omsetning kontra det å gi en andel av overskuddet innebærer en høyere grad av forpliktelse, vil det å ha et aktivt samfunnsengasjement kreve mer enn det å kun å ta et mer passivt samfunnsansvar. Koblingen mot bedriftens strategi og verdier gjør satsingen mer integrert med resten av virksomheten og et større ambisjonsnivå når det gjelder sosiale mål, gjør at man sannsynligvis utretter mer på dette området enn hvis man kun velger å gi penger til en god sak. Det er selvsagt meget positivt å ta ansvar på denne måten og det er viktig å støtte gode prosjekter og saker. Men det må åpenbart noe mer til dersom man har som ambisjon å snu en negativ samfunnsutvikling og løse vår tids sosiale problemer.

I kjølvannet av finanskrisen og den uroen man har sett i de finansielle markedene de siste årene, foregår det nå en debatt om fremtiden for vårt kapitalistiske system og dermed også bedrifters rolle i samfunnet. Viktige og innflytelsesrike akademikere, som Michael E. Porter, professor på Harvard Business School og en av de ledende autoritetene innenfor strategifaget, deltar i denne diskusjonen. Han hevder i artikkelen Creating Shared Value i Harvard Business Review, skrevet sammen med Mark Kramer, at bedrifter ofte har tenkt for snevert og ensidig når de har hevdet at verdiskaping kun gjelder økonomiske resultater for selskapet og dets aksjonærer. Porter og Kramer argumenterer for en utvidet forståelse av verdiskapingsbegrepet som inkluderer at det skapes merverdi for samfunnet og ved at reelle behov i markedet blir møtt. De bruker i denne sammenheng betegnelsen Creating Shared Value (CSV), som innebærer en mer helhetlig og fellesskapsbasert verdiskaping, og argumenterer for at det er en videreføring av den tradisjonelle forståelsen av samfunnsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR).

Vi er inne i en meget spennende utvikling når det gjelder bedrifters samfunnsengasjement. Flere verdiorienterte virksomheter, med nye forretningsmodeller som kombinerer finansielle og sosiale mål, er i ferd med å vokse frem. TOMS Shoes, som donerer et par sko til et barn som trenger det for hvert par de selger og Specialisterne, et selskap hvor en stor andel av de ansatte er autister, er gode eksempler på slike virksomheter. Forhåpentligvis vil vi se mange slike virksomheter bli etablert i tiden som kommer. Hva vil resultatet av dette bli? En bedre verden!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere