Truls Liland

Alder: 48
  RSS

Om Truls

Avdelingsleder, Hauge School of Management (NLA Høgskolen)

Følgere

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Takk for nyttige kommentarer og spørsmål.

Støtter mange av dine betraktninger. Vi skal absolutt lede mennesker inn i en relasjon med Kristus og det vi er satt til å formidle er "eldgammelt" (et tidløst budskap). 

Ønsker imidlertid å presisere et par ting:

1. Jeg har nok tenkt nyskapende her mer i betydningen innovativ, som ikke nødvendigvis betyr at noe er helt nytt (aldri har skjedd eller blitt gjort før), men at det er annerledes og ukonvensjonelt i lys av sin samtid, alternativt at man "kobler" sammen ting på en måte som oppleves som ny og annerledes. Innholdet i det opprinnelige innlegget er også forsøkt vinklet i denne retningen, med fokus på utvikling og endringsvilje mer enn å komme opp med noe som er helt "nytt" (aldri blitt gjort før). 

2. Det opprinnelige innlegget hadde fokus på nyskapning når det gjelder måten vi formidler budskapet på, uten at vi endrer det. Det er derfor ikke snakk om å "legge til eller trekke fra" når det gjelder Skriften. Det betyr heller ikke at alt nytt som blir gjort per definisjon er positivt eller at det kun er nyskapning som er viktig for en menighet. Det er helt enkelt en utfordring og oppmuntring til å våge å tenke nytt i vår formidling av evangeliet, uten å endre det, slik at vi klarer å kommunisere med dagens mennesker. Et underliggende premiss for mitt innlegg er at jeg tror dette er en grunnleggende utfordring vi som kirke står overfor i dag. 

Gå til kommentaren

Takk

Publisert over 4 år siden

Takk for gode, reflekterte og matnyttige kommentarer og vurderinger! 

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Hei Tore og takk for spørsmål.

Som nevnt i svaret til Are Karlsen over, er henvisningen til behov i det opprinnelige innlegget primært brukt om organisasjoner generelt. Overført til menigheter og sett i lys av vinklingen i innlegget peker vel dette hovedsakelig i retning av åndelige behov. Noe av poenget var å få frem viktigheten av nyskapning i den grad vi ikke evner å formidle budskapet til dagens mennesker. Dette betyr selvsagt ikke at jeg reduserer menighetens oppgave og oppdrag til å tilfredsstille menneskelige behov. Men jeg tror definitivt at det budskapet vi er kalt til å formidle både kan fylle menneskers åndelige behov og gi gode svar på deres eksistensielle og åndelige spørsmål.  


Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.

Hei Are og takk for interessante kommentarer. 

Jeg er sikker på at en gjennomgang av kirkehistorien for å identifisere forskjellige former for nyskapning vil være et spennende studium. Både med henblikk på husmenigheter og vennesamfunn, som du peker på, og andre former for nyskapning. To eksempler er John Wesley og William Booth, som regnes som henholdsvis metodismens og Frelsesarmeen grunnleggere. De brukte begge utradisjonelle metoder for å formidle evangeliet, som utendørsmøter og et sterkt sosialt engasjement. 

Hva som kjennetegner sunne og livskraftige menigheter er et stort spørsmål. Men siden det opprinnelige innlegget handler om nyskapning i måten vi formidler evangeliet på (uten å endre budskapet), vil jeg peke på et par ting: 

1. Tjenende lederskap - her leder man ut fra en forståelse av at man er satt til å tjene (ikke motivert av egeninteresse), men av hvordan man best kan bidra til medlemmenes (eller de menighetstilhørige) utvikling og vekst. Med en slik ledelse vil det være naturlig å stille spørsmål og komme med innspill, noe som ofte er gode forutsetninger for nyskapning og nytenkning. 

2. Klar forkynnelse av evangeliet. En slik menighet formidler evangeliet klart, men på en måte som dagens mennesker forstår. Her vil mennesker bli utfordret til å følge Jesus og leve et liv som ærer Ham. Nyskapning blir derfor ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppfylle menighetens oppdrag. 

Å fylle reelle behov for dagens mennesker ble i det opprinnelige innlegget brukt for å beskrive organisasjoner generelt, men for menigheter vil nok dette i hvert fall inkludere menneskers åndelige behov. Vinklingen i innlegget innebærer at man evner å formidle evangeliet på en måte som er forståelig og gir gode svar på de spørsmål dagens mennesker har om kristen tro og praksis.  

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Hei igjen Peder og takk for ytterligere kommentarer og refleksjoner.

Et innlegg som dette kan nok tolkes på mange måter og sees i relasjon til flere ulike temaer som har med kirke og nytestamentlig menighetsliv å gjøre. Hensikten var imidlertid å belyse viktigheten av nyskapning i måten vi formidler evangeliet på, innenfor rammene av at budskapet ikke endres. Dette betyr ikke at jeg mener vi kan gjøre dette i egen kraft, at vi selv skal ta æren for det vi gjør eller at troens fellesskap kun handler om ”budskapsformidling som møter menneskers åndelige behov”. Som deg mener jeg at det mennesker skal sitte igjen med er Guds nærvær og ikke oss selv. Samtidig tror jeg at vi som kirke ikke skal være passive, men aktive i formidlingen av evangeliet, både gjennom våre ord og det livet vi lever. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere