Trond Olav Skevik

Alder: 52
  RSS

Om Trond Olav

Følgere

Det er foreldres rett å velge hvilken oppdragelse deres barn skal få. Det er også barns rett å få lov å være med å ta viktige valg selv. Uten å få vite allerede fra tidlig barndom hvor ufattelig inkonsekvent, intolerant og ignorant enhver religion er kan ikke barn og unge fiorventes å ta et fornuftig valg omkring eget livssyn.

Alle barn med omsorgsfulle foreldre får lov å finne ut hvor de selv står i forhold til religion og livssyn, men dette kan også innebære at de må "sendes på" julegudstjeneste noen ganger for å bli vaksinert mot tullet som serveres gjennom disse.

Selv har jeg valgt å sende mine egne barn på skolegudstjenester inntil de var gamle nok til å si i fra hvorfor de ikke ville gå dit lenger (at det er dødsens kjedelig er ikke et gyldig argument). Uten å ha vært med på å ta dette valget selv - uten å vite hva de velger bort - er det bare foreldrenes eget livssyn som teller. Foreldre må være med å utfordre sine barn til å tenke gjennom hva slags verden de ønsker å ha - en verden hvor mennesker er gode mot hverandre fordi de ellers tror de blir straffet av en guddom eller en verden hvor menneskene er gode mot hverandre fordi det er det beste for alle.

Vi trenger en ny opplysningstid i verden - en sekulær opplysningstid - som gir alle lik mulighet til å finne ut hva religioner har gjort for verden, hva vitenskapen har gjort for verden og hva menneskene kan påvirke planetens fremtid med best; "Hvorfor skal vi ta vare på miljøet? Jesus kommer snart tilbake og da blir alt bra" eller "Energisparing, økologisk landbruk, resirkulering og gjenbruk sikrer en bedre framtid for våre barn"?

Gå til kommentaren

Men i all verden?

Publisert rundt 11 år siden

Hvordan kan man i 2010 se så snevert på dette problemet?

Hvis vi snur det på hodet blir det enkelt å se hva jeg mener;

I et norrønt gudehov ett sted i Midt-Norge i året 1029 (etter vanlig tidsregning) debatterte man;

"Er Kvitekrist en trussel mot vår kultur og levemåte?"

Alle debattanter var hjertens enige om at den nye trua representerte eit faremoment i forhold til å opprettholde status Q. Det ble derfor besluttet å stå i mot med alle krefter. Det hjalp ikke!

Et virkelig modig og nyttig tema den 28. januar i 2010 ville vært;

"Er religion en trussel mot menneskets framtid?"

Min mening; Det er ikke Islam som er problemet og ei heller kristendommen - det er rett og slett alle monoteistiske religioners iboende mindreverdighetskompleks i forhold til alle som har styrke nok til å tenke anderledes. Fenomenet religion er problemet - ingen spesifikk religion, men alle trossystemer som baserer seg på fundamentalistiske, dogmatiske, fremmedfiendtlige, gudegitte leveregler. Intoleranse mot andre religioner er en av drivkreftene i alle de store religionene, og alle som støtter en av disse er også med på å opprettholde fiendskap mellom store folkegrupper over hele verden. I hjertet av alle større konflikter finnes nesten uten unntak religion som en pådriver - se på Darfur, Midt-Østen, India - Pakistan, Tibet - Kina og "Krigen mot Terror".

Så lenge noen er villige til å dø for å forsvare ryktene om en eller annen analfabet profets liv og virke i Midt-Østen for to-tre tusen år siden har verden et problem. Og det såkalte "Kristne Norge" er ikke bedre enn andre fundamentalister på dette området.

La oss heller jobbe for å gi unge mennesker verden over verktøy de kan bruke til å gjøre verden bedre for alle; utdanning basert på naturvitenskap og empirisk dokumenterbar kunnskap om sosiale og politiske sammenhenger.

Ta heller opp temaer til debatt som bidrar til å belyse all religiøs fundamentalisme og bidrar til at vi kan bli kvitt menneskehetens største utviklingsmessige hemsko - religionene.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere