Trond Olav Skevik

Alder: 53
  RSS

Om Trond Olav

Følgere

Det hjelper så lite ...

Publisert over 7 år siden
Men det som ble skrevet ned for 2000 og 3000 år siden, er meget mer forståelig for troende enn bisarre og luftige vitenskapelige teorier.

Selv om det er skrevet ned for flere tusen år siden så er det ikke dermed sagt at det er riktig. Det ble skrevet ned av folk som ikke visste hvorfor man skal hode mat og ekskrementer hver for seg. Det er skrevet ned av folk som ikke visste at jorden går i bane rundt solen. Det er skrevet ned av folk som ikke visste hvordan man kunne beskytte seg mot infeksjoner ved å vaske seg. Denne boken er et oppkomme av myter og overtro som gang på gang har vist seg - ved vitenskapelige metoder - å være feil.

Og siden det finnes så mange faktafeil i boken din - hvorfor forlanger du at noen skal tro på det metafysiske våset som delvis er lagt til lang tid senere? Alle profetiene fra GT som "oppfylles" i NT - selv en barneskoleelev i Norge i dag er i stand til å skrive en fortelling om hvordan en profeti fra en bok skrevet for noen år siden ble "oppfylt" i går, det skal ikke mye kreativitet til for å klare det. Hvor enkelt har det da ikke vært gjennom århundredene å tilpasse innholdet i NT slik at det passer med profetiene i GT? Det står jo til og med i NT at noen av hendelsene ble regissert slik at de skulle passe til de gamle profetiene - se f.eks. påskefortellingene i Johannesevangeliet (Kap. 12 og utover spes.)

Det er påfallende hvor få religiøse som tar seg tid til å lese deres tros egne "hellige skrifter". Hadde flere gjort det - som de fleste ateister har gjort - ville det vært svært få fom fortsatt forfektet de evige sannheter.

Det engelske uttrykket "Ignorance is bliss" gjelder som aldri før. All ære til alle som tror, men når de ikke engang kjenner sitt eget trosgrunnlag godt nok til at de på oppfordring klarer å få ti av bibelens over seks hundre bud riktige velger jeg heller å støtte meg til fakta og underbygde vitenskapelige teorier om termodynamikk, gravitasjon, atomer og evolusjon for å nevne noen. De er beviselig riktige!

Gå til kommentaren

Bokstavelig bibellære? Javel!

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen – gå til den siterte teksten.
Det kirken bør identifisere seg med er Bibelens lære, og den er udiskutabel klar på homofilispørsmålet, både i GT og i NT er Gud i mot homofili...

Da er du også for steining av barn som er frekke mot sine foreldre? For også på dette området er GT udiskutabel! Eller å selge sine døtre som sex-slaver - det er også helt ok i følge ditt kjære GT! Eller å eie slaver av andre folkeslag enn sitt eget? Eller å brenne hekser?

Dersom du skal være konsekvent må du være konsekvent hele tiden - ikke bare i noen enkeltsaker - noe annet vil vel være å bryte din guds påbud? Men moral er som kjent et ukjent begrep blant religiøse, noe andelen ateister i fengsel viser med all mulig tydelighet.

Det er helt utrolig hva religiøse folk klarer å lire ut av seg av floskler omkring hvor viktig det er å følge Bibelens påbud om ett eller annet samtidig som man er i stand til å ta avstand fra noe annet som står i det samme kapitlet i den samme boken! 

Skjønner man ikke at dette viser at religion er et menneskelig påfunn. Hadde noe som helst i bibelen vært sant hadde vel ikke kristne unnlatt å håndheve alt som står der?

Hykleri er et mye brukt ord av religiøse mennesker som debatterer ateister og agnostikere ...

Lurer på om kristne kjenner hvor flaut det smaker når de velger å ta det ordet i sin munn ...

Les gjennom bibelen en gang - ta inn over deg det som står der og analysér hvordan livet ditt ville vært dersom du skulle etterleve alle bibelens påbud og forbud. Kanskje det ikke er så urimelig at andre mennesker også selv velger hvilke av disse de vil etterleve og hvilke de vil forkaste som ren og skjær dumskap. Kan hende du bør la andre få frihet til å velge slik du selv har gjort? 

Gå til kommentaren

For et fantastisk hovmod!

Publisert over 7 år siden

Jeg er forundret over at dagens kristne alle sammen vet mer om hva deres gud mener med alt vrøvlet i boken dere anser som hellig. Dere vet alle mer om hva som er den evige sannheten enn historiens største teologiske tenkere.

Enten er dere genier alle sammen eller så utviser dere et fantastisk hovmod - et hovmod som langt overgår enhver ateist og agnostiker som faktisk er villig til å innrømme at han/hun ikke vet. 

Krstne påstår at de vet noe om livet etter døden - tiden før unnfangelsen - tiden før universets tilblivelse og så videre. Alt dette ut fra en bok som ikke engang klarer å definere PI eller få enkle addisjoner riktige, men ingen - absolutt ingen har noensinne vært i stand til å frembringe etterprøvbare bevis for det dere hevder.

Som sagt - et fantastisk hovmod. Kom ikke her og forlang at dere skal oppfattes som ydmyke eller undrende. Påståelige og hovmodige er de eneste beskrivelsene som er gyldige

... 

Gå til kommentaren

Men helvete kan jo unngås?

Publisert over 10 år siden

Om nå et så fantastisk usannsynlig konsept som et liv i helvete etter døden skal tas på alvor må vi også kunne ta oss tid til å se på hva du skal gjøre for å unngå å havne der;

  1. Bli kannibal anbefales! Spis av Jesus' kjøtt og drikk hans blod regelmesssig. Dette skal hjelpe (Og ikke avfei med at dette er ment i symbolsk betydning - det hjelper ikke - man blir likevel oppfordret til å spise menneskekjøtt!)
  2. Kutt alle bånd til familien - hat dem alle sammen: Mor, far, søsken ektefelle og egne barn.
  3. Hat ditt eget liv!

Bibelen selv lister opp mange flere punkter man må følge dersom man skal bli frelst i Jesus' navn, amen!

Dogmene i denne religionen (i likhet med alle andre religioner) er ren galskap - kristne er kanskje rasjonelle mennesker de som andre, men det de tror på (eller påstår de tror på) er ren galskap. Bare ta en sving innom syndefallet og Jesus' lidelse og død, så ser man det om mulig enda klarere.

Og siden Jesus selv sier (i likhet med mange andre profeter og skribenter i Bibelen) at vi ikke skal legge til eller trekke fra noe av det som står i den gode bok, men leve eter alle de bud og forordninger som gis, om vi vil unngå evig fortapelse.

Ren galskap.

Gå til kommentaren

Førstehånds informasjon?

Publisert over 10 år siden

Har tolket deg som en fyr som liker førstehånds info og ikke tar alt for god fisk ;)

Hvis alle likte førstehånds informasjon ville ingen trodd på noen av religionenes hellige skrifter. Der oppgis ingen kilder. Alt er skrevet etter at hendelsen fant sted. Ingen som lever i dag kan hevde å ha vært øyenvitner til noe så nylig som Muhammeds møte med erkeengelen Gabriel en gang. Dersom vi alle kun godtok fårstehånds informasjon ville ikke engang debatter om Mithra, Seth, Zevs, Jesus, Moses, Tor og Odin blitt dratt i gang. Sannsynligheten for den kristne Guds eksistens er like liten som for alle andre uder menneskene har tilbedt opp gjennom historien. Bare det at vi i dag ser at omtrent halvparten av verdens befolkning tror på tre ulike versjoner av den samme abrahamske guden, hvor hver enkelt gruppe avfeier de andres som avgudsdyrking eller regelrett hedenskap viser hvor bortkastet det hele er.

Hvis man først skal bruke vitenskapelige metoder for å hevde at ett syn på Mithra vs. Jesus polemikken er mer korrekt enn de andre må man også være villig til å bruke de samme metodene på grunnlaget for diskusjonen.

Dette viser bare med alt for stor tydelighet at respekten for Bibeen og andre religiøse skrifter er overdreven. Vi må snart få til en verden hvor førstehånds informasjon blir viktigere enn antikvariske skrifter skrevet for og av en ørkenbefolkning for mer enn to milennier siden. Både Tolstoj, Marx, Shakespeare og Undset skriver riktigere og mer utfyllende enn alle de religiøse skriftene jeg kjenner til når det gjelder moral og etikk. Vi må lære å se på de religiøse bøkene som det de er; tredje-, fjerde- og kanskje femtehånds viderefortellinger av vandrehistorier som oppstod lenge før noen vitenskapelige metoder var relevante for vanlige mennesker.

Det er merkelig at man ikke forlanger noen som helst førstehånds kunnskap når man blir bedt om å tro på det som "står skrevet". Om jeg påstår overfor en jøde, muslim eller kristen at det er nedgravd en diamant på størrelse med et kjøleskap i hagen min vil de alle som en riste på hodet å si at jeg må bevise det før de tror på meg. Men påstå at Gud skapte verden på seks dager, at Muhammed fløy til himmelen på en bevinget hest eller at Jesus ble født av en jomfru, så tar de det for god fisk?

Om du får høre om noe fantastisk som skjedde med en venn i dag, og han kan vise deg det ved å ta frem et bilde på mobiltelefonen sin, så kan du være tilbøyelig til å tro på det. Om det er flere dager siden og han ikke kan vise deg bevis eller fremskaffe vitner, så har du litt vanskeligere for å akseptere det som sies. Burde det ikke da gjelde for flere tusen år gamle utsagn som er omskrevet og redigert over århundrene, og som til og med inbyrdes i skriftene ikke stemmer overens? Burde ikke slike skrifter avfeies med et skuldertrekk, nettopp fordi de ikke kan underbygges på noen som helst vitenskapelig holdbar måte?

Dette er alt for likt den nå latterliggjorte debatten i den katolske kirke om hvor mange engler som på et tidspunkt kan danse på det samme knappenålshodet.

Dersom vi kan konkludere med at historiene om Mithra og Jesus, samt historiene om alle andre jernalderguder er nettopp det - gamle, gjenfortalte, ubekreftede historier med en god del felles trekk - har vi kommet et steg videre her.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere