Trond Bollerud

Alder: 5
  RSS

Om Trond

Førti år i skoleverket. Vært lærer i barneskolen, framhaldsskolen, folkehøyskolen og videregående skole. Aktiv menighetsliv og kulturelt arbeide. Hovedinteresse: Litteratur, spesielt eldre og nyere russisk. Lokalhistorie. Medlem i Tempelridderordenen.

Følgere

Takk, Odvar Omland

Publisert rundt 5 år siden

Dette er et betimelig og nødvendig innlegg, Odvar Omland. Jeg slutter meg helt og fullt til det. Jeg synes Knut Arild Hareide, (KAH) og Kristelig folkeparti har fått mye usaklig kritikk, både med hensyn til KAH's deltagelse i Pridetoget og Kr.f's arbeide med partiprogram. Og når det gjelder Pride, deltok også Høyre og Erna Solberg i toget, uten at "bibeltro" kristne, som heller til det partiet, har reagert på samme måte som i ovennevnte tilfelle. Jeg kan ut fra min beste vilje, ikke se at likekjønnet "ekteskap" er forenlig med Guds skaperordning og Bibelens etikk. Men når det er nevnt, har de som føler annerledes, det samme krav på respekt som alle andre. Enkelte ganger undres jeg på om "personlig" kristne har glemt eller satt til side Luthers forklaring til det åttende bud: Vi skal ikke lyve på vår neste, ikke svikte ham eller tale ondt om ham, men unnskylde ham, tale vel om ham og ta alt i beste mening. Går vi så til Den Hellige Skrift, leser vi at Jesus spiste og drakk sammen med tollere og syndere og ble anklaget for det. Han avviste ikke en representant for landets undertrykkende fiende da han bad om legedom forsin tjener, eller den kananeiske kvinne som ikke tilhørte Israels Hus. I følge Apostlenes gjerninger 10 fikk Peter et syn som har aktualitet enn i dag. Og Paulus fulgte kallet til å forkynne for hedninger. Dette forteller at også vi har et vitneansvar, et ansvar som jesuittpater Paolo aktualiserte for sine venner like før han ble tatt til fange av ISIL: Husk, at også din verste fiende er skapt i Guds bilde. Jeg for min del trenger å bli minnet om at selv de argeste kritikere av KAH og Krf er skapt i Guds bilde, og kanskje det er en ide at både jeg og de har kall til å be for hverandre, be for KAH og Krf, og be for dem som deltok i Pridetoget. Men, våger vi det?  Våger vi det!

Gå til kommentaren

Jeg har aldri ytret meg offentlig om Børre Knudsen, jeg burde støttet ham da det stormet som verst. Jeg var lærer i Malangen et par år på Børre Knudsens tid. Den korte tiden bekjentskapet varte, betydde mye for meg også i ettertid. Preknene hans, den verdige måten han gjennomførte liturgien på, skolebesøkene, de mange samtalene vi hadde, varmen, rausheten, inderligheten, så milevidt fra det mediaskapte bildet av ham. Kontakten ble brudt da jeg flyttet derfra, i ettertid har jeg innsett at jeg burde opprettholdt den. I boken og filmen En prest og en plage møtte jeg igjen den Børre Knudsen som jeg en gang kjente. En kopi av maleriet til Vebjørn Sand har jeg som bokmerke i en andaktsbok. Hans avslutningsord i filmen har jeg skrevet i en bønnebok som jeg bruker daglig: "Jeg tror på våren. Jeg tror på påsken. Jeg tror på oppstandelsen. Jeg tror på ham som Maria Magdalena møtte i haven og trodde var gartneren. Og han er jo gartneren!" Kjære Kjersti Sunniva, vi kjenner ikke hverandre, men det smertet å lese din beretning om den veltede gravsteinen og jeg er glad for at den drev meg til å skrive dette, i takknemlighet.

Gå til kommentaren

Tomme tønner ramler mest

Publisert over 5 år siden

Takk, Syse! Jeg synes Trumps retorikk er banal og et positivt budskap til hans allierte er mer skremmende enn oppløftende.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden

Et viktig innlegg. I den tiden jeg "beveget" men i ytterkant av den karismatiske fornyelse, reagerte ofte på helbredelsesprakisisen. På et møte ble det bedt for en hørselhemmet gutt og han ble erklært frisk. De fortvilte foreldrene oppdaget allerede da at gutten slett ikke hadde fått hørselen igjen. Jeg husker også predikanter som slo fast at hvis salving og bønn ikke drev sykdommen vekk, hadde den syke ikke tro nok, hadde sjulte synder eller ikke gjort opp syndene sine. Hensikten var antakelig god, men de var helt uten forståelse for hvilken virkning slike "beskyldninger" kunne føre til hos den syke. Kanskje årsaken til manglende helbredelse var hos forbederen/forbederne? Det kunne like gjerne vært dem som ikke hadde sterk nok tro, som hadde skjulte og uoppgjorte synder.

Trond Bollerud, Krokstadelva

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere