Trond Bollerud

Alder: 5
  RSS

Om Trond

Førti år i skoleverket. Vært lærer i barneskolen, framhaldsskolen, folkehøyskolen og videregående skole. Aktiv menighetsliv og kulturelt arbeide. Hovedinteresse: Litteratur, spesielt eldre og nyere russisk. Lokalhistorie. Medlem i Tempelridderordenen.

Følgere

Den kommentaren holder ikke.

Gå til kommentaren

Ikke så ufattelig?

Publisert rundt 5 år siden

Jeg er ikke enig med deg, Arny Thyved, og for meg holder ikke dine argumenter. Frp og Høyre vil også stå for vår kristelige og humanistiske arv. Men det er taust, helt taust om deres deltagelse i Pride.

Gå til kommentaren

Kommentar til kommentarene

Publisert rundt 5 år siden

Mitt mål er ikke at vi skal bli enige, Njål Kristiansen. Du har din mening og jeg har min, og for meg er min mening riktig.

Det samme kan jeg si til Petter Kvinlaug, og legger til at jeg etterlyser hva jeg vil og avviser et hvert forsøk på korrigering. Det jeg skrev, det mener jeg og står på det.

Gå til kommentaren

Svar til Njål Kristiansen og Petter Kvinlaug

Publisert rundt 5 år siden

Jeg har aldeles ikke skrevet at Krf er et bibelsk redskap. Og jeg gjentar at jeg savner en klarere holdning fra såkalte konservative eller bibeltro kristne, på Høyre og Frp's godkjenning av abortloven, likekjønnet "ekteskap" og Frp,s ønske om å kvitte seg med sex-kjøpsloven. Det synes som om kristne med positivt forhold til disse partiene ikke liker å bli minnet om det jeg her har nevnt.

Gå til kommentaren

Et oppklarende innlegg

Publisert rundt 5 år siden

Etter all støyen i forkant av sommerens Oase, var det godt å lese både Arne Mulens innlegg og kommentarene så langt. Gode korrektiv til snevre fremstillinger av hva Oase er og står for. Selv har jeg aldri vært på Oase, jeg deltar forresten ikke på stevner av noe slag lenger, den tiden er forbi. Men jeg følger gjerne med på hva som skjer og foregår i sommerens stevnedager.

Jeg husker svært godt mitt første møte med den karismatiske bevegelse i vår kirke. Det var under et mindre stevne at tidligere generalsekretær i indremisjonen, Torvald Øberg holdt et engasjert innlegg om denne fornyende vekkelsen, som han stilte seg åpen for. For meg ble det en befriende opplevelse. Da så Jesusvekkelsen kom, fikk også den stor betydning for mitt trosliv. Personlig synes jeg at både den karismatiske bevegelsen og Jesusvekkelsen har hatt en positiv innvirkning på norsk kirkeliv, at man tross motstand har åpnet seg for de nådegaver NT beskriver. Jeg tror Oase har hatt sin del av dette,men det er nok litt tungt å svelge at man har benyttet kontroversielle forkynnere og i liten grad europeiske. (Peronlig greier jeg ikke helt amerikanske forkynnere).

Hva så med kritikerne? For meg synes det som om svært mange kriikere ser bort fra, eller har glemt, den bibelske veiledningen vi finner i Apostlenes gjerninger 5, 34 flg: Da reiste det seg en mann i Rådet, fariseeren Gamaliel, en lovlærer som hele folket satte høyt. Han befalte dem å føre mennene ut en liten stund og sa: Israelitter, tenk dere godt om før dere gjør noe med disse mennene. For en tid siden stod Tevdas fram. Han gav seg ut for å være noe stort og omkring fire hundre menn sluttet seg til ham. Men han ble drept og alle tilhengerne hans ble spredt og forsvant. Etter ham, da folketellingen pågikk, kom galieeeren Judas. Han fikk folk med seg, men også han omkom og alle tilhengerne hans ble spredt. Og nå sier jeg dere: Hold dere unna disse mennene. Slipp dem fri! For dersom dette er mennesker vilje og verk, blir det ingen ting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere