Trond Pedersen Skognes

Alder: 52
  RSS

Om Trond

I 1987 bestemte jeg meg for å bli en Jesu Kristi disippel. Det har vært en kronglete vei hvor jeg ikke alltid har gått rett frem der jeg skulle. Men Guds hånd har aldri sluppet taket, og Herren har til slutt fått føre meg inn på den smale vei, i Jesu egne fotspor! Måtte jeg få nåde å forbli der inntil enden!

Jeg er på ingen måte politisk aktiv, annet enn at jeg gir min stemme ved valg, som Nordmenn flest.

"Over alt hvor dårskap og galskap viser seg eller lar sin røst høre, der taler også visdommen sitt mektige og advarende språk. Og så̊ spør man: hvordan skal jeg få visdom? Ikke av visdom spør du om det; for visdommens røst taler til deg om galskapen; dersom du lar deg tukte og lyder dens røst, da har du visdom."

Følgere

Abrahams velsignelse og forbannelse

Publisert nesten 6 år siden

Mine betraktninger

«Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.»
1 Mosebok 12:1-3

Abraham fødte Isak, Isak fødte Jakob, som Gud senere ga navnet Israel.
 Derav kommer Israels barn.

Norge har i mange år offisielt vært venn med Israel og har velsignet dem! Norge har også i mange år vært et rikt og velstående land.

De senere år har en sosialistisk regjering fått et mer og mer anstrengt forhold til Israel, og fordømmelsene har kommet flittig de siste tjue år ...
 Det har stadig vært bevegelser som har jobbet mot Israel og for boikott av Israelske varer.

Media har mer og mer kastet seg på bølgen i ensidig fordømmelse av staten Israel, og vi kan ikke, i Norsk media i dag, finne upartisk journalistikk i Israel konflikter! Alt er ensidig rettet mot fordømmelse av Israel. Samme skjer i Europa generelt, ja selv i Amerika, med Obama i spissen, som er Israels nærmeste allierte, hagler kritikken.

Fordømmelsen av Israel ser ut til å bare tilta i styrke, og vi kan si at Norge som nasjon er blitt fiende av Israel.

Syria - Israel konflikten

Vet ikke hvor mange som kjenner til denne konflikten, men jeg skal si noe i korte trekk.
 Israel er offisielt i krig med Syria, det har de vært siden 1948.
 Denne krigen har aldri blitt avblåst, og det har vært mange kriger mot Israel siden den gang, hvor Syria har deltatt.

I 1973 ble det inngått en våpenhvile mellom Israel og Syria. Det har vært mangfoldige fredsmeglinger mellom landene i årenes løp, som aldri har endt med fredsavtale og opphør av krigen. Fiendskapet er så stort at de alltid har måtte bruke en tredjepart i fredsforhandlingene, for de vil ikke snakke direkte med hverandre.

Så slutten på historien er at de fremdeles er i krig, men begge landene har overholdt (mer eller mindre) våpenhvileavtalen fra 1973.

I 2011 brøt det ut borgerkrig i Syria, som vi alle kjenner til, med alt hva det innebærer.

Så hopper jeg rett til dagen i dag, hvor vi alle kjenner til flyktningstrømmen til Europa og Norge, av Syriske flyktninger, hvor mange andre muslimske individer, fra andre muslimske land, har kastet seg på lasset.

Jeg vil her skyte inn at Norge og landene i Europa ikke har villet tatt imot kristne flyktninger, som er ofre for forfølgelse både fra ISIS og sine muslimske brødre.
 Nei, ensidig kommer det en muslimstrøm inn i landet. Hvert femte minutt blir en kristen drept i verden av muslimske forfølgere! Disse har Europa overlatt til seg selv og sine forfølgerne.

Det som er betegnende og tankevekkende, er at Norge, som fiende av Israel, nå tar imot Israels erkefiende, Syrerne! Ja hele flyktningstrømmen starter fra Syria og drar med seg utallige andre muslimske "flyktninger" fra andre muslimske land, som også er i fiendskap med Israel.

Hva som videre skal skje i vårt land har vi til gode å se. Men mange av oss kan se med rimelig klarhet hva som kommer over oss. Og det er ikke særlig hyggelig nytt!

Skal Israels erkefiender være de som bringer Norge i kne, ja det ville jo passe utmerket inn i sammenhengen!
 Norge og Europa forbanner Israel, og nå kommer Israels fiender over oss!
 Tilfeldig??

Abrahams velsignelse og forbannelse

For oss som er kristne, de som vil følge etter Kristus, kan ikke 1 Mosebok 12:1-3 bli mer troverdig enn i disse dager! Og det er stort for meg å få leve i denne tid hvor jeg får anskuelsesundervisning over Guds troverdighet igjennom bibelens ord!

Dette er, tror jeg, det som står i Johannes Åpenbaring, begynnelsen til veene (Den store trengsel) som skal komme over verden og Norge innkludert. Vi vet at veer er når kvinnen skal føde og går inn i kramper som er meget smertefulle. Vi ser nå opptrappingen i Vesten, men jeg tror dette har pågått lenge i andre land der krig og forfølgelse har vært standarden, så kanskje veene allerede har begynt der.

Nå er det vår tur, det som kommer over oss nå blir ikke pent, veene vil smerte og Norge slik vi kjenner det vil aldri mer bli det samme!

Men etter veer, da kommer selvfølgelig også en fødsel! Under disse veene, på ett eller annet tidspunkt, så henter Gud sine barn hjem til seg! Og selve fødselen er Guds vrede som går over verden, og det som fødes da er at Jesus Kristus kommer tilbake sammen med sin brud, de trofaste kristne, og oppretter et tusenårig fredsrike. I det riket skal Den Hellige Ånd være tidsånden, og nåværende tidsånd, Satan, eller antikrists ånd, er bundet og får ikke røre ved menneskene, i tusen år.

Men før den tid skal mange drepes, kristne skal forfølges, noe som allerede skjer i muslimske land, og vil også nå oss kristne i Norge. Men vi frykter ikke for den som kan slå kroppen i hjel, men ikke kan gjøre noe mer! De kan ikke slå i hjel sjela vår, den er det bare Gud som kan røre ved og eventuelt ødelegge eller frelse.

«Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!»
Matteus 10:28

Som jeg kan lese bibelen så vil det i den siste tid også komme en atomkrig, hvor en tredjedel av menneskene skal omkomme. Om det er på verdensbasis eller konsentrert i Midøsten, vet jeg ikke, men jeg tror det er på verdensbasis.

Så hva da folkens, hva bør vi gjøre nå?
 Skal vi, som i Noas dager, søke vår tilflukt i arken? Det har jeg gjort!

Den gang var det en ark, en stor båt. Dagens ark er Jesus Kristus! Alle som tar sin tilflukt til han har ingenting å frykte, hva som enn kommer over oss!
 Da har VI fred her på jorden og siden i all evighet!

Så invitasjonen er nå sendt ut, alle som vil komme kan komme inn i frelsens ark, Jesus Kristus!

«Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!»

Åpenbaringen 22:17

«Så sa han til meg: Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde for intet.

Den som seirer, skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere - deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

Åpenbaringen 21:6-8

"For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;

for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.

Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn."

1 Johannes 3:16-18

Amen!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere