Tove S. J Magnussen

Alder: 64
  RSS

Om Tove S. J

Bor i Lørenskog. Er fra Rakkestad. Har hund, tre voksne barn og et barnebarn. Er helseperson med langtidsutdanning i opr.sykepleie(vitenskap). Skribent siden 80- tallet.

Følgere

Kvinneundertrykkelse

Publisert nesten 4 år siden

I Saudi Arabia går det sakte men sikkert fremover med kvinner sine rettigheter. Jeg våger ikke tenke tanken på hvordan de med funksjonsutfordringer har det i slike områder.; verre enn ville dyr. Når menn er utrygge, går det fryktelig utover kvinner og barn. En horde kan steine og piske en enslig sjel uten at noen bryr seg og griper inn. Så hva er det med menneskene sin moral ?

Den er ikke god. Menneskerettigheter gjelder over hele verden selv om maktmisbrukere må holde masser nede for å komme seg ovenpå selv. Ikke rart Gud blir viktig i en slik sammenheng også. Det er jo bare denne ene trøsten de har og henvende seg til.

Vi leser om vold og overgrep i den katolske kirke. All vold bygger over samme lesten. I Norge har barn sex i skoletiden mens guttene legger det ut på skrytevideo. Mange sedelighetsforbrytelser begås av barn. Hvor tar de det fra?

En verden som er amok. Ingen faste holdepunkter, ingen etikk eller empati.  Som en "god" psykopat ville hevde. Alle ting løser seg med penger. Da slipper man å bruke følelser man ikke evner.

Ukulturer går lett over grensene for hva som er greit. Hvis man ikke har en felles forståelse for hva som kjennetegner vold og overgrep kommer man aldri videre verken i Saudi Arabia, i Norge eller i katolske land.

Menneskesynet må være en felles forståelse. Frihet til å kunne komme og gå når man selv ønsker det er symbolet på trygghet.

Ingen relasjoner kan overleve uten trygghet på sikt. Det blir en ondartet sykdom i relasjonen som heter vold.

Vi leser også at mange menn med røtter fra andre land som bor i Norge  har et ekteskap i hjemlandet.  

Hvilken kapasitet skylder de da på ?

"Ja, takk", sa Ole brum- begge deler. 

Menn viser vei, og så blir de overrasket når kvinnene også vil gå den veien.

 

 

Gå til innlegget

Det kriminelle Norge

Publisert rundt 4 år siden

Rettsaken mot Cappelen og Jensen snudde Norge på hodet. Kriminell virksomhet belønnes, mens aktivt politiarbeid gjennom en menneskealder straffes med 21 år i kriminalomsorgen. Dette virker så urettferdig at en anke må komme.

Det virker som om dommerne har bestemt seg på forhånd. Indisiene kastes runt over hodene på dem, og noen faller ned i fanget og gripes i panikk. Dette er ikke en rettstat verdig.

Ingen i politiet kan gå med hevet hode etter en slik unnlatelse. Alle som visste, men ikke gjorde noe medvirket og skulle samtidig vært på tiltalebenken der inne.

Prestisje kan ikke være gjeldende i en sak. At dommen er ensidig er grovt. Det sier jo mye om dommerne-for meget.

De liker ikke Jensen. Såpass har jeg skjønt. Og de holder en klam hånd over Cappelen- som i følge strafferabatten gjorde denne dommen for Jensen mulig. Nå gliser de på Ila.

Jeg har aldri hørt en verre påstand i en rettsal. Hvor går grensene for hva de kan si om andre mennesker?

Vi er inne i en vanskelig periode. Det gjelder og holde hodet klart. Mange kriminelle følger med på dette marerittet. Fantasiene settes i sving blant dem. Fritt frem- redde sitt eget skinn.

Ingen i dommerpanelet grep fatt i hvor mange overdoser- skader og sorger som er ført over borgerne, landet, familier og pårørende i løpet av denne tiden dette helvete har pågått- INGEN.

Katten og musene lekte sin lek. Det var bare moro alt sammen. Litt av en politietat. Syndebukken, "gamlekara", står med ansvaret,- som alltid.

 Å ofre et menneske er ikke vanskelig for å redde sitt eget skinn. Nå snakker jeg ikke om de kriminelle-som lever for og av det. Jeg skriver om de offentlige og tunge stillinger som skal vite bedre. Klokskap er mer enn kunnskap.

Slik dommen leses over 4 timer og 105 sider fremstår ikke rettsapparatet troverdig. Den dommen mangler tillit og åpenhet og skjer i det skjulte.

Jeg er både overrasket og sjokkert, men mest av alt trist på etatens vegne. Her er det stort forbedringspotensiale.

Hvil dere litt! 

Gå til innlegget

Sykepleiens områder

Publisert rundt 4 år siden

Det finnes mange uavklarte sykepleiehendelser i dagliglivet. I familien, slekten og på gaten. Når eldre, syke ikke har nære pårørende blir det behov for delegering. Å finne roller som gir mestring er viktig for egenomsorgen. Eldre over 75 år vil ikke vaskes i stjerten, de vil dele gode opplevelser og prate om viktige saker med barn og barnebarn, ifølge svensk professor.

Noen familier har det i blodet at de steller godt med hverandre. Flere av disse barna søker også humanistisk utdanning. De har mye å gi til andre. Å læres opp til at hjelpen sirkulerer gir den trengende mindre følelse av tap når det blir deres tur. Alle mennesker blir syke, trenger hjelp og dør. Slik er livets gang. Holdninger til kroppen gir noen anledning til å skamme seg, føle skyld og avvise andre.

Å slippe taket, gi andre muligheten gjør noe med relasjonene. Man finner en slektning nedsølt i egen avføring. Hjemmehjelpene handler bare mat og vasker hvis de har ressurser. Hjemmesykepleien deler ut medikamenter, og de pårørende tar skitten. Nytt sengetøy, rene klær, nypussede vinduer, ryddige skap og hyller, rene gulv, tur til havet, middagsbesøk hos familien. Sykepleien inneholder også omgivelsene. Når eldre, syke skal orientere seg alene hjemme mens de venter på hjelpen, er det vesentlig at alt er tilrettelagt for dem. Å skjermes fra uro, bråk og støy kan gi bedre livskvalitet. Sykepleie handler ofte om forsakelser. Man hopper ikke bukk over andre sine behov når en i nærheten trenger dem.

Samtidig blir familien ofte involvert i andre sin jobb. Sykepleie er vanskelig å definere for de som ikke kan jobben. Sykepleie kan bare utøves av en sykepleier, men mange kan gjøre de samme oppgavene, eller lignende, uten at det blir sykepleie.

Denne holdningen gir grunnlag for mange nye tiltak, innenfor forebyggende, ikke reparerende verktøy. Å sette sykeplekompetanse i første linjen gir en annen konsekvens for pasientene. De kan lirkes opp i systemet på en annen måte. Overgangen fra hjemmet til hjemmesykepleie, og videre til evnt sykehjem blir ivaretatt på en profesjonell måte. De som er på sykehjemmet skal også ha sykepleiekompetanse i bunnen. Når eldre syke kommer dit må de behandles med omsorg og god pleie. Det kan bare godkjente, profesjonelle utøvere. Samtidig opplever man at alle skal med.

Det gir utfordringer. Rus og vold er et tema i dagens eldreomsorg også. Foreldre og barn har plikt til å sørge for at syke, eldre pårørende lever et godt liv selv om de er gamle. Noen velger derfor å gå fra sine stillinger i helsevesenet for å bidra mer effektivt i hjemmet ved alvorlig sykdom. Det er helt nødvendig i dagens system og er et viktig effektiviseringstiltak mot eiendomsskatten i mange kommuner.

Mat, drikke, trening, turer, bøker, musikk, nærhet og naturopplevelser kan gjøre en forskjell.  Å være en del av livet i familien er den beste medisinen man kan gi dem. Et naturlig forhold til nærhet og avstand øker tryggheten og tillten til hverandre. Åpenhet om situasjonen fører også til mer ærlighet fra de andre. De får mulighet for å hjelpe. Noen har nok med seg selv- andre har mer å gi.

En verdig alderdom handler om å få leve ut sin personlighet slik man kjenner den, og om å dra nytte av andre sine behov for å dele.  

Gå til innlegget

Tomannsboliger

Publisert over 4 år siden

Huseiernes Landsforbund skrivet på Facebook at de ikke anbefaler noen å kjøpe part av tomannsbolig fordi lovverket ikke holder mål. Det må politikere straks ta tak i, så ingen får trøbbel uten grunn. Helsen er for viktig til å spilles bort i konflikter og rettssaker.

Håper politikere tar ansvar for et manglende felt i boligmarkedet-tomannsboliger. I mellomtiden får de som har en hygge seg og unngå konflikter. Lynne alene kan ikke kontrollere alle fakta i en trist boligsak, der eierne ikke tåler hverandre, men det hjelper betraktelig.

Man får satse på å være en hyggelige nabo og gjøre sitt beste til en god kommunikasjon i en vennskapelig tone. Hull i boligretten er ikke bra for noen.

Gå til innlegget

Å bygge sin virksomhet på kvikksand

Publisert over 4 år siden

Helsevesenet mangler sykepleiere for sommeren. De har nå reflektert nøye over tilstanden og kommet til at ressursene må bygges opp for å dekke sykdomsfravær og ferier. Grunnbemanningen må bygges på fjell, stå støtt i vind og vær og tåle belastninger.

At noen kan la seg drive av strømmen er uforståelig når det er pasienten, syke eldre mennesker og beboere de arbeider med.

Faglig forsvarlig drift er lovbestemt for lenge siden. Pasienten først, etikk og retningslinjer skal følges når en virksomhet settes i gang. Rett person på rett plass er umulig når man må lete i gangene etter fagfolk.

De brukte bemanningsbyråene som om det ville vare evig. Nå vil sykepleiere være/jobbe i sine egne land. Alt er bedre der etterhvert. Samhandlingsreformen mangler samhandlere. Den fungerer ikke ifølge intensjonen.

4. 5. års legestudenter oppfordres til å søke spl.stillinger. Man maler seg inn i et nytt hjørne med stadig nye kompensasjonsmekanismer. Det går alltid ut over pasientene.

Medinsk behandling og sykepleie skal utfylle hverandre, ikke erstatte hverandre. Gjensidighet i behandlingen er viktig. Når organiseringen slår barnet ut med badevannet, skjer en tapping av ressurser på sikt.

Vi har sett prosedyren gang på gang. Det blir feil. Brannslokking, svingdørspolitikk, og reparasjoner redder ikke pasientene. De må møte forutsigbarhet, profesjonalitet og barnhjertighet, ikke hasteløsninger som river bena under alle som løper etter klokkene.

Pasienter er ikke kunder i en tilfeldig butikk. Det er mennesker som trenger kyndig hjelp og kompetanse.

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere