Tove S. J Magnussen

Alder: 64
  RSS

Om Tove S. J

Bor i Lørenskog. Er fra Rakkestad. Har hund, tre voksne barn og et barnebarn. Er helseperson med langtidsutdanning i opr.sykepleie(vitenskap). Skribent siden 80- tallet.

Følgere

Menneskehandel er et utbredt problem

Publisert over 3 år siden

Kvinner og barn som er utsatt for menneskehandel, går en vanskelig tid i møte. De kan utsettes for voldtekter, rus, mord, barnedrap, incest og graviditeter som de ikke får kontrollere selv. Sadisten, løgneren og halliken bestemmer over deres eksistens. Orgasmen hans ligger i deres hender. Selv får de klare seg med fantasien om "kjærlighet".

Å bryte ut av menneskehandel koster mer enn de fleste er klar over. Blir man holdt som sexslave er det ingen bønn. Man utsettes for sannhetsbedrag, flukt og gjerne i Gud sitt navn- for en større sammenheng.

Rikdom og makt har gjort disse mennene godt. De tenker at alle er dem underdanig, og de samler sine nettverk for å blir størst.

Tankene svirrer bare rundt sadisme og ondskap- noe mange selv ser som en sannhet. Virkeligheten forvrenges, og det normale skjer ikke.

Politikere må lese seg kraftig opp og ta en videreutdanning i vold/rus og sedelighet.

Samfunnet preges, spesielt etter 2011, av vold i nære relasjoner. Det er blitt greit å krenke, og trakassere andre med vold#metoo.  Fortsatt er ofrene etter massakren preget av hendelsene. De vil måtte tilpasse seg katastrofen sakte og sikkert. Hver gang det kommer lignende ondskap, åpnes sårene på nytt. Det går lengre mellom hver gang reaksjonene kommer. De blir svakere, men kroppen kan ikke stoppe utløpet. Minner skal også fortolkes.

Man er ikke så opptatt av det normale i dagens samfunn. Mye er greit. For de som opplever menneskehandel, vold, trakassering og krenkelser er rus et våpen.

Selvmord er ganske vanlig, men sadismen hevder nok at de skal leve. Ellers har han jo ingen og forvolde.

Rusmidler er gjennomgangstonen i kriminelle miljøer. De kan ikke møte dagen.

Prioritert arbeid på samfunnsplanet må være vold og atter vold. Det tas et skippertak, men ondartede svulster gror gjerne uhemmet. Mekanismer for å holde folk i sjakk er mange (Scared selfless).

Å finne noen man har tillit til er vesentlig for å komme seg ut av pinen. Mange har bare halliken, sadisten og de medsammensvorne. Å kutte alle bånd er en mektig ugjerning.  

Rike mennesker gjør som de vil med sine slaver.

Jeg gråter, men mister ikke motet av den grunn. Gråten mobiliserer mine følelser for andre skjebner.

Forrige kveld meldte unge funksjonsutfordrede at de ikke fikk ha sex på grunn av uvitenhet og skam. Siden 2005 har jeg jobbet med å sette dette på dagsorden. Ingen leser eller lytter til de som jobber i felt. Det viser seg gang på gang. Seksuelle rettigheter er lovbestemt.

Vi har mye arbeid foran oss hvis vi skal selge kunnskap til andre. Hvis regjeringen er det svakeste ledd forstår man alvoret. De blander norsk, engelsk og mattte inn i intelligensen. Roboter kan undervise i matte. Engelsk får alle inn med morsmelken i dag. Norsk skriftlig henger kommuner og byråkratene etter med. De skriver en "dialekt" som er tilpasset paternalismen (ullent tåkeprat).

Herren velsigne disse ofrene. De trenger oss.  

Gå til innlegget

Englene.

Publisert over 3 år siden

Mange kommuner strever med manglende kompetanse i møte med sine borgere. Fastlegen er en viktig ressurs. For å komme seg dit må man ringe om time. Det er ikke alltid lett å få alle til å bry seg om sine medborgere. Noen blir gående alene i mørket uten ledsager og hjelp. De mister verdifull tid i livet. Kanskje var den ikke topp fra før heller. De er i statistikken; ingen gjorde noe.

Det er en alvorlig sak når mennesker trenger kompetanse, men ikke får det fra kommunene. De er prisgitt foreldre, legen eller venner. Hvis de ikke ser og forstår blir de gående der uten helse.

Psykiske lidelser og fysiske skader hører sammen. Akutt/kriseteamene må få beskjed hvis de skal kunne hjelpe. Sykepleien, vernetjenesten eller arbeidslivet består gjerne av utdannede fagfolk, men ikke alltid.

Personer som arbeider i gråsonen rus, kriminalitet, vold og psykiske lidelser vet hva de skal undersøke og kartlegge. Mister man englene, de som ikke jobber for verken penger eller bolig, men fra hjertet, glemmer man og fange opp ofrene. De som virkelig trenger engler.

Mange lederprogrammer søker å få frem englene. De som endrer seg i takt med utfordringene, som søker å nå alle mennesker og ikke glipper når det virkelig gjelder.

Det er sterke medarbeidere, rettferdige, ærlige, troende og fulle av vilje til å stå på for alle. De lar seg ikke manipulere til sex med sjefen, eller ansettelse uten nødvendig kompetanse. Det arbeider etter redelighet og er etterrettelig.

Hvis de forsvinner fra kompetansemiljøet har ofrene ingen sjans. Man kan legge ned hele bedriften.

Politikere må være klar over at dette skjer i mange kommuner. Man blir ikke sett, hjulpet eller fulgt opp.  

Ledere som ikke har kompetanse skal ikke bestemme i arbeidslivet. Tiden er overmoden for å forstå alvoret i å lyve seg til en jobb de ikke har bakgrunn for å mestre. Det er myndighetene som må ta de viktige skrittene videre i lederprosessen.

Sats på englene. De som jobber bredt, i dybden og som ikke søker egen vinning.

 

 

  

Gå til innlegget

Retorikken mellom politikere, politi og rettsvesen/helsevesen er en utfordring for ofrene i sedelighetssaker. Der de som skal fange nettverket er en del av løsningen, blir politikere en del av problemet.

Når man ikke forstår sine uttalelser er det alvorlig for ofrene. Sadismen har eskalert i samfunnet, mens andre har jobbet med sitt. Å sitte her på berget og ønske seg fargede små babyer/barn i flykningeleire som de kan voldta og kvele, besvangre for at de kan forgripe seg på de nyfødte, da vil verden bedras. 

De fremstår som greie, hyggelig og høflige. De jobber, studerer og lever i ekteskap. De er fedre, stefedre og arbeider i barnehager, og helsevesen.

Tankene deres styrer ingen. De er i sadismens vold. Når en arbeidsgiver ansetter sine nye medarbeidere, blir ingen psykolog/psykiater involvert i beslutningene. Politiet vet ingen ting om disse ustraffede kandidatene fra før. De lever sitt eget liv.

Når de blir tatt er det en overraskelse for naboer, familien, venner og kjente.

Ofte har de rukket mye i sitt hemmelige rom-av forbrytelser- før de oppdages.

Familien tror det beste om sine, akkurat som resten av samfunnet.

De ser det ikke før de tror det. Vekkelsen må være total etter denne "Dark Room" identifiseringen.

Siden 2005 har mange levert artikler om vold og overgrep. Aftenposten har mottatt flere gjennom år. Man fornekter, overser og latterliggjør ofrene. "Så ille kan da da ikke være". Det er mye verre enn i fantasiene.

Kampen for å blir trodd er lang, hard og brutal. Sadister føler seg jevnlig avvist. Det er deres beste forsvar.

Aggresjon, hevn og straff koblet med makt er en dårlig blanding. Det må skje noe drastisk med arbeidslivet. Vi får etterhvert et samfunn som lever på nivå med sultne, ville dyr, i kampen for tilværelsen.

Det må bli almen kunnskap om overgrep, sadisme og maktmisbruk. Hvis man skal luke ut sadismen før den luker ut oss, er det på tide å virke sammen.

Å skape et skille mellom politikk og overgrep er feil tilnærming. Det er bagatellisering av samarbeidet som må skje.

Jeg bøyer knærne for alle som går i seg selv og  varsler/anmelder forhold de ikke anser som sunne i omgang med barn/unge.

Det er barna som er våre håp. Vender de seg mot oss vil samfunnet forvitre.

 

 

Gå til innlegget

Ullent tåkeprat

Publisert over 3 år siden

Glemte regjeringen at staten advarer mot ullent tåkeprat da de utarbeidet plattformen som skal "synliggjøre de neste årenes gevinstrealisering"? Begrepet videreføre er brukt 66 ganger. Når borgere søker kunnskap om det regjeringen står for vil de ikke finne sannheten (svarene).

Å være et menneske er plutselig ensbetydende med manipulerende. Å love noe krever sannhet, åpenhet og ærlighet på substans. Tilliten svekkes når man ikke finner svar, retninger eller innfridde løfter. Hvor går vi? Hva blir konsekvensen?

For 10 år siden var dieselbilen den store nyheten. Nå er elbilen et faktum. Mange kjøper tre biler for å kommer raskest mulig til og fra jobb og fritid. Regjeringen sliter med arbeidsløshet, men legger gjerne ned hele arbeidsplasser og bransjer de ikke liker. Tekkes velgere? Liberalister?

Vi går en tøff tid i møte, Opprør, vold og sedelighet preger samfunnet under all denne dopen. Idretten lider av manglende sportsånd.

Å følge lovverket kan være vanskelig.

Utagerende statsråder kan være vanskelig å korrigere.

Å ha makt kan gjøre noe med selvtilliten. Den kan bli fremmedgjørende og avstandstakende.

Å feier utfordringene under teppet med et kallenavn får noen til å føle seg bedre, men problemene går ikke over.

Det er trist å oppdage hvordan samfunnet stiger frem. Miljøsatsingen utvendig har hjulpet, men innvendig blir det stadig verre. Mange får Kols og antibiotikabruken har eskalert og tatt overhånd. Nå er det resistensen vi kjenner på. Det kan ramme kreftpasientene hardt.

Samfunnet skal styres av kunnskap og forskning, men fortsatt er det manglende dokumentasjon på de fleste felt. Pompøse mål fører til likegyldighet og stagnasjon. Ambisjonen er å være i den rette ånd.

Ulne begreper og tåkeprat gjør noe med respekten og kommunikasjonen. Den uteblir. Man vet ikke hva man frykter mest. Ungdommen lengter etter fakta om rus og konsekvenser. Av skade blir man klokere, hvis man overlever. Fortsatt er det slik at sykdom er forebyggende for bedre helse og en annet tankemønster. Hvorfor? Er det ikke bedre å være forebyggende, unngå sykdom og tidlig død enn å reparere?

Vi er rike og viljesterke. Å bruke viljen til å endre seg kan være vanskelig, men nødvendig. 

Ullent tåkeprat (Ruud, S, Aftenposten) hjelper ingen. Det bare forvirrer. Er det hensikten? 

 

 

Gå til innlegget

Hev stemmen

Publisert over 3 år siden

Frykt og diskriminering kan gjøre mange mennesker tause. Når de hever stemmen får det følger. Jeg har vært skribent i alle år, spesielt etter at jeg startet i helsevesenet. Min erfaring er at menn dominerer. Nett trollene lar seg ikke affisere av andre sine meninger-de bare spruter ut edder og galle. Læringsprosessen forutsetter skriftlige formuleringer. Det er godt for følelsene også.

Å lese hva andre skriver er verdifullt. En diskusjon med andre debattanter gir utvidet horisont. Å formulere sine følelser kan være skummelt. Det leses av andre-som kan tolke, misforstå eller bli klokere. Den kritiske sansen er viktig. Mister man den er, er det lett å miste seg selv.

Å heve stemmen ligger ikke naturlig for mange. De hysjes ned, vær rolig og ikke bli så ivrig-vær så snill. Engasjement er slitsomt for de som ikke orker og lytte. Det er lettere å snakke selv.

Skriveprosessen gjør noe med følelsene. De settes på plass, og kan brukes til å mestre hverdagen. Å være inne i seg selv blir ensomt. Å komme ut, skrive om seg selv, opplevelser og erfaringer, utvikler menneskene og samfunnet.

Mange mener at det de har på hjertet, gjelder bare dem. Språkbruken og den lave innestemmen, innbyr ikke til kritisk sans. Offensiv, pågående og sterk. Hvilken mann vil innrømme en slik kvinne ordet?

Verdidebatt er som helsevesenet- kvinner har bare deltid.

Data er ikke kvinnelig for mange. De som våger seg får mye pes, bortsett fra sekretæfunksjonen. Når man ikke mestrer, vil man ikke se andre som gjør det.  

"Du er gal", sier de, "som skriver så direkte". Kvinner som våger får fort et stempel. Å være åpen og ærlig kan være en stor utfordring. Når eldre stilner i debatten, er det fordommer. Å være eldre skal forbigås i stillhet.

Sykeliggjøring av menneskene driver dem ut i et ensomt landskap. Den friske siden forsvinner. Ingen er bare sykdom.

Vi er opptatt av det ytre. Å pakke seg inn hjelper når man indirekte vil beskytte seg selv. Jeg ser at hodeplagg kritiseres, men ingen reagerer på lue/hette fenomener som har vart i en årrekke.

Jeg har lest mye av Finn Carling, bl.a "Resten er taushet". Hans liv som forfatter var levende. Selv om kroppen hans ikke ga ham styrke, tok den aldri piffen ut av hans psyke. Den ga ham mange, slitsomme stunder mellom skrivingen.

Å være sammen med andre som sliter setter livet i perspektiv. Å skrive for en stor tilhengerskare gir også mange tilbakemeldinger. Man er sammen med sine lesere på godt og vondt.

Det treffer ditt indre anliggende. Er vi klar for det- gir det selvinnsikt og modning. Er vi redde for tilbakemeldinger, blir vi tilbakeholdne.

Å skrive gir et potensiale. Mange opplever hver dag en hetsing. En tid var stalking et stort dilemma. Nå er det bilder som gjelder. Å gi andre et dårlig rykte gir skadefryd.

Det er ikke uten grunn mange velger et liv i taushet. Prisen for å stikke hodet frem, er at det kan bli kappet av og hengt på en piggstolpe.

Man må være varsom. Ingen blir raskerer krenket enn nett trollene. Når de lever i sin hverdag er det kun for at andre skal vite hvor de er. Hvem de er, vet ingen på riktig.

I velsignelsen ved å gi ser troen det som vantroen ikke ser. Vi gir BORT en tekst.

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere