Tove S. J Magnussen

Alder: 64
  RSS

Om Tove S. J

Bor i Lørenskog. Er fra Rakkestad. Har hund, tre voksne barn og et barnebarn. Er helseperson med langtidsutdanning i opr.sykepleie(vitenskap). Skribent siden 80- tallet.

Følgere

Depresjon

Publisert over 3 år siden

Mange menn sliter med depresjon- flere enn kvinner. Menn har også 4 ganger så stor sjanse for å dø av den. Flere kjente ansikt har dødd alene på et rom uten andre til stede. I USA regner man med at 6 millioner menn lider av tilstanden. Under halvparten går til lege for å søke hjelp.

Mange kjenner heller ikke til symptomene som signaliserer at de er syke. Mange ruser seg, de utøver vold og aggresjon, spisemønstret endrer seg, de lider av seksuell dysfunksjon, og de har smerter i muskler og ledd. Når de trekker seg tilbake er sjansen stor for et selvmord.

Hvis legen får vite om det, skjer det store endringer i kroppen ved behandling. Man får i hovedsak et bedre liv. Man tenker at livet før var livet, men senerer forstår man at det bare var sykdom og lidelse.

I Norge er det mange selvmord. Psykiske lidelser er et stor utfordring. Vi leser i media at "metoo raider landet fortsatt. Leger er utsatt som gruppe. Helsepersonell slipper heller ikke unna sykdom og lidelsestilstander.

Menn klamrer seg til jobben, og blir ofte oppmuntrer til det av kona, arbeidsgiver eller venner. Selvmedisinering går dårlig, for helgene misbrukes til å underholde depresjonen- skjermtid, late dager og rusmidler.

Hjernen har absolutt ikke godt av en depresjon. Den hemmer hjernecellene, og kan ødelegge dem på sikt. Da blir tankene tvangsaktig og kontrollerende. Man blir fientlig innstilt overfor andre, mister gleden og selvfølelsen. Andre får gjennomgå.

Den siste rapporten fra OUS gir grunn til bekymring. Det har skjedd selvmord i kjelleren der. En lege orket ikke mer. Legestanden er eneste yrkesgruppe med egen rehabiliteringsenhet for rusmisbruk.

I en "Handlingsplan for helse Norge" må fokus på egenomsorg og omtanke for andre prioriteres.

Åpenhet er vesentlig for egenutvikling. Hvis ledelsen ikke virker tillitsvekkende og flykter unna vanskelige utfordringer, vil det gå ut over pasientbehandlingen på sikt.

De kan ikke være slik at friske mennesker må slutte i jobben fordi syke ansatte skal kontrollere avdelingene. Ingen trenger depressive mennesker på jobben. De må i behandling.

Noen søker 250 stillinger etter et trakasseringssak, men de blir ikke tatt inn i varmen. Hevnaksjonene ligger dypt. De sykeliggjøres. Alle taper i en slik sak.

Vær en medmenneske. Søk hjelp for depresjon. Du har alt og tjene på det.

 

 

Gå til innlegget

Stressrelatert sykdom

Publisert over 3 år siden

Emosjoner er viktig for minner. Å leve på overflaten har sin pris. Man husker ikke virkeligheten. Den viskes ut når den ikke investeres i. Fremtidens helseomsorg er under sterkt stress. Vi utdanner mennesker som vi ikke beholder. De slutter. Mange eldre lider av psykisk sykdom.

Mange unge lider også av psykisk stress og sykdom. De vil overprestere. De er ikke bra nok for seg selv eller andre.

Demens er en psykisk sykdom som sletter ut minner. Samfunnets uro og stress gir god grobunn for slike tilstander. Mange eldre føler seg utrygge, ensomme og forlatt. Når de kommer i helsetjenesten føler de seg krenket fordi hjelpen er tilfeldig, ustabil og feil. Medisiner blandes, hoper seg opp i kroppen og gir sløvhet.

Samfunnet i dag fungerer ikke etter hensikten. Vi skal selge helse, men sliter mer enn normalt selv. Uten å investere følelser i prosjektene, gir de verken økonomisk eller personlig avkastning.

Man lever i en fantasiverden sammen med andre løgnere/spillere. Det fører til sykdom for de som er i nærheten; Sosial angst, PTST, og rusmisbruk. Hjertesykdom, diabetes og kreft har alle stressfaktorer i seg.

En mastergrad om arbeidsliv viser at de "lojale" opplever mer grad av kollegarelasjoner enn de som skifter jobb oftere.  Når det røyner på/konflikter og de trenger sine ledere, stiller de oftere opp. Mange jobber har ikke muligheter for 30-40 års drift for den enkelte. De straffes med fordommer og illojalitets stempel. Man har et liv utenfor jobben også. Hva med venner?  

Jobber som innebærer sårbare mennesker kan ikke tenke lojalitet fremfor profesjonalitet.

Det er ikke meningen at man skal være omringet av slekten for at jobben skal være holdbar. De fleste har ingen kjente der de tjener sin lønn, i utgangspunktet. Å like eller mislike hverandre hører ikke til i et proffmiljø. Man er uenig/enig på sak.

Emosjoner er vesentlig investering for å fremme helse i samfunnet. Uten dem blir vi som andre bestialske mennesker som foretar etnisk rensing.

Stress er en viktig faktor når vi påvirker hverandre.

 

Gå til innlegget

I sedelighetens tidsalder

Publisert over 3 år siden

Ikke biologiske par har 9 ganger så stor risiko for å forgripe seg på et barn som biologiske foreldre. Ikke gifte par, med barn sammen, har 5 ganger så stor risiko og en biologisk forelder med ny samboer gir 20 ganger økt risiko for at barna lider overlast.

Det er sterke tall i omgang med barn og ikke biologiske foreldre. Er man samboer med en sedelighetsforbryter (dømt pedofil) øker prosenten langt over 20 tallet.

Vi diskuterer lønninger og ufarlige tema, mens barna i samfunnet lever i risikosoner i mange sammenheng. Egoistisk og følelsesavflatet, er det nye holdninger? 

Når susen av mesterskapene har lagt seg må vi igjen våkne opp til blåmandag. Å få barn er ingen selvfølge. Man må sette siden egne behov i annnen rekke for at de små skal finne sannheten, få næring og byggestoff i oppveksten. 

Samfunn som lever som primitive stammer har mye til felles med naturen. De innordner seg systemene og rangordningene.

De sprø ideene kommer først når pengesekken er full av mynter. De vil overgå verden. Kjøpe seg fri og leve i et evig sus.

Å boltre seg i løgnens øyeblikk, er innenfor comfortsonen. Om man knuser barna sine hjerter, er ikke vesentlig. Noen må fortelle at det blir ikke mennesker av slikt -bare ofre.

Hvor ille må det blir før noen ser keiseren og hans nakne kropp?

 

Gå til innlegget

Lyssky sikkerhet

Publisert over 3 år siden

I kriminalomsorgen er sikkerheten prioritert. Helsepersonell behandler de innsatte. Psykisk sykdom er en stor utfordring fordi de sykeste blir innsatt i stedet for behandlet. Når de får behandling , blir oppfølging i kommuner en viktig sak. Hvor mange kriminelle er innsatt, som ikke trenger psykiatrien? Når kriminalomsorgen blir et psykisk sykehus, mister borgerne en mulighet. Mennesker med hjerneskader, som ikke forstår hvorfor de er innsatt, får psykiske traumer. Mange er gjengangere i systemet fordi institusjonene virker mot sin hensikt.

Med så få innbyggere skulle man tro at helsen var upåklagelig. Grov vold og rus hører sammen. Mange ungdomsmiljøer klager over holdningene i kommunene. De frykter for helsen, hvis de ikke takker ja til alkohol og fest. Vi har dessverre flere drap, også på unge mennesker der rus er involvert.

Mennesker som er sårbare havner gjerne i dårlige miljøer. Litt oppmerksomhet er bedre enn ingen. Politiet har 400 utrykninger til Oslo S i løpet av et år. De kunne ha fast personell der. Vi ser folk i rullestol, svime rundt med ølflasker kjøre i beruset tilstand midt på formiddagen. Ikke for første gang. Hvorfor får dette foregå uten at man griper inn i enkeltmenneskets hverdag.? Har de ingen verdi?

Ved å normalisere hverdagen blir livet enklere å leve. Risikoatferd fører gjerne til psykisk sykdom, rus og  grov vold; Hønen og egget. Ingen ungdommer tåler å ruse seg hver helg i en årrekke uten at det får konsekvenser. De vil være best-prestere.

Foreldre som har lav utdanning, pusher gjerne barna til å bli noe mer enn seg selv. Blir de lykkeligere av det, eller bedre mennesker?

Eskaleringen av grov vold sier mye om høy og lav. Eksperimenterer man med dop er sjansen for å skli utfor, betydelig større enn om man holder seg på matta. Å hanke det inn er alle foreldre sin store kvale.

Det dukker innimellom opp holdninger som er skremmende, bakstreversk og tendensiøse.

Vi har alle ansvar for å gi ungdommene meningfylte liv, utover skoleprestasjonene.

OL gir en pekepinn. Noen må tape når andre skal vinne. Det er også å gi av seg selv.

Vi influeres av sterke krefter utenfra. Å skape en trygg basis er viktig for at samfunnet skal utvikle seg i riktig retning. Naturen justerer oss. Vi har etterslep på det meste både materiell og mennesker. Vi må ta tak i  dette, ikke feie det under teppet og late som det går over av seg selv.

Gå til innlegget

Hva er alder?

Publisert over 3 år siden

I USA vil en 10 åring i dag ha 50% sjanse for å bli 104 år. Spør man en ungdom hvem som er "gammel" er svarene 50+. Når de møter de gamle ansikt til ansikt blir de overrasket. De tror at gamle damer sitter i sofaen og strikker, mens de liker gjerne utfører strikkhopp og fallskjermstunt. Verden endres.

Idretten har et merkelig syn på alder. De snakker om gamle mennesker fra de er 30. Det gjør noe med resten av befolkningen. Ballettdansere pensjonerer seg fra sceneballetten i en alder av 44, men de blir ikke mindre spreke og myke av den grunn.

Da jeg hadde mamma i huset lærte jeg mye om aldring. Jeg hadde forberedt meg med en gedigen vitenskapelig bok om alderdom ved playaen på Tenerife for noen år siden. Jeg jobbet med eldre og funksjonsutfordrede. Samtidig leste jeg meg opp på smerter. Kombinasjonen er ikke uvanlig.

Mamma gikk sin ferd mot 96. Hun var fysisk sprek til den siste dagen. Hun fikk meg som 37 åring, men pappa var 25. Han var nok den ivrigste. De levde sammen i troskap i 52 år. Da mamma var 63, år ble hun mormor for første gang. Siden kom to til med 3 og 5 års mellomrom. Mamma og pappa hadde vært i krigen. De var ikke akkurat persilleblader. De kom seg gjennom sult og nød sammen med resten av befolkningen i landet vårt. Gud hadde de alltid med seg i tankene og gjerningene. Idrett og kultur stod dem nær,

Mamma hadde ingen fordommer mot alder. Hun var et godt eksempel. Samfunnet skaper murer og nekter inkludering for mange eldre. De utestenges fra sine aktiviteter og blir sittende med hendene i fanget og smuldre opp.

Å være i en gjerning er best. Mange frykter sykdom mer enn Gud. De engster seg og blir livredde når det skjer noe med kroppen. Ofte må man forklare seg når man deltar aktivt i noe som tilhører en annen alder.

Kvinner skal ikke vise sitt talent- eldre skal stues vekk. Det er sykdomsfremkallende og trenger en miljøforandring.

Vi er så utrolig opptatt av utemiljøet, men tenker ikke på det som er inne. Personligheten vår skal være hel.

Tillit til andre mennesker er vesentlig for en relasjon. Kvinner-barn og eldre får for liten tillit. Det går også ut over menn.

Fra i dag må vi se på alder som en ressurs. Mange eldre har god kompetanse på barn/ungdom. Møtes de utenfor stuegulvet kan de oppdage hverandres ferdigheter. Ungdom trenger kunnskap om voksne,

Midt i livet er ikke 45-50 år. Det er 65.

Samfunnet må henge med i utviklingen. Å kategorisere arbeidstakere etter gamle standarder blir feil. Alt for mange går i stønadsformen.

Mobbing av alder er ikke greit. Det gir tvangstrøyer til noen som trenger en mulighet. 

Reklame om mangler og feil i skrotten gjør aldringen ekstra vanskelig. Helsekostfirmaer er aggressive i markedsføringen. Gi det på grønn resept.

Det er viktig å ta hånd om sin egen helse når den fort kan bli 104 år.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere