Tove S. J Magnussen

Alder: 63
  RSS

Om Tove S. J

Bor i Lørenskog. Er fra Rakkestad. Har hund, tre voksne barn og et barnebarn. Er helseperson med langtidsutdanning i opr.sykepleie(vitenskap). Skribent siden 80- tallet.

Følgere

Kriminalomsorgen i Sofia, Bulgaria

Publisert nesten 3 år siden

Rom er mennesker akkurat som alle oss andre. Bulgaria er et land som er fordervet av kriminalitet og korrupsjon. Fengslet i Sofia, har mange isolat, gjengangere og farlige drapsmenn. Betjentene bærer våpen. Det er lite vold blant de innsatte. De kjemper mot en felles fiende-vaktene.

Fengslet tilhører kategorien comdemnerbar. Det regner inn i sengene. På vinteren er det varmt en time i døgnet. Hygiene finnes ikke,-alt er fra tidligere år da bygningen var ny.

Menneskerettighetsorganisasjoner krever stadig rettigheter, men de blir ikke overholdt.

De er ofre for samfunnets vold, kriminalitet og manglende politikk (friske penger). Det er ikke bare en utfordring for Bulgaria, men for resten av verden. Kriminelle flytter seg på reiser mer enn de fleste.

Når betjentene blir angrepet, med alle mulige cellekomponerte våpen, krever det disiplin. Da får de isolat. Der kan de sone dommen. En insatt kan bli banket av 10 betjenter samtidig.

De insatte har ikke gruppedannelse som støtter hverandre som i andre fengsler ellers i verden. Det er mann mot mann hele tiden. Ingen snur ryggen til den andre. Den anspente situasjonen krever trening. De bygger muskler og skuler på medinsatte mellom gitre.

De hvite geishaene har Rom som slaver. De lar dem vaske cellene for seg og gjører dirty jobs. Betjentene forsyner seg også av kroppene deres. De insatte er foraktet og har mistet sin verdighet. Mange tar livet sitt hvis de må sitte med drapsmenn fordi de ikke klarer tonen, stemningen, frykten og volden. De forundrer meg ikke om ansatte har et høyt alkoholforbruk. Det ble ikke snakket om ansatte sine følelser bortsett fra frykten.

14 insatte deler 4 kvadratmeter.

De sier seg selv at sinnet koker døgnet rundt. Maten ble ikke nevnt.....

Det er et alvorlig problem for verden at slike anstalter fortsatt lever i verste velgående. Rus, psykiatri og vold blandes til en suppe. 

Vold avler vold.

Her må det ryddes opp, rives, samles inn penger og bygge nytt.

Vi forstår sirkelen godt hvis vi gidder og tenke. Det er likt overalt. Atferdsproblemer starter et sted. Vold løser ingen atferd. Den skaper sår og skader for livet. Rus gir flykt fra skadene. Individuell behandling kan gi de insatte et verdig liv når de får en standard å forholde seg til.

Få dyr har så dårlige kår som disse menneskene i fengslet i Sofia-en hjerteskjærende dokumentar (Max).   

 

 

Gå til innlegget

Seksualisert vold som våpen

Publisert nesten 3 år siden

Norge har vært forskånet fra krig i mange år. Derfor er også seksualisert vold i nære relasjoner en forholdsvis ny forskningsarena. Det er lite forskning på ofrene og overgriperne sitter ofte innesperret, hvis de er tatt. De gjemmer seg bak Gud, og tilgivelsen kommer automatisk.

Når våpen slik man tidligere så det innebar kuler og krutt, vil samfunnets utvikling stagnere.

Traumatiserte mennesker i alle aldre sliter med skyld og skam. De bærer den med seg gjennom livet, og den politiske oppgaven blir å innrømme utfordringene og fornektelsen på området.

Vi hører kampropene fra politikken. De har sine fiender. De har sine ektefeller, og partnere, men nestekjærligheten kan man ikke spore.

Lakmustesten på et dugelig samfunn er hvordan ofrene behandles etter seksualiserte voldshandlinger.

Jobben, livet, erstatningene, anerkjennelsen. Alt forsvinner over natten og kommer aldri tilbake.

Kroppen blir en påminnelse om at hendelsen fant sted. En natt, en dag, en time, aldri et øyeblikk.

Det lille bekkenet som støter ut barna til et eget liv rommer mange historier som aldri kan fortelles.

De myke bevegelsene før barnet unnfanges er omgjort til pumpende kulestøt og brutale, følelseløse hender.

Vi kaller ikke Anders Be Br for en seksualforbryter. Vi vet ingen ting om hva som pumpet i blodet under hans akter bortsett fra dopmidler. Det er bare ofrene som kan svare på det, hvis kroppen husker.

Det er for lite fokus på ofrene i saker med seksualisert vold.

Det må skje en endring. De kan ikke feies under teppet for alltid.

 

 

Gå til innlegget

Spasmer

Publisert nesten 3 år siden

Brennpunkt i går kveld inneholdt et innblikk i de svakeste i samfunnet sine liv. På isolat for negativ utagerende atferd og selvdestruksjon, så farlig at ingen innsatte kunne omgås dem. PÅ Ila med høyeste sikkerhet sitter de farligste kriminelle.

Noen har forgrepet seg på 2000 barn. Andre har myrdet, utført grop vold og  mange voldtekter. De er ofre selv for sadistiske overgrep av foreldre, rusmisbruk i familien og dysfunksjonelle personligheter (psykopatologi, neuropatologi). Kriminelle miljøer tiltrekker seg mennesker i nød.

Man vet fra forskning både fra Norge og England at 25 + 45 % av de insatte med sedelighet på rullebladet har IQ under 70 og 85. De er lavt fungerende, har lærevansker, kommunikasjonsvansker og mangler evner til å bygge gode relasjoner. De har kognitiv psykisk funksjonshemming.

Mennesker som sitter i rullestol, som er lamme i armer eller ben, har spasmer og ufrivillig bevegelser i hele kroppen (f.eks CP) trenger hjelp til daglig stell. De kan ha dårlig syn, nedsatt hørsel og mye smerter i en preget kropp. Tarmene fungere ikke, magen sender signalene og styrer mye av livet. Blæren må ha assistanse.

Mennesker med skader fra  oppveksten, som tilsynelatende har en normalt utrustet kropp, kan være like avhengig av hjelp til daglig stell selv om det ikke er synlig for andre umiddelbart.

I arbeid med kriminelle må man være på vakt, passe seg for "spasmene", vri seg unna vedkubbene/verktøyet i luften og la de jobbe i fred. Risikosonen utvides, men må stadig justeres tilbake til sikkerhet. Sinnet gir dem makten.

De psykiske traumene gjør noe med tankene. Mistenksomhet, mistro, tvang og psykoser vandrer sammen i en virkelighet som bare er deres. Medisiner og personsentrert behandling skal gi dem et bedre liv.

Rus er en utfordring når de kjeder seg og føler rastløshet. De blir sløve, trøtte og lite mottageig for signaler. Når de åpner munnen er det "hold kjeft, ikke mas", bjeffing og munnvridende knurring.

Hodet er fylt av gift-fra rusen, psykosen og de smertestillende medikamentene.

Vi må nok innse at ille alle kan reddes tilbake til samfunnet på dette nivået i sine liv. De må være på institusjon.

Mange med store, fysiske funksjonsutfordringer lever også sitt liv på en institusjon-vekk fra familie og venner fra de er 30 år eller yngre. De er ikke dømt for kriminelle forhold.

Overgrep går i arv. Å få livet sitt inn i denne jobben gir ingen fritid. Man bruker all energi på å holde dem i gang- vekk fra "gata", festen og svirebrødrene".

Topics er behagelig å lansere. Det engasjerer mennesker. Issues er ikke fullt så behagelig- eller kanske egentlig langt utenfor comfortsonen. Det er her utfordringene ligger i samfunnet. Når jeg skriver om det så roer de seg automatisk. Man kjenner på kroppen at noe er galt. Det står om livet.

Rullestol for hodet eller bena-spiller ingen rolle. Hjelp må de få på sitt nivå. 

 

 

 

  

 

Gå til innlegget

Liberale og grønne politikere vil endre Oslo. Storbyen har mange utfordringer med å holde folk borte fra gatemiljøene. På femtitallet åpnet den første ungdomsklubben. Den hadde mange aktive medlemmer. Den destruktive gaten tiltrekker seg sjeler på søken etter spenning og opplevelser.

Venstre politikere vil liberalisere narkotika. Cannabis (blueberry) skal monopoliseres. Det er viktig for helsepersonell å stoppe trenden før den igangsettes (forebyggende tiltak). Vi sliter med rus og psykiatri, overvekt, hjertesykdom, hjerneslag, fartsovertredredelser, drop out på videregående, trafikkdød og vold.

Helse Norge vil trenge nye ungdommer som jobber i sektoren. Når de får kunnskap om kropp og sjel blir de mindre destruktive som voksne. Å behandle og pleie andre gjør noe med verdisettet og risikotenkningen (sikkerheten).

THC er det stoffet som gir rus i marihuana, hasjish og cannabisolje. Rusen varer i 6 timer, slapphet inntil 24 timer. Røyker man jevnlig tar det uker før den er ute av kroppen. I mellomtiden utsetter man seg for hjerteinfarkt, hjerneblødning, redusert hukommelse, dårlig konsentrasjon og innlæringsevne. Det passer ikke sammen med studier og skolegang, heller ikke i arbeidslivet.

Cannabis har mange av de samme virkningene som alkohol på kroppen.

Man føler seg euforisk, avslappet, svimmel, trøtt, tiden flyr av sted, panikken kommer, paranoiaen likeså (volden eskalerer).

Kroppen utsettes for angst, depresjon og psykoser. Er man allerede i behandling for scizofreni eller depresjon, vil cannabis vanskeliggjøre behandlingen og forhindre resultatene.

Cannabis øker pulsen, gir røde øyne, tørr munn /svelg og øker matlysten. Kroppen bruker energi på å forbrenne rusen, ikke kaloriene. Vektøkning i seg selv gir fare for sykdommer og tidligere død. En god munnhygiene er avhengig av spyttsekresjon.

Nedtrapping kan gi skjelvinger og diare ved siden andre generelle abstinenssymptomer.

Medisinsk bruk er medikamentet Sativex. Det gir til mennesker med MS.

I samfunnet vårt har vi sluttet å institusjonalisere mennesker. Det betyr at utfordringene er utenfor veggene, i gaten og innenfor veggene, mens kunnskapen fortsatt sitter innenfor veggene.

Det er grenser for hva den enkelte kan håndtere. Helsepersonell etterlyses. De er for få.

Et destruktivt mønster kan gjøre seg gjeldende når det gjentas for ofte. Vi har for mange utfordringer allerede som politikere ikke ser, eller evner å ta tak i/ansvar for.

25% av unge gutter som begår overgrep har en IQ på under 70. 45% har en IQ på mellom 70 og 85 (normal). De lider av lærevansker og psykopatologi. Under 70 har man kognitiv psykisk utviklingshemming.

Sjansen for at disse kommer bort i rus er stor hvis man ikke forstår sammenhengen. Unge jenter i deres nærhet blir ofrene.

Grønnere og mer liberalt ?Neppe med den holdningen. Jeg forventer at politikere er oppegående og nestekjærlige.

En kaffe Latte hver dag kan gi deg ekstra vektøkning og koster deg mer enn 100 ooo i året.

Vi har alle et ansvar for eget liv, men voksne må vise vei.  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere