Tove S. J Magnussen

Alder: 64
  RSS

Om Tove S. J

Bor i Lørenskog. Er fra Rakkestad. Har hund, tre voksne barn og et barnebarn. Er helseperson med langtidsutdanning i opr.sykepleie(vitenskap). Skribent siden 80- tallet.

Følgere

Barmhjertighet og medmenneskelighet i faget

Publisert rundt 3 år siden

Politikk er saker. Da jeg fikk høre at vår datter ikke hadde fått nødvendig hjelp og undersøkelse under forrige fødsel, fordi jordmødrene ikke hadde tid til dem, forstår jeg bedre mannen sin frustrasjon og hennes opplevelser. Jeg ville vært der for dem.

Sykepleie. Slik opplever mange pårørende i dag, at deres kjære ikke får den hjelpen de har behov for og rett til. Man stiller opp selv, så langt det lar seg gjøre. Nivået er for lavt, ressursene for få, og kunnskapen hjelper ikke. Eksistensielle behov blir vesentlig når krisen er et faktum. Enten det handler om liv eller død, så er det personen ved siden av deg som gjør en forskjell. Å bryte gjennom isen kan være viktig for utvikling og mestring senere. "Sykepleie tar den tiden det tar" (K. Martinsen, Sykepleien). I mange familier er omsorgsnivået så høyt og velfungerende at helsevesenet blir en gedigen nedtur.  Det er ikke bra for pasientene. Helse bygges på forskjellige nivåer, og de som har høyt funksjonsnivå, skal også føle at de kan få hjelp.

"Raskere tilbake"

Politikk; Å legge til rette krever innsikt og forståelse. Mange av oss i helsevesenet har mye pårørende erfaring, egen sykdomserfaring og fagkompetanse. Vi godkjenner smerten, fortvilelsen og ropet etter hjelp når det røyner på. Mange har forsikret seg gjennom jobben, for å slippe lettere gjennom helsesystemene. Det endrer helsevesenet på sikt. "Raskere tilbake" skal forhindre lange sykemeldinger. Man sliter med å slippe til de faste. Flere sykepleiere vil slutte, eller over i annen helsetjeneste. Kan man skape 6 timers jobb, og slippe til, ved å  anerkjenne de frivillige, som legger ned mye helsehjelp til pårørende, "medlever"? Å tenke nytt i helseomsorgen er viktig for fremtiden. Vi mangler 6000 sykepleiere. Pårørende undersøkelser viser at det er mye svikt i jobb/arbeidsmodellen for de som får alvorlig sykdom. 

Ensomhet, Passivitet bygger ensomhet ved at man blir tiltaksløs og mister kontakten med andre. Dyr kan være til stor glede for menneskene (Superhunden). Bevegelse og rytme er kroppens sang toner, og musikk kan  gi empati og gode  følelser ( forskning på musikkterapi). Egenomsorg er ikke mye debattert. Vi har mange gjøremål, men å sikre kroppens beskaffenhet er undervurdert av mange. "Det er aldri feil å gjøre det som er riktig"(Twain). Penger kan ikke løse alle mestringsutfordringer. Man blir ikke glad av å spise pizza alene, 4 ganger hver uke. Ernæring og kosthold virker inn på humøret og fellesskaps følelsen. Det viktigste kirken bidrar med på den åndelige siden er god mat, drikke og felles hygge/samtaler, sang og musikk. Kroppen er i bevegelse. Mange andre konserter og samlinger, der alkohol er utenfor grensene, gir rom for egenomsorg. Å søke anerkjennelse gjennom jobb kan også gi stor tap og sorgfølelse når denne opphører. Man har ingen ting å gå til. Egenverdi betyr ingen ting. 

Goder. 

I helsevesenet er ingen sykepleier bundet til noe. Venner er på utsiden, og lønnen er kvinnelig, mer enn faglig. Godene er muligheten for å redde andre mennesker. Arbeidet er fysisk og psykisk belastende over tid, og turnus er ikke for alle. De forsvinner stadig noen ut, fordi de mister godkjenningen, både av leger og sykepleiere, hvert år. Ledere, som ikke følger opp sine ansatte, og ikke vet hva de står i, har også et ansvar for pasientenes ve og vel. Det er vanskelig hvis de ikke selv kan definere sykepleien i avdelingen, og teller hoder og ser ansikt.

Forbedringsarbeid.

Vi kan  alle  vokse, uten  å forstrekke oss. Det er viktig for å møte pasienten der de er. Å si ifra når man ikke strekker til, er god pasientomsorg. En liten unnskyldning kan være god kommunikasjon. Vi trenger alle sykepleiere i helsevesenet-å "vandre rundt" kan være en god ordning for å skape ny kompetanse. I operasjonsavdelingen har vi seksjoner. Der er man en angitt tid (sirkulering) før neste seksjon er gjeldende. Kirurgene møter en fra sin seksjon på kveld og natt også. Pasientene er sikret beste kvalitet hele døgnet. Hva om dette kunne sikre helsetjenestene fremover? En spennende utfordring for postene/hjemmetjenestene/sykehjemmene. Dagkirurgi er en annen viktig sak for politikere og alle som vil pasientene vel.  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere