Torvid Høiland

Alder: 64
  RSS

Om Torvid

Født i Stavanger i 1957, flyttet til Nærbø i 2-årsalderen og vokste opp der.
Bor i dag på Bryne,
Lektor (matematiker) og overbevist ateist.
Har undervist i den videregående skolen i hele mitt yrkesaktive liv, bortsett fra 2 måneder som lærer i barneskolen og 1 år som matematikklærer ved Universitetet i Oslo,

Følgere

Kort oppsummering av valget

Publisert rundt 4 år siden

Valgordningen reddet Erna.

De 5 partiene som ville bli kvitt regjeringen (Rødt, SV, Ap, Sp og MDG) fikk til sammen 1 441 694 stemmer. Regjeringspartiene og deres venner V og KrF fikk til sammen 1 425 803 stemmer.

De rødgrønne (lnkludert MDG) fikk altså cirka 15 900 flere stemmer enn de mørkeblå.

Men de mørkeblå fikk 7 stortingsrepresentanter mer enn de rødgrønne.

 

Hva skal man si om en slik valgordning?

 

En ting er i alle fall klart: Det er valgordningen - og ikke velgerne - som holder de mørkeblå i regjeringskontorene

Gå til innlegget

Motbydelige religiøse "verdier".

Publisert over 5 år siden

Vi finner ekstremismen i islam grufull, men er kristendommen noe bedre?

Vi sjokkeres over barbariet i deler av den muslimske verden, som for eksempel dødsstraff for homofili og for å forlate islam.

Men er disse holdningene helt ukjente i dagens kristenhet? Dessverre er svaret på dette spørsmålet nei. Noen eksempler vil belyse dette:

  1. I 2015 ba den kristne juristen Matt McLaughlin om folkeavstemning i California over sitt lovforslag, kalt «Sodomite Suppression Act». Dette lovforslaget gikk ut på å drepe homofile. McLaughlins begrunnelse var at det er bedre å drepe de homofile enn at Gud skulle drepe alle amerikanere.

  2. De republikanske presidentkandidatene Ted Cruz (som nettopp vant primærvalget i Iowa), Mike Huckabee og Bobby Jindal var i november 2015 til stede på «National Religious Liberties Conference», en religiøs hatfest ledet av den ekstreme pastor Kevin Swanson. Denne Swanson går også inn for dødsstraff for homofile. Ted Cruz’ far (en anti-homofili-korsfarer) talte også på konferansen, og krevde som vanlig dødsstraff for homofili. Pastor Swanson uttalte også at det var bedre om foreldrene drukner barna sine enn at de lar dem se på Harry Potter-filmer. En tredje taler på konferansen var Philip Kayser, som krevde dødsstraff for både homofili, å ikke helligholde sabbaten, blasfemi og offentlig fordømmelse av Gud, heksekunst. og frafall fra kristendommen. Hva kan Iran by på som disse kristenekstremistene ikke kan matche? Ted Cruz er en stor stjerne blant kristenekstremistene i USA. Han får støtte fra det meste av kristne ekstremister, som Kenneth Copeland (som tror han kan ødelegge ebolaviruset ved å tale i tunger), Troy Newman (som vil ha dødsstraff for folk som sørger for at kvinner kan ta abort) og Tony Perkins (som støtter Ugandas antihomo-lov.)

  3. Den voldelige kristne amerikaneren Michael Bray er tilhenger av et teokratisk USA. Han har skrevet boken «A Time To Kill», hvor han gir en religiøs begrunnelse for og forsvar for mord på folk involvert i abort. I et intervju med Richard Dawkins fortalte Bray at han også er tilhenger av dødsstraff for folk som bryter ekteskapet.

  4. Den katolske biskop Vitus Huonder i Sveits holdt den 31. juli 2015 en preken hvor han talte om det onde ved homofili, og han mer enn antydet at kristne burde drepe homofile.

  5. Uganda har vedtatt en lov som kan gi livsvarig fengsel for homofile. Opprinnelig ville man innføre dødsstraff for homofile, men endte med livsvarig fengsel etter sterke internasjonale protester. Noen kristne, norske hatspredere, med Ludvig Nessa og Per Kørner i spissen, roste i mars 2014 Ugandas president for denne homoloven. Om endringen fra dødsstraff til livsvarig fengsel hadde noen betydning for disse hatspredernes begeistring, skal være usagt.

For ordens skyld: Jeg sier ikke at de ekstremistene jeg har referert til her er representative for kristenheten, men der er dessverre ingen tvil om at disse holdningene er vanligere i kristenheten enn norske kristne vanligvis er villige til å innrømme.

Kun de som er villige til å ta klart avstand fra de omtalte kristenekstremistene har troverdighet når de kritiserer ekstremismen i islam.

Gå til innlegget

Manglende evidens for Guds eksistens er evidens for at han ikke finnes, fordi man måtte forvente å finne evidens for hans eksistens hvis han eksisterte.

Betrakt disse to påstandene:

1) I flere århundrer har der levet elefanter i Nordmarka.

2) Der bor usynlige og lydløse alver i Nordmarka.

Der finnes ikke evidens for noen av disse påstandene. Men den konklusjon man kan trekke av dette er ikke den samme i de to tilfellene.

Hvis påstand 1) var riktig, måtte man forvente at en eller annen hadde sett en eleant i Nordmarka. De er store dyr; Nordmarka er ikke altfor stor, og Nordmarka er et yndet utfartsted for Oslos befolkning. Av samme grunn måtte man forvente at noen hadde hørt en elefant blåse i «trompeten» sin. Og man måtte forvente at man hadde funnet spor etter elefantene – ekskrementer etc. Og ikke minst måtte man forvente å finne skjeletter av døde elefanter. Fraværet av all denne evidensen er den beste evidens for at påstand 1) er feil.

Når det gjelder påstand 2) derimot, kunne man ikke forvente å finne noe evidens for denne påstanden hvis den hadde vært riktig. Derfor kan manglende evidens for påstand 2) ikke betraktes som evidens for at påstand 2) er feil.

At der ikke finnes evidens for at den menneskelige bevissthet har oppstått uten en overnaturlig skaper, er heller ikke evidens for at der må stå en skaper bak. For hva slags evidens hadde man her ventet å finne for at menneskets bevissthet har oppstått uten en skaper? Dette forhindrer imidlertid ikke en del troende i å anføre manglende evidens her som et argument for deres gud.

Hva så med evidens for Guds eksistens? Hvis man med «Gud» mener Jahve, slik denne gjerne fremstilles – som god, rettferdig, allmektig og allvitende - så måtte man forvente å finne evidens for hans eksistens. Man måtte for eksempel regne med å finne en viss rettferdighet i universet. Men når, for eksempel, spedbarn dør av leukemi, er der ikke mye rettferdighet å spore. Man måtte også forvente at universet var godt. En allmektig og allvitende gud ville aldri tillatt at en ond gud (djevelen) fikk bedrive sine manipulasjoner. Dersom man hevder at djevelen finnes, så har man påpekt evidens for at Jahve ikke finnes.

Man måtte videre forvente at Jahve hadde minst like gode pedagogiske evner som en gjennomsnittlig norsk lærer. Man måtte derfor forvente at han kunne forklart menneskeheten hvordan ting hang sammen, i stedet for å servere oss grove løgnhistorier, så som skapelsesberetningen og historien om Jesu angivelige oppstandelse.  Jahve ville strøket med glans på en pedagogisk eksamen.

Dette var bare noen eksempler på manglende evidens der man måtte forvente å finne evidens hvis Jahve eksisterer (og har de egenskaper man tillegger ham). Og disse manglene utgjør evidens for at Jahve ikke eksisterer, i alle fall ikke med de karaktertrekk han tillegges.

Jeg har her kun sett på de helt åpenlyse manglene på evidens sett ut fra et logisk synspunkt. En eminent fysikkprofessor – den nå avdøde Victor Stenger – har i boken «God – The Failed Hypothesis» tatt for seg hypotesen om Guds eksistens og testet den vitenskaplig. Bokens tittel forteller hva resultatet ble.

Gå til innlegget

Mennesker er forskjellige. Vi har forskjellig smak når det gjelder mat, musikk, kunst, og på en rekke andre områder. Vi har forskjellig oppfatning i ideologiske og politiske spørsmål. Og vi har forskjellig syn på religion. Noen stoler på vitenskapen med dens kompromissløse krav om bevis og dokumentasjon. Andre tror at sannheten finnes i gamle såkalt hellige bøker, skrevet av til dels primitive mennesker. Mens noen setter sin lit til moderne legevitenskap, tror andre at helbredelsen ligger i hellige skrifter skrevet av folk som ikke hadde noen idé om atomer og bakterier, og som ikke visste hvor solen var om natten. Mens noen er overbevist om at sykdom skyldes virus og bakterier, tror andre at sykdom skyldes onde ånder.

Med såpass mange motstridende syn – Venstreside versus Høyreside, Radikal versus Moderat, Opplyst versus Religiøs, etc – må toleranse være grunnbjelken i samfunnet.

Hva er toleranse? Jeg skal ikke forsøke å gi noen klar og avgrenset definisjon av begrepet. Men man kan ikke sies å være tolerant dersom man blander seg inn i andres privatliv når der ikke finnes objektive grunner til å anta at deres privatliv vil ha negative konsekvenser.

Derfor er det intolerant å være mot den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Homofilt ekteskap har ingen objektive konsekvenser for andre personer. Og det finnes ingen logiske, rasjonale grunner til å være motstander av homofilt ekteskap.

Motstanderne av homofilt ekteskap må derfor kalles intolerante.

Gå til innlegget

Har Dinherre rett til å drepe mennesker?

Publisert nesten 7 år siden

Bare et par korte spørsmål til de troende.

Kjære troende, jeg prøver å forstå religionen din. Derfor tillater jeg meg å stille deg et par spørsmål:

1) Har Dinherre rett til å drepe mennesker?

2a) Hvis svaret på spørsmål 1 er NEI, hvem eller hva nekter Dinherre å drepe mennesker?

2b) Hvis svaret på spørsmål 1 er JA, har Dinherre da rett til å bruke mennesker som drapsvåpen?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere