Torvid Høiland

Alder: 64
  RSS

Om Torvid

Født i Stavanger i 1957, flyttet til Nærbø i 2-årsalderen og vokste opp der.
Bor i dag på Bryne,
Lektor (matematiker) og overbevist ateist.
Har undervist i den videregående skolen i hele mitt yrkesaktive liv, bortsett fra 2 måneder som lærer i barneskolen og 1 år som matematikklærer ved Universitetet i Oslo,

Følgere

Flagging og påprakking.

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Hvis det at regnbueflsgget vaier på kommunale flaggstenger er påprakking, hva skal man da si om det rabalderet som kirkeklokkene setter i gang hver søndag formiddag? Man kan unnlate å se på flagget den ene sagen i året, men man kan ikke unngå å høre kirkeklokkerabalderet hver søndag, så sant man ikke bor i en viss avstand fra kirken. Hvis man er imot påprakking, bør man starte med å kreve at ringing med kirkeklokker forbys.

Danielsen sammenligner så flagging med regnbueflagget med det å flagge Bondelagsflagget under jordbruksforhandlingene og LO-flagget 1. mai. Han dokumenterer dermed at han ikke forstår HVORFOR regnbueflagget vaier fra offentlige flaggstenger.

Han nevner så vidt at sameflagget brukes på samenes nasjonaldag, og det later til at han har en viss forståelse for dette.  Det skulle bare mangle at samenes flagg ikke skulle brukes på samenes nasjonaldag. Samene er blitt undertrykket og  diskriminert opp gjennom historien, og å la sameflagget vaie fra offentlige bygninger på samenes nasjonaldag er kun en symbolsk form for avlat.

De homofile har blitt enda mer trakassert og diskriminert og undertrykket opp gjennom historien. Inntil 1972 var det en forbrytelse i Norge å leve som homofil. Da ble loven som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn opphevet (mot stemmene til KrF). Det har såvidt jeg vet aldri vært betraktet som kriminelt å leve som same.

Sammenligningen av homofile med bønder og arbeidere er enda mer absurd enn sammenligningen med samene.

Gå til kommentaren

Hvilke lover?

Publisert over 3 år siden
Da handler det om valg av de for et samfunn - samt for individer - det som i sum er best forenlig med naturen og livslovene.

Jeg studerte i 6 år ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo. Jeg støtte aldri på disse "livslovene" som mørkemenn ofte snakker om. Hvilke naturlover er det du kaller "livslovene"? Hvilken naturvitenskap hører de hjemme i? Ved hvilke universiteter foreleses der om disse naturlovene?

Gå til kommentaren

To diametralt motsatte bevegelser.

Publisert over 3 år siden

Homobevegelsen kjemper for retten til å elske hvem man vil. Mørkemannsbevegelsen kjemper for retten til å hate hvem man vil. 

Det er ikke særlig vanskelig å vite hvilken av de to bevegelsene man skal holde med.

Gå til kommentaren

Vi får håpe

Publisert over 3 år siden

at vi snart ser slutten på bibelbabler-lobbyens innflytelse over samfunnet. Folk som lar en gammel svartebok (hvor en slange snakker, en mann går på vannet, en jomfru føder et barn, og en mann står opp fra de døde) bestemme hva som er naturlig, og som snur ryggen til all vitenskap - slike folk kan man ikke bruke tid på.

Gå til kommentaren

Oppsummering.

Publisert over 3 år siden

Denne debatten kan oppsummeres med Winston Churchills ord (sitert etter hukommelsen):

Demokratiet er den verste styreform, bortsett fra alle andre styreformer.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere