Tore Moen

Alder: 50
  RSS

Om Tore

Følgere

Hvorfor?

Publisert over 11 år siden

Da jeg valgte å melde meg ut av statskirken på grunn av denne barnedåpen som ikke er bibelsk så la jeg merke til at når presten skal be så vender han seg mot ansiktret mot bilde og ber, ser ut som han ber til bilde istedet for Gud jo

så hvis noe har svar på hvorfor prester vender ansiktet mot bilde når han ber og vender ryggen til folket, han knelet foran bilde å, så i meg svar

Har noen forklaringer på dette for dette har jeg lurt på siden da jeg tok farvel med statskirken

Gå til innlegget

Antikrist

Publisert over 11 år siden

Når det er snakk om hvem antikrist er så vil noen si det er paven, men jeg får ikke til å stemme med paven for han har da ikke fornektet kristendommen, og noen mener at antikrist er Nero (det passer bedre enn paven mener jeg)

Det kan være mulig at antikrist er en jøde

hva mener dere?

Gå til innlegget

Nåde over nåde

Publisert over 11 år siden

Alt er av nåde, uten nåden hadde det hvert slutt for lenge siden

Noen mener at man kan synde på nåden og det er jeg uenig i at man kan synde på nåden

Nåden er noe vi ikke har fortjent

Gå til innlegget

Dagen og timen

Publisert over 11 år siden

Timen og dagen er ingen som vet når den blir, det vet bare Faderen, ikke sønnen og ikke englene

Mark 13:32:

Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.

Men det har hvert noen som har forsøkt og prøvd å regne ut timen og dagen ut i fra bibelen, men de har jo tatt feil gang etter gang, rart ikke de lærer at timen og dagen kan ikke regnes ut

Timen og dagen kjenner kunn faderen

Apg 1:7

7 Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt.

Jeg tror at når vi mennesker spår dommedag , så kommer det ikke noe dommedag for jeg tro at den timen og den dagen er skjult for mennesker på jorden

Men jeg tror også at han kan ikke komme før alt er oppfylt

Hvor mange ganger er det ikke spådd dommerdager og da verden skulle gå under uten at det har slått til?

21,12-2012 tror jeg ikke noe på for det året tror jeg kommer uten at verden går under

Vi skal ikke spå og skremme folk med det for den dagen rår bare far over, og ingen andre

Gå til innlegget

Rettferdig

Publisert nesten 12 år siden

Dette er et svært viktig og sentralt begrep i Bibelen. I GT brukes substantivene tsêdãqã og tsædæq, rett, rettferdighet, og adjektivet tsaddiq, rettferdig, rettskaffen. På gresk har vi adj. díkaios, rettferdig og subst. dikaiosýnê og dikaíõma. Uttrykket henger sammen med paktsretten, Israels samfunnsforhold til Herren. Å være rettferdig betyr paktstroskap, det å innfri de krav som den andre part har på en i samfunnsforholdet. Gud er rettferdig, dvs. han viser sin paktstroskap og miskunn (hæsæd) og trofasthet ('æmuna) mot sitt folk, Sal 89:34-35: "Min miskunn vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper." Jfr. Hos 2:19-20. Neh 9:8: "Du holdt ditt ord, for du er rettferdig." Guds hellige vilje er lov for alle, og Israel er kalt til å vise sin solidaritet og paktstroskap mot Herren i lydighet. De rettferdige er ikke først og fremst etisk fullkomne, men de har bruk for Guds nåde for sin elendighet og sønderbrutte ånd, Jes 66:2. Alle paktforaktere får merke Guds straffende rettferdighet, Jes 5:16. Sal 50:6. Apg 17:31. Men særlig i Jesaja-boken får vi kjenne Guds tsêdãqã som den frelsende rettferdigheten, Jes 45:8. 51:5. Sal 65:6.

I NT brukes ofte dikaiosýnê om det rette ved Guds dom, Apg 17:31. Rom 2:6. Ordet brukes også om menneskets livsrettferdighet for Gud, rettskaffenhet, "et hjerte som er helt med Herren", Matt 5:3-6. Luk 2:25.

I NT er Kristus "den retferdige", 1Joh 2:1-2. Apg 3:14, den eneste rettferdige som har rett til å kunne stå frikjent for Guds domstol. Intet menneske er rettferdig for Gud, Rom 3:10, for dets lovrettferdighet er bare egenrettferdighet som kommer i motsetning til Guds frelse, Rom 10:2-4. Rettferdighetens frukt virkes ved Jesus Kristus, Fil 1:11. Også i NT betyr Guds rettferdighet først og fremst hans frelsesgjerning, Rom 1:17. 3:21. 2Kor 5:21.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere