Tore Moen

Alder: 50
  RSS

Om Tore

Følgere

Julen

Publisert rundt 11 år siden

Nå går det fort mot jul og mange gleder seg til gaver, god mat og hygge med familien samles. Men etter å ha lest Bibelen noen ganger kan jeg ikke finne noe som tilsier at vi skal feire julen som Jesus fødselsdag

Når det gjelder jule evageliet så står det ikke at det skjedde i julen

Jeg har hørt det fra mange kristne og prester at julen er en hedensk skikk, men da kristedommen ble ført inn ble julen kristen ( Jesus fødsel)

Det finnes ikke bevis i skriften at disiplene, paulus og de som kom etter feiret julen som jesus fødsel, eller det står ikke noe om at jesus ble født 24 eller 25 desember, men det kan nok tenkes at det kan regnes ut, men fvorfor feire den dag når det ikke står noe om det.

Når det gjelder juletre så er ikke det noe som står i bibelen at vi skal ta inn og pynte med lys, glitter og kuler, og så gå rundt det og synge og bokke, neie og sier, vi ser deg så gjerne. Detrte minner meg og avgudsdyrkelse

Jer 10:3f

3 For folkenes skikker er tomhet. De feller et tre i skogen, og treskjæreren lager det til med øks.

4 Med sølv og gull pryder de det. Med spiker og hammer fester de det, så det ikke skal falle.

Gå til innlegget

Hva mener du?

Publisert over 11 år siden

I Matteus 5:42 står det at vi skal ikke vende ryggen til den som vil låne av deg

Saken er den at jeg kommer plutselig i kontakt med en person som er alkoholiker (tror han går på noe stoff), og det hender tid og ofte at den vedkommende vil låne penger av meg for alkohol og slike ting, men jeg vil ikke hjelpe han med det, men mat kan jeg hjelpe han med, men hvis jeg gir han penger så går det ikke til mat, det går nok til festing og brennevin hvis jeg gir han rene penger.

Mitt spørsmål er: Er det galt etter matteus 5:42 å ikke gi han penger når det går til rus og festing( og ikke til mat som man trenger) for det er å ødeløegge menneskeliv

Hva mener du

Gå til innlegget

Høyre eller venstre side?

Publisert over 11 år siden

Det er meget alvorlig å havne på venstre side av Jesus når har samler folkeslagene for å skille dem, det er mye bedre å tilhøre saueflokken enn å tilhøre geiteflokken for sauene har bare godt i vente, men geitene er det verre med så det er best for deg å bli del av saueflokken og havne på høyre side av Jesus.

Matteus 25:31-46

Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet, og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på tronen i Sin herlighet. Og alle nasjonene skal bli samlet framfor Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik som en hyrde skiller sine sauer fra geitene. Og Han skal stille sauene ved Sin høyre side, men geitene ved Sin venstre. Så skal Kongen si til dem ved Sin høyre side: «Kom, dere som er velsignet av Min Far, arv det kongedømmet som er gjort i stand for dere fra verdens grunnleggelse av: for Jeg var sulten, og dere gav Meg mat; Jeg var tørst, og dere gav Meg drikke; Jeg var fremmed, og dere tok imot Meg; Jeg var naken, og dere kledde Meg; Jeg var syk, og dere besøkte Meg; Jeg var i fengsel, og dere kom til Meg.» Da skal de rettferdige svare Ham og si: «Herre, når så vi Deg sulten og gav Deg mat. eller tørst og gav Deg drikke? Når så vi Deg som en fremmed og tok imot Deg, eller naken og kledde Deg? Eller når så vi Deg syk, eller i fengsel, og kom til Deg?» Og Kongen skal svare og si til dem: «Sannelig, Jeg sier dere: Alt det som dere har gjort mot en av disse Mine minste brødre, det har dere gjort mot Meg.» Da skal Han også si til dem ved Sin venstre side: «Gå bort tra Meg, dere som er forbannet, til den evigvarende ilden som er gjort i stand for djevelen og hans engler: for Jeg var sulten, og dere gav Meg ikke mat; Jeg var tørst, og dere gav Meg ikke drikke; Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot Meg; Jeg var naken, og dere kledde Meg ikke; Jeg var syk og i fengsel, og dere besøkte Meg ikke.» Da skal også de svare Ham og si: «Herre, når så vi Deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, uten å tjene Deg?» Da skal Han svare dem og si: «Sannelig. Jeg sier dere: Alt det som dere ikke har gjort mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot Meg.» Og disse skal gå bort til evigvarende straff, men de rettferdige til evig liv.»

Tror i islam at de er nøye med venstre og høyre for venstre hånd kan de ikke spise med etter deres spiseregler, jeg mener jeg har hørt dette en gang

Gå til innlegget

hva tror dere?

Publisert over 11 år siden

Etter åpenbaring 20:10 blir djevelen kastet i ildsjøen der også dyret og den falske profeten var, men hva tror dere om den falske profet?

Hvem er han?, går det ann å finne ut det i dag?

Gå til innlegget

Jeg kan ikke, men kan bare

Publisert over 11 år siden

Jeg kan ikke holde ti bud/loven for å bli rettferdig for Gud, for de som er under loven er under forbannelse.

Jeg kan ikke holde sabbaten for å bli rettferdig for Gud.

Jeg kan ikke gjøre meg ren på grunn av mat/kjøtt, for all mat er rent

(det som gjør menneske urent kommer fra hjertet, ikke på grunn av mat)

Men jeg kan bare tro på evangelie om Jesu Kristus, for den som tror blir rettferdig for Gud, for Gud har lagt alt under synden

Gal 3:22-26

22 Men Skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt, ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror.

23 Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbaret.

24 Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro.

25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren.

26 Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere