Tore Moen

Alder: 50
  RSS

Om Tore

Følgere

En stille bønn

Publisert over 10 år siden

Er en stille bønn fra helvete?

Det sa Jan Hanvold i dag da har preket på tv visjon norge i dag at en stille bønn er fra helvete.

En annen gang sa han at den son ber inni seg er en bønn fra helvete, men du kunne be inne deg når du sitter på toget eller på bussen, men ikke andre steder.

Når en stum mann som ikke har stemme ber inni seg er det fra helvete det å da?

Tore

Gå til innlegget

Julemesse

Publisert over 10 år siden

Nå er det tiden for julemesser i menigheter, men skal vi gjøre Guds hus til markedplass eller røvehule før jul for å selge ting og tang og gi det til fattige, er det den måten at vi skal gjøre det på.

Jeg føler at de som har julemesser, gjør menigheter til markedplass som selger Brød, kaker, lefser, tepper, bøker og mye mer.

Jeg mener at når de skal samles inn penger på de varene de har solgt så kan det gjøres på annen måte enn i menigheter eller kirker

Når det gjelder visjon norge så føler jeg det er mere butikk enn kristen kanal

Men hva mener dere om julemesser i menighet eller kirker?

Er det rett å gjøre på denne måten ?

Tore

Gå til innlegget

Fortjent eller ufortjent?

Publisert over 10 år siden

Er vi fortjent til frelse eller er vi ufortjent?

Rom 3:20-28
 20 Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.
 21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven,
 22 det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. – For det er ingen forskjell,
 23 alle har syndet og står uten ære for Gud.
 24 Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.
 25 Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.
 26 Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.
 27 Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov.
 28 For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.


 

Gå til innlegget

et spørsmål

Publisert over 10 år siden

Kan vi sammenligne adventister med fariseerne og de lovlærde?

For adventister er opptatt av loven( de ti bud), sabbaten og mat, som fariseerne var på Jesu tid

Hilsen Tore

Gå til innlegget

Brøt Jesus sabbaten?

Publisert rundt 11 år siden

Den som leser bibelen uten å tolke den ser fort at Jesus selv brøt sabbaten

Joh 5:18
 18 Derfor stod da jødene ham enda mer etter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også kalte Gud sin egen Far og gjorde seg selv lik Gud.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere