Tore B. Krudtaa

Alder: 57
  RSS

Om Tore

Følgere

Det man vil oppnå med denne brunskvettingen, er å få sine meningsmotstandere behørig stemplet, slik at de skal forbindes med noe negativt. Helst så negativt at folk skal ta avstand fra dem uten å sjekke hva de egentlig står for.

I kronikken "Miljøbevegelsens  mørke understrøm" sprer John Færseth ut en rekke ærekrenkende påstander og karakteristikker om andre personer. Det siktes mot å få leseren til å tro at Kurt W. Oddekalv (leder av Norges  Miljøvernforbund) har koplinger til nynazistiske nettsteder, at ”konspirasjonsteoretikere” og ”høyreorienterte” trekkes mot Miljøpartiet  De Grønne (MDG), osv. Med lenke til egen artikkel på vepsen.no, Oddekalv  har alliert seg med ekstreme, og sitater fra bl.a. Øivind Bergh, har forfatteren – John Færseth – på snedig vis maktet å klistre merkelapper som rasist, nynazist og ekstremt høyreorientert på navngitte (eller lett identifiserbare) personer.

For personer som leser kronikken, og som ikke har noen kunnskap om hva de personene Færseth omtaler faktisk står for, er det slett ikke utenkelig at disse påstandene tas for god fisk. Men for disse bør det være av interesse å vite hva slags journalistikk vi her snakker om.

Færseth følger et løp som ble påbegynt av havforsker Øivind Bergh fra Bergen. Han har i flere omganger publisert grovt krenkende ytringer, hvor han forsøker å knytte Krudtaa til antisemittiske og høyreekstreme meninger. Når Bergh får spørsmål om hva som får han til å komme med slike påstander, er hans 'bevis' at Krudtaa har lagt ut lenker til en artikkel, som ligger på et nettsted hvor det skal ha forekommet antisemittiske ytringer. Etter hvert blir det klart at lenken var til en omtale av boken "Vaksinasjon  - Hva er sannheten om vaksiner". Som de fleste skjønner har vaksiner ikke noe med antisemittisme å gjøre. Samme Bergh har også skrevet følgende om boken Folkefiender  - Om sannhetens pris og vitenskapens sjel: "Skaftnesmos bok er intellektuelt hor. Herved fordømt". Har Bergh lest boken? Han har i alle tilfeller ikke prestert å angripe ett eneste konkret punkt i den.

I Færseths artikkel på vepsen.no, med tittel "Oddekalv har alliert seg med ekstreme" skriver han: "På veggen sin anbefaler Oddekalv også boken ”Folkefiender” av Trond Skaftnesmo, som tar for seg ”kjetterforskerne” Andrew Wakefield, Olle Johansson og Arpad Pusztai". Litt senere i samme artikkel kan vi lese en ytring fra Bergh: "Grunnen til at jeg engasjerte meg er at jeg er motstander av rasisme og av de ekstreme antivaksinemiljøene. Jeg advarte ham mot å bruke denne boken av Skaftnesmo. Denne saken handler om at Oddekalv har alliert seg med ekstreme høyreorienterte, og det kan han ikke løpe fra."

Den som tar seg bryet med å lese ”denne boken av Skaftnesmo”, vil fort finne ut at hverken forfatteren eller den han portretterer (Andrew Wakefield) er ”anti-vaksine”. Og ”ekstremt høyreorientert”? Påstanden er, lik de øvrige stemplingene, fri fantasi.

I kronikken til Færseth dras denne retorikken ned til et nytt bunn-nivå, der han sikter imot å kveste sine meningsmotstandere og samtidig dra MDG ned i det mørke hullet han har gravd ut. Selv om Færseth hevder at han ikke er ute etter å skade MDG, er det mye som taler for at det er nettopp det som er målet. Færseths verste motstandere er de som tør stille maktkritiske spørsmål om myndigheter, om GMO, vaksiner mv. Ifølge han selv myldrer det av disse i MDG. Vel, så bra for MDG da! Er det ikke slike maktkritiske røster demokratiet trenger?

Den retoriske strategien kan oppsummeres slik: Synspunkter vi ikke liker, putter vi ned i en stor svart sekk påstemplet "høyreekstrem konspirasjonsteori". Denne sekk-og-stempelteknikken erstatter alle argumenter. Dette sparer masse tid og gjør det mulig å delta i debatt om alle emner. I den store sekken er det plass til nynazisme, antisemittisme, 11. september, chemtrails, vaksinekritikk, GMO-kritikk, el-overfølsomhet, healing, homøopati, nyreligiøs symbolikk, alternativmesser – og hva mer en måtte komme på.Når vi så rister alt dette sammen, vil det ene farge over på det andre slik at alt til slutt blir like brunt.

Det man vil oppnå med denne brunskvettingen, er å få sine meningsmotstandere behørig stemplet, slik at de skal forbindes med noe negativt. Helst så negativt at folk skal ta avstand fra dem uten å sjekke hva de egentlig står for.

En skulle tro at denne sekk-og-stempelretorikken var lett å gjennomskue. Dessverre er det ikke alltid tilfelle. Hanna E. Marcussen, Talskvinne for MDG går rett i fellen, der hun i replikken "Konspirasjonsteorier  som samfunnsproblem" - forsikrer om at: I Miljøpartiet De Grønne arbeider vi aktivt for å komme konspirasjonsteoriene til livs. Det hun ikke legger merke til, er at hun her har slukt nettmobberens definisjon av "konspirasjonsteorier" med søkke og snøre.

Spørsmålet som melder seg nå, er om denne tomme, men krenkende retorikken skal få sette standarden for debatten? Er det slik retorikk som skal danne malen for ytringer i norsk media? Ville det ikke være langt bedre å drøfte sak, og det som foreligger av fakta? Og selv en som ytrer seg kritisk til temaer det hersker en påstått konsensus om, bør vel kunne gjøre det uten å bli stemplet som ekstremist og konspirasjonsteoretiker.

Hvor er det blitt av presseetikken til NRK?

En tidligere versjon av denne artikkelen ble først forsøkt publisert på NRK.no/ytring, som et tilsvar til John Færseth sin kronikk "Miljøbevegelsens mørke understrøm". Svaret fra redaksjonen i NRK.no/ytring v/Espen A. Eik, var at denne debatten var avsluttet, men at det kunne svares i kommentarfeltet under kronikken. I skriftlig svar fra Eik står det bl.a.: "Vi hadde en politisk debatt om hvordan et nystartet parti kan tiltrekke seg folk med mange ulike interesser. Det blir ikke rett å vri debatten over til å handle om hvem som har sagt hva om hvem på et tidligere tidspunkt...".

Det forunderlige her er at redaksjonen i NRK ikke har årvåkenhet nok til å kontakte de personer som er blitt utsatt for desinformasjon og løgn (Kurt W. Oddekalv, Trude Malthe Thomassen, Trond Skaftnesmo og Tore B. Krudtaa), før kronikken publiseres.

Hverken Krudtaa eller Skaftnesmo nevnes ved navn i Færseths kronikk, men ved å klikke seg inn på lenken til vepsen.no eller å besøke nettstedet monsanto.no, er det ikke vanskelig for leserne å finne ut hvilke personer Færseth ønsker å sverte. Når Skaftnesmo og Krudtaa ønsker å benytte seg av tilsvarsretten (se under publiseringsregler i Vær varsom plakaten), for å forsvare seg mot Færseths personangrep, nekter redaksjonen i NRK.no/ytring dem denne retten. Det samme gjelder for øvrig Trude Malthe Thomassen, som også ble refusert.

I Krudtaa sitt eksempel handler det om at redaksjonen i NRK.no/ytring burde ha sjekket om det var noe hold i påstandene til Færseth om at det skal være publisert feilaktig informasjon om selskapet Monsanto og genteknologien generelt på nettstedet www.monsanto.no, og om Krudtaa har kommet med personangrep mot meningsmotstandere – eller, slik det faktisk er tilfelle, har forsvart  seg mot ærekrenkende personangrep. I Skaftnesmos tilfelle er det slik at det i kronikken til Færseth lenkes til en annen artikkel av Færseth på vepsen.no, hvor Færseth sprer grov desinformasjon om at Skaftnesmo er ekstremt høyreorientert, med koplinger til rasisme og ekstreme antivaksinemiljøer. Disse påstandene er tatt fullstendig ut av løse luften, og burde vært kontrollert av redaksjonen i nrk.no/ytring. Når dette ikke ble gjort, og man ikke kan få publisert et skikkelig tilsvar, vil denne saken meldes inn for PFU.

Å  besvare desinformasjonen til Færseth i kommentarfeltene under kronikken, er selvfølgelig helt uaktuelt. Å imøtegå slik grov desinformasjon fortjener egen spalteplass, bl.a. for å nå ut til leserne av NRK.no/ytring. Det kan ikke være de angrepne personers ansvar å holde seg daglig oppdatert om ærekrenkelser som måtte dukke opp i norske media. Redaksjonen har et eget ansvar for å gi slike personer tilvarsrett.

Det er spesielt interessant å merke seg at Espen A. Eik fra nrk.no/ytring, på telefon, gav uttrykk for at han hadde oppfattet det slik at Hanna E. Marcussen var enig i ytringene fra Færseth. Når redaksjonsansvarlig i nrk.no/ytring sitter igjen med det inntrykket, er det ikke vanskelig å forestille seg at mange andre lesere også kan ha oppfattet det slik, etter å ha lest replikken fra Marcussen.

På telefon med Hanna E. Marcussen får vi høre at hennes replikk kun handlet om konspirasjonsteorier som sådan og ikke om Færseth sine påstander om enkeltpersoner.

Kurt W. Oddekalv er rystet over at redaksjonen i nrk.no/ytring nå bidrar til å spre løgnaktige påstander fra John Færseth og Øivind Bergh.

I denne saken har NRK valgt å prioritere en desinformant av verste sort. Noe som ikke samsvarer helt med hva NRK sier om Ytring: "...Det er viktig for oss å heve kvaliteten i nettdebatten...". 

At NRK gir spalteplass til sterkt stigmatiserende og ærekrenkende karakteristikker, uten noe faktisk grunnlag, er et grovt overtramp. At de ikke overholder tilsvarsretten, gjør ikke saken mindre grov.

 

Forfattere av denne artikkelen er:

Tore B. Krudtaa, Redaktør av nettstedet monsanto.no
Trond Skaftnesmo, Forfatter av boken Folkefiender  - Om sannhetens pris og vitenskapens sjel

 

Foto:
Pinocchio: Juliana  Coutinho

Gå til innlegget

Professoren ved det annerkjente instituttet sier at "regjeringer verden over er blitt lurt til å bruke skattebetalernes penger på noe, som ut fra hva vi vet, ikke er bedre enn en aspirin"

I går stod professor Peter C. Gøtzsche fram på svensk TV og hevdet at Tamiflu var en bløff og et gigantisk tyveri av skattebetalernes penger. 

Befolkningen i Norge og mange andre land har fått høre at Tamiflu skulle hindre influensavirus å spre seg i kroppen, og har valfartet til apotek for å kjøpe vidundermiddelet.

Siden Tamiflu kom på markedet har det solgt for over 80 milliarder svenske kroner.

Produsenten Roche har (ifølge SVT) markedsført medisinen som noe som skulle kunne forhindre mennesker fra å bli smittet ved en influensapandemi, samt minske risikoen ved alvorlige komplikasjoner av influensa og lungebetennelse. 

Siden 2011 har WHO sett på Tamiflu som en av verdens viktigste medisiner. 

I følge professor Gøtzsche har ikke Cochrane instituttet klart å bekrefte at det som Roche påstår om Tamiflu, faktisk stemmer. 

Her er en uttalelse fra professor Gøtzsche (fra intervjuet i SVT): 

"Så vidt vi kan se finnes det ingen støtte til disse påstandene. Roche sier at det finnes i upubliserte studier, men vi er jo ikke så dumme at vi tror at disse fantastiske effektene finnes i upubliserte studier. For dersom det var tilfellet ville Roche ha publisert studiene. De hadde jo vært verdifulle i markedsføringen."

Cochrane instituttet krever nå å få innsyn i studiene til Roche. De får støtte til dette kravet bla. fra British Medical Journal.

I norge ble det i 2005 kjøpt inn 1,4 millioner pakninger med Tamiflu til et beredskapslager, til en verdi av 200 millioner kroner. Hvor mange millioner er det, etter dette 'panikk-innkjøpet',  blitt brukt på det som nå ser ut til å være en ren bløff? 

I norge er det Legemiddelverket som har ansvaret for å kontrollere at legemidlene som selges til forbrukere i norge, faktisk har den effekten som produsenten hevder. Legemiddelverket gjør ingen egne studier, men evaluerer kun produsentens studier. Det er mao. kun produsentens egne studier som ligger til grunn for en evnt. godkjenning.

Kanskje det hadde vært smart å gjøre en uavhengig granskning av den evalueringen Legemiddelverket i sin tid gjorde av Tamiflu? Målet må være å forhindre at norske forbrukere blir lurt trill rundt av legemiddelindustrien, samt unngå at skattebetalernes penger (statskassa) brukes på legemidler som ikke fungerer.

Intervju med professor Gøtzsche på svensk TV

Cochraneinstitutet avfärdar Tamiflu som en bluff – Regeringen agerar inte

Fra newsvoice.se, første lenke ovenfor:
"Cochrane instituttet er et annerkjent institutt og en verdensomspennende sammenslutning av forskere, som uavhengig av legemiddelindustrien gransker vaksiner og andre legemidler. Instituttet har ved flere tilfeller rettet kritikk mot Tamiflu og studert effektene av den virksomme substansen oseltamivir."

------

Bildet brukt i artikkelen er fra: idua_japan

Gå til innlegget

Bare litt normal tekst her.

  • Okay, må benytte unordered list for å få til indentering.

Denne skal ikke være indentert

Gå til innlegget

Wakefield våget å stille spørsmål om MMR vaksinen kunne være en av flere årsaker til Autisme. For det ble han stemplet som juksemaker. Mye takket være frilands-journalist Brian Deer. I Norge bidro flere til svertekampanjen, bla. Camilla Stoltenberg.

Dr. Andrew Wakefield oppdaget i sitt arbeide at det kunne være en link mellom barn med Autisme eller autismelignende tilstander og tarminfeksjoner. Da han våget å stille spørsmålet om det kunne være en link mellom MMR vaksinen og Autisme ble han altså stemplet som kjetter. I dette miljøet må man altså være forsiktig med å stille spørsmål? Spørsmål er farlig det!

Nå viser ny forskning at det er en sammenheng mellom Autisme og tarmssykdom. I en artikkel i svensk presse kommer det frem bla. følgende:

“idag rapporterade forskare och läkare från Wake Forest University, New York och Venezuela, fynd som inte bara bekräftar förekomsten av tarmsjukdom hos barn med autism och symptom på magåkomma, utan som även visar att denna sjukdom kan vara ny.”

“Genom sofistikerade laboratoriemetoder har doktor Steve Walker och hans kollegor bekräftat Wakefields ursprungliga fynd, genom att påvisa molekylära förändringar i barnens tarmvävnader, vilka var mycket tydliga och uppenbart onormala.”

Hele artikkelen kan du lese her:
Ny studie bekräftar dr Andrew Wakefields fynd från 1998 – autistiska barn har en inflammatorisk tarmsjukdom

En god dag for mammaer og pappaer (for de som ikke har fått sine barn skadet for livet enda), og ikke minst for Dr. Andrew Wakefield.

Dr. Andrew Wakefield ble forøvrig renvasket i boken til Trond Skaftnesmo. Anbefalt lesing!!!
FOLKEFIENDER – Om sannhetens pris og vitenskapens sjel

Men en svært dårlig dag for de som ikke sjekket kildene sine og kastet seg på svertekampanjen mot Dr. Andrew Wakefield ...

Ooops da: Camilla Stoltenberg. Kommer det en offentlig beklagelse fra Folkehelseinstituttets direktør snart?
MESLINGEVAKSINE FØRER IKKE TIL AUTISME

Ooops da: pseudoskeptiker Asbjørn Dyrendal. Burde vi ikke forvente bedre kildekritikk fra den kanten?
Wakefield uetisk, Nyhetsspeilet tøvete og solen går ned i vest 
Har mannen bak MMR-panikken også fusket med dataene?

Ooops da: Gunnar Tjomlid, Er han norges bloggverden største desinformant? Er han SAKSYNT eller SVAKSYNT?
Vaksiner redder liv 
Bill Gates om Andrew Wakefield

Ooops da: www.Forskning.no. Er Kortnytt en metode å publisere artikler på som man ikke ønsker brysomme (kritiske) kommentarer på? Jeg bare spør…
Mesling-studie var bevisst svindel

------

Bildet brukt i artikkelen er fra: blakespot

Gå til innlegget

Du spiser kanskje genmodifisert mat daglig! Visste du ikke? Her hjemme er man nå i ferd med å snik-innføre GMO-mat, selv om uavhengige studier viser at GMO-mat kan resultere i dårlig helse

I norge er det tillatt med inntill 0,9 prosent GMO (genmodifiserte organismer) i mat. Hvorfor har norske regulatoriske myndigheter tillatt dette når uavhengig forskning og selv flere av produsentenes egne studier indikerer helserisiko?

I Canada har nå leger detektert giftige proteiner i blodet til bla. gravide kvinner. Disse kvinnene hadde ikke gjort noe annet 'galt' enn å spise genmodifisert mat. Forskere som fronter GMO-industrien har til nå hevdet at disse proteinene skulle bli nedbrutt i mage og tarm til dyr og mennesker. De tok åpenbart feil. Hvor mange giftige proteiner ender i dag opp i mager til norske borgere? Konsumenter som ikke aner hva de stapper i magen. For her hjemme merkes ikke mat som inneholder GMO. Mattilsynet har godkjent (midlertidig) hele 19 ulike GMOer til bruk i fiskefôr-industrien. 10 av disse GMOene inneholder identiske eller tilsvarende giftige proteiner som canadiske leger nå har detektert i blodet til gravide kvinner.

Hvordan kan det ha seg at disse produktene tillates brukt, til bla. matproduksjon, når så mange uavhengige studier finner at dyr som fôres med genmodifisert mat kan få alvorlige helseproblemer?

I India avslørte man nylig at produsentene bak en studie, som skulle undersøke mulige helseproblemer ved konsum av Bt Brinjal (en genmodifisert Aubergine), hadde forsøkt å minimalisere eller dekke over alvorlige helse-problemer som ble påvist hos forsøksdyrene. Selv indiske regulatoriske myndigheter stilte seg bak denne elendig utførte studien. Nok en gang måtte det uavhengige forskere til for å avdekke juks og bedrag. Som en følge av det arbeidet som uavhengige forskere utførte, innførte indiske myndigheter et foreløpig forbud mot Bt Auberginen, slik at ikke indiske borgere risikerte å bli forgiftet. Mer om dette kan du lese i de to lenkene nedenfor:

Bt Brinjal confirmed to be toxic  Independent scientific report

Corrupt Monsanto science revealed in BT Brinjal dossier

Hvordan står det til her hjemme?
Har våre regulerende myndigheter kontroll, eller har vi allerede fått amerikanske tilstander, hvor det er forskere med et bein i industrien og et bein i regulatoriske organer som bestemmer hva våre barn og barnebarn skal putte i munnen? 

Les: Den norske GMO skandalen


Se og hør denne aktuelle musikkvideoen: Just Say No to GMO

Illustrasjoner:
Gravid kvinne

Aubergine

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere